Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Κωνσταντίνος Δ. Βουλγαράκης


Έργα καταχωρημένα στο σύστημα

Βιβλία (1)

Συγγραφέας

Κ. Βουλγαράκης, Η διαιτησία υπό το φως της ευρωπαϊκής επιρροής στο δικονομικό δίκαιο, 2018

Άρθρα - Μελέτες - Γνωμοδοτήσεις (9)

Κ. Βουλγαράκης, Προϋποθέσεις θεμελίωσης ευθύνης προς αποζημίωση λόγω άσκησης αγωγής ενώπιον κρατικού δικαστηρίου κατά παράβαση διαιτητικής συμφωνίας, σε: Συλλογικό Έργο, Οι αρχές του ίσου και του δικαίου, 2023
Κ. Βουλγαράκης, Το νέο ενωσιακό δίκαιο της βιώσιμης χρηματοδότησης (sustainable finance): μία πρώτη παρουσίαση, σε: ΕφημΔΔ 1/2022
Κ. Βουλγαράκης, Αρχικές Προσφορές Κρυπτονομισμάτων: Zητήματα διεθνούς δικαιοδοσίας και εφαρμοστέου δικαίου, σε: Lex&Forum 2/2022
Κ. Βουλγαράκης, Οι συνέπειες του Βrexit στη δικαστική συνεργασία σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις από την πλευρά του αγγλικού δικαίου, σε: Lex&Forum 1/2021
Κ. Βουλγαράκης, Mηχανισμοί προστασίας των συμφωνιών παρέκτασης διεθνούς δικαιοδοσίας – Το άρθρο 31(2) Καν 1215/2012 και η αξίωση αποζημίωσης ειδικότερα, σε: Lex&Forum 3/2021
Κ. Βουλγαράκης, Τα αντικειµενικά όρια του δεδικασµένου των αποφάσεων που κρίνουν επί διεθνούς δικαιοδοσίας σύµφωνα µε τον κανονισµό 1215/2012, σε: ΕΠολΔ 1/2020
Κ. Βουλγαράκης, Προϋποθέσεις θεμελίωσης ευθύνης προς αποζημίωση λόγω άσκησης αγωγής ενώπιον κρατικού δικαστηρίου κατά παράβαση διαιτητικής συμφωνίας, σε: Διαιτ 1/2019
Κ. Βουλγαράκης, Κανονισμός 1215/2012 και άρθρο 6 § 1 ΕΣΔΑ - Η συμβατότητα της αρχής της αμοιβαίας εμπιστοσύνης με την αρχή της δίκαιης δίκης, σε: ΕΠολΔ 2-3/2016
Κ. Βουλγαράκης, Προς μια ευρωπαϊκή αυτόνομη ερμηνεία της έννοιας του δεδικασμένου; Με αφορμή την απόφαση Gothaer και λοιποί κατά Samskip (C-456/11), σε: ΕΠολΔ 6/2013

Σχόλια σε αποφάσεις (1)

ΑΠ 820/2021 Τμ.Α1, σε: Lex&Forum 4/2021, σχόλιο: Α. Άνθιμος, Κ. Βουλγαράκης