Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Κωνσταντίνος Δ. Κεραμεύς


Έργα καταχωρημένα στο σύστημα

Βιβλία (9)

Συγγραφέας

Κ. Κεραμεύς/Δ. Κονδύλης/Ν. Νίκας, Ερμηνεία ΚΠολΔ - Ένδικα μέσα, 2η έκδ., 2020
Κ. Κεραμεύς/Δ. Κονδύλης/Ν. Νίκας, Ερμηνεία ΚΠολΔ - Ασφαλιστικά μέτρα - Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας - Διαιτησία, 2η έκδ., 2020
Κ. Κεραμεύς, Studia Iuridica, τόμ. 5, 2008
Κ. Κεραμεύς, Ένδικα μέσα, 4η έκδ., 2007
Κ. Κεραμεύς/Δ. Κονδύλης/Ν. Νίκας, Ερμηνεία ΚΠολΔ - Συμπλήρωμα, 2003
Κ. Κεραμεύς/Δ. Κονδύλης/Ν. Νίκας, Ερμηνεία ΚΠολΔ, τόμ. 1, 2000
Κ. Κεραμεύς/Δ. Κονδύλης/Ν. Νίκας, Ερμηνεία ΚΠολΔ, τόμ. 2, 2000
Κ. Κεραμεύς, Αστικό δικονομικό δίκαιο, 1986

Επιστημονική επιμέλεια

Κ. Κεραμεύς/Δ. Κονδύλης/Ν. Νίκας, Ερμηνεία ΚΠολΔ - Συμπλήρωμα, 2003

Άρθρα - Μελέτες - Γνωμοδοτήσεις (13)

Κ. Κεραμεύς/Β. Χριστιανός, Δημόσιοι διεθνείς διαγωνισμοί και διατάξεις δημόσιας τάξεως του κοινοτικού και του εσωτερικού δικαίου, σε: ΕλλΔνη 4/2005
Κ. Κεραμεύς/Σ. Ματθίας, Αναγόρευση του πρόεδρου του Αρείου Πάγου Στεφ. Ματθία σε επίτιμο διδάκτορα του πανεπιστήμιου Αθηνών, σε: ΕλλΔνη 6/2002
Κ. Κεραμεύς, Επίδοση σε μη πραγματική έδρα εταιρίας και εκτέλεση αλλοδαπής ερήμην αποφάσεως, σε: ΕπισκΕΔ 3/2001
Κ. Κεραμεύς, Ανεξαρτησία και αποτελεσματικότητα της δικαιοσύνης, σε: ΕλλΔνη 7/1999
Φ. Βεγλερής/Κ. Κεραμεύς/Π. Μάζης/Δ. Τραυλός-Τζανετάτος/Κ. Φραγκίσκος/Δ. Παπανδρέου, Ακυρότητα περίληψης κατακυρωτικής έκθεσης εξαιτίας μη σύννομης καταβολής του πλειστηριάσματος με τους οφειλόμενους τόκους από τον υπερήμερο υπερθεματιστή - Δυνατότητα ανατροπής της κατάσχεσης με βάση το άρθρο 1019 ΚΠολΔ μετά παρέλευση 6μήνου..., σε: ΕλλΔνη 2/1998
Κ. Κεραμεύς, Αναγνώριση αλλοδαπών αποφάσεων της εκούσιας δικαιοδοσίας, σε: ΕλλΔνη 3/1998
Κ. Κεραμεύς, Ζητήματα καταπτώσεως εγγυητικών επιστολών, σε: ΕπισκΕΔ 1/1998
Κ. Κεραμεύς, Εγγυοδοσία της ποινικής δικονομίας και παρέμβαση των πολιτικών δικαστηρίων, σε: ΕλλΔνη 7/1997
Κ. Κεραμεύς, Μεθοδολογικά ζητήματα από την πρόσφατη δικονομική νομολογία του Αρείου Πάγου, σε: ΕλλΔνη 8/1997
Κ. Κεραμεύς, Περιορισμοί των αντιρρήσεων κατά της εκτελέσεως αποφάσεως περί αποδόσεως μισθίου λόγω δεδικασμένου και της ανάγκης παραχρήμα αποδείξεως, σε: ΕλλΔνη 5/1996
Κ. Κεραμεύς, Το συγκριτικό δίκαιο στη σημερινή και στην αυριανή Ελλάδα, σε: ΕλλΔνη 6/1995
Κ. Κεραμεύς, Διεθνής δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων επί διαφορών από κληρονομικό εμπίστευμα, σε: ΕλλΔνη 4/1995
Κ. Κεραμεύς, Η αιτιολογία των δικαστικών αποφάσεων, σε: ΕλλΔνη 7/1991

Σχόλια σε αποφάσεις (1)

ΔΕΚ της 10.1.1990, 115/88, Μ. Reichert, Η. - Η. Reichert και I. Kockler κατά Εταιρίας Dresdner Bank (Πέμπτο Τμήμα), σε: ΕλλΔνη 3/1990, σχόλιο: Κ. Κεραμεύς, Χ. Ταγαράς, Γ. Κρεμλής