Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Κομνηνός Γ. Κόμνιος


Έργα καταχωρημένα στο σύστημα

Βιβλία (2)

Συγγραφέας

Κ. Κόμνιος, Ζητήματα από την εφαρμογή του γενικού κανονισμού για την προστασία δεδομένων στη διεθνή διαιτησία, 2021
Κ. Κόμνιος, Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, 2020

Συμβολές σε συλλογικά έργα (1)

Θ. Πανάγος, Χονδρεμπορικές Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας, 2021
Συμβολές (1) +

Άρθρα - Μελέτες - Γνωμοδοτήσεις (12)

Κ. Κόμνιος, Η εκτέλεση «ενδοενωσιακών» αποφάσεων επενδυτικής διαιτησίας εντός της ΕΕ μετά τη νομολογία «Αchmea», σε: Lex&Forum 3/2021
Κ. Κόμνιος, Oι διορθωτικές εξουσίες της εποπτικής αρχής κατά τον ΓΚΠΔ. Συμβολή στην ερμηνεία του άρθρου 58 παρ. 2 ΓΚΠΔ, σε: ΕφημΔΔ 4/2021
Κ. Κόμνιος, Quo vadis Energy Charter Treaty? Σκέψεις με αφορμή την απόφαση «Komstroy» του ΔΕΕ, σε: Ενέργεια&Δίκαιο 33/2021
Κ. Κόμνιος, Η Σύμβαση της Σιγκαπούρης για τη Διαμεσολάβηση. Αναγνώριση και εκτέλεση διεθνών συμφωνιών που προκύπτουν από διαμεσολάβηση, σε: ΕλλΔνη 5/2021
Κ. Κόμνιος, Οι διορθωτικές εξουσίες της εποπτικής αρχής κατά τον ΓΚΠΔ . Συμβολή στην ερμηνεία του άρθρου 58 παρ. 2 ΓΚΠΔ, σε: Εταιρία Νομικών Βορείου Ελλάδος, Ζητήματα από την εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων και Σύγχρονες Προκλήσεις, 2021
Κ. Κόμνιος, Η αξιολόγηση του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων. Διαδικασία - Γνώμες - Προτάσεις, σε: Αρμ 7/2020
Κ. Κόμνιος, Παρέμβαση: Η υποβολή προδικαστικού ερωτήματος από Διαιτητικά Δικαστήρια, σε: Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης/Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης/Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Δίκαιο χωρίς σύνορα, 2018
Κ. Κόμνιος, Υποχρεωτική διαμεσολάβηση και Ενωσιακό Δίκαιο, σε: Εταιρία Νομικών Βορείου Ελλάδος, Η υποχρέωση σε διαμεσολάβηση και τα ανακύπτοντα ζητήματα, 2018
Κ. Κόμνιος, Η πορεία προς την ψηφιακή ενιαία αγορά: Το νέο ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο για την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης – Συναφή ζητήματα δικαίου απόδειξης, σε: Εταιρία Νομικών Βορείου Ελλάδος, Επετειακός Τόμος, 2017
Κ. Κόμνιος, Κριτική προσέγγιση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την εναλλακτική και την ηλεκτρονική επίλυση καταναλωτικών διαφορών, σε: ΕΠολΔ 2-3/2016
Κ. Κόμνιος, Bitcoin – νομικές προκλήσεις, σε: Συλλογικό Έργο, Αίνος μνήμης καθηγητού Ηλία Κρίσπη, 2015
Κ. Κόμνιος, Η ανεπιθύμητη εμπορική ηλεκτρονική αλληλογραφία (spamming), σε: ΕπισκΕΔ 4/2002