Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Κατερίνα Φουντεδάκη


Έργα καταχωρημένα στο σύστημα

Βιβλία (6)

Συγγραφέας

Κ. Φουντεδάκη, Φυσικό πρόσωπο και προσωπικότητα στον Αστικό Κώδικα, 2012
Α. Κοτζάμπαση/Ν. Κουμουτζής/Γ. Λέκκας/Δ. Παπαδοπούλου-Κλαμαρή/Π. Ραβδάς/Γ. Σεργίδης/Θ. Τροκάνας/Χ. Αργυρόπουλος/Κ. Φουντεδάκη/Ε. Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, Το οικογενειακό δίκαιο στον 21ο αιώνα, 2012
Κ. Φουντεδάκη, Υιοθεσία, 2010
Κ. Φουντεδάκη, Ανθρώπινη αναπαραγωγη και αστική ιατρική ευθύνη, 2007
Κ. Φουντεδάκη, Αστική ιατρική ευθύνη, 2003

Πρόλογος

Γ.-Α. Γεωργιάδης, Αναδοχή Ανηλίκου, 2019

Άρθρα - Μελέτες - Γνωμοδοτήσεις (24)

Κ. Φουντεδάκη, Πρώτες σκέψεις και παρατηρήσεις για το ν. 4800/2021, σε: ΕλλΔνη 4/2021
Κ. Φουντεδάκη, Αποζημίωση λόγω στέρησης διατροφής και υπηρεσιών επί πρόκλησης θανάτου ή σωματικής βλάβης του ενός συζύγου, σε: ΔιΔικ 1/2019
Κ. Φουντεδάκη, «Κοινή πράξη» περισσοτέρων (ΑΚ 926 § 1 περ. α) και διακοπή του αιτιώδους συνδέσμου, σε: ΕλλΔνη 3/2019
Κ. Φουντεδάκη, Εμπλοκή περισσότερων προσώπων στην πρόκληση ζημίας: «κοινή πράξη» περισσοτέρων και διακοπή του αιτιώδους συνδέσμου, σε: Ένωση Αστικολόγων/Δικηγορικός Σύλλογος Βόλου, Αποζημίωση στη σύμβαση και στην αδικοπραξία: Πράξη και θεωρία, 2018
Κ. Φουντεδάκη, Αστική ιατρική ευθύνη: Σύγχρονα προβλήματα και προτάσεις αντιμετώπισης, σε: Συλλογικό Έργο, Τιμητικός Τόμος Νικολάου Θ. Νίκα, 2018
Κ. Φουντεδάκη, Το Σχέδιο Νόμου της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την αναγνώριση της ταυτότητας φύλου, σε: Εταιρία Νομικών Βορείου Ελλάδος, Επετειακός Τόμος, 2017
Κ. Φουντεδάκη, Το Σχέδιο Νόμου της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την αναγνώριση της ταυτότητας φύλου, σε: Όμιλος Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής, Αναγνώριση ταυτότητας φύλου, 2017
Κ. Φουντεδάκη, Ενώσεις προσώπων του ίδιου φύλου: η διαχρονική αντιμετώπισή τους από την ελληνική έννομη τάξη, μια νομοθετική πρόταση και οι προεκτάσεις της, σε: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τιμητικός Τόμος για την Καθηγήτρια Έφη Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, 2016
Κ. Φουντεδάκη, Πληρεξούσιοι υγείας και Διαθήκες ζωής. Το ρυθμιστικό έλλειμμα του ελληνικού δικαίου, σε: Όμιλος Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής, Επιλογές του ασθενούς και ιατρικές αποφάσεις στο τέλος της ζωής, 2016
Κ. Φουντεδάκη, Ιατρικά υποβοηθούμενη αναπαραγωγή στις ενώσεις προσώπων του ίδιου φύλου σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο, σε: Όμιλος Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής, Η υποβοηθούμενη αναπαραγωγή στην Ευρώπη: Κοινωνικά, ηθικά και νομικά ζητήματα, 2015
Κ. Φουντεδάκη, Ζητήματα από τη διάθεση του γεννητικού υλικού, σε: Όμιλος Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής, Ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή, 2013
Κ. Φουντεδάκη, Η σχέση του δικαιώματος στην προσωπικότητα με τις ελευθερίες της τέχνης και της επιστήμης, σε: ΕλλΔνη 5/2013
Κ. Φουντεδάκη, Η «οικογενειακή ζωή» ως έκφανση της προσωπικότητας σύμφωνα με το άρθρο 57 ΑΚ, σε: Α. Κοτζάμπαση/Ν. Κουμουτζής/Γ. Λέκκας/Δ. Παπαδοπούλου-Κλαμαρή/Π. Ραβδάς/Γ. Σεργίδης/Θ. Τροκάνας/Χ. Αργυρόπουλος/Κ. Φουντεδάκη/Ε. Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, Το οικογενειακό δίκαιο στον 21ο αιώνα, 2012
Κ. Φουντεδάκη, Είσπραξη τραπεζικής κατάθεσης από μη δικαιούχο, με συμμετοχή και άλλων προσώπων. Προβληματισμοί Αστικής Ευθύνης. (Με αφορμή την ΕφΘεσ 2807/2009), σε: Αρμ 1/2011
Κ. Φουντεδάκη, Σκέψεις αναφορικά με την ιατρική έρευνα στο ανθρώπινο γεννητικό υλικό, σε: Όμιλος Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής, Κλινικές μελέτες στον άνθρωπο, 2010
Κ. Φουντεδάκη, «PÉRISSE LE JOUR QUI ME VIT NAÎTRE». ΣΦΑΛΜΑ, ΠΟΝΟΣ, ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ;, σε: Όμιλος Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής, Ο άνθρωπος που υποφέρει: Ο πόνος στην ιατρική, το δίκαιο και τη λογοτεχνία, 2007
Κ. Φουντεδάκη, Το τεκμήριο πατρότητας του συζύγου στην περίπτωση της μεταθανάτιας (post mortem) τεχνητής γονιμοποίησης, σε: Συλλογικό Έργο, Τιμητικός τόμος για τον Ιωάννη Μανωλεδάκη, τόμ. 3, 2007
Κ. Φουντεδάκη, Η «συναίνεση του ενημερωμένου ασθενούς», σύμφωνα με το νέο Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας (Ν. 3418/2005), σε: Όμιλος Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής, Ο νέος κώδικας ιατρικής δεοντολογίας (Ν. 3418/2005): βασικές ρυθμίσεις, 2006
Κ. Φουντεδάκη, Το διαχρονικό δίκαιο του ν. 2447/1996 για την υιοθεσία, οι τροποποιήσεις και η νομολογιακή του εφαρμογή, σε: Εταιρία Νομικών Βορείου Ελλάδος, Δέκα χρόνια εφαρμογής του νέου δικαίου της υιοθεσίας (Ν. 2447/1996), 2006
Κ. Φουντεδάκη, Το διαχρονικό δίκαιο του ν. 2447/1996 για την υιοθεσία. Οι τροποποιήσεις και η νομολογιακή του εφαρμογή, σε: Αρμ 8/2006
Γ. Καρύμπαλη-Τσίπτσιου/Κ. Φουντεδάκη, Eκτελεστής διαθήκης. Διαχείριση της κληρονομικής μερίδας δικαιοπρακτικά ανίκανου κληρονόμου, στην οποία περιλαμβάνονται και εταιρικά μερίδια E.Π.E. Περισσότεροι εκτελεστές, σε: ΕλλΔνη 1/2001
Κ. Φουντεδάκη, Η ειδική βάση διεθνούς δικαιοδοσίας της τοποθεσίας του υποκαταστήματος (άρθρο 5 αρ. 5 της Σύμβασης των Βρυξελλών), σε: Συλλογικό Έργο, Η σύμβαση των Βρυξελλών για τη διεθνή δικαιοδοσία και την εκτέλεση αποφάσεων, 2000
Κ. Φουντεδάκη, Το πρόβλημα του αιτιώδους συνδέσμου στην ιατρική ευθύνη, σε: ΕλλΔνη 6/1994
Κ. Φουντεδάκη, Η σύσταση του νόμιμου ενεχύρου του εργολάβου (ΑΚ 695) σε πράγματα που δεν ανήκουν στον εργοδότη, σε: ΕλλΔνη 1/1993

Σχόλια σε αποφάσεις (4)

ΑΠ 1632/2014 Τμ.Α2, σε: ΕΠολΔ 2/2015, σχόλιο: Κ. Φουντεδάκη
ΕφΠειρ 1059/1995, σε: ΕπισκΕΔ 1/1996, σχόλιο: Κ. Φουντεδάκη
ΕφΘεσ 4096/1995, σε: ΕπισκΕΔ 4/1996, σχόλιο: Κ. Φουντεδάκη
ΕφΘεσ 1409/1989, σε: ΕλλΔνη 6/1990, σχόλιο: Κ. Φουντεδάκη