Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου


Έργα καταχωρημένα στο σύστημα

Βιβλία (11)

Συγγραφέας

Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου, Digitalisation at Work: Challenges and Prospects, 2023
Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου, Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης και Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ένωσης, 2023
Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου, Ευρωπαϊκό Τραπεζικό Δίκαιο, 2019
Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου, Τηλεοπτικές αδειοδοτήσεις, 2019
Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου, Ελευθερία των συμβάσεων και απαγόρευση των διακρίσεων, 2019
Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, 2019
Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου, Διαχείριση αποβλήτων - Επίκαιρα νομικά ζητήματα, 2019
Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου, Δικαστική συνεργασία σε διασυνοριακές υποθέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 2019
Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου, Θρησκευτική Ελευθερία - Επίκαιρα Νομικά Ζητήματα, 2019
Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου, The European Public Prosecutor's Office (EPPO) as the "keystone" of the EU Criminal Justice System, 2018
Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου, Προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 2018