Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Καλλιρόη Παντελίδου


Έργα καταχωρημένα στο σύστημα

Βιβλία (4)

Συγγραφέας

Κ. Παντελίδου, Η αμετάκλητη πληρεξουσιότητα, 2η έκδ., 2018
Κ. Παντελίδου, Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου, 2016
Κ. Παντελίδου, Η επιτροπεία ανηλίκων, 2007
Κ. Παντελίδου, Αξίωση δαπανών και διεκδίκηση, 2η έκδ., 2006

Άρθρα - Μελέτες - Γνωμοδοτήσεις (18)

Κ. Παντελίδου, Χρηματοδοτική μίσθωση και άμεση αντιπροσώπευση, σε: ΕλλΔνη 1/2019
Κ. Παντελίδου, Διαζύγιο και ηθική βλάβη, σε: Ένωση Αστικολόγων/Δικηγορικός Σύλλογος Βόλου, Αποζημίωση στη σύμβαση και στην αδικοπραξία: Πράξη και θεωρία, 2018
Κ. Παντελίδου, Κληρονομία και ατομικοί δανειστές του κληρονόμου, σε: Συλλογικό Έργο, Τιμητικός Τόμος Νικολάου Θ. Νίκα, 2018
Κ. Παντελίδου, Χρησικτησία και κληρονομική διαδοχή, σε: Συλλογικό Έργο, Χρησικτησία και Εθνικό Κτηματολόγιο, 2017
Κ. Παντελίδου, Εκούσια δικαιοδοσία και Ειρηνοδικείο, σε: Νομική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, Τιμητικός Τόμος Νικολάου Κ. Κλαμαρή, τόμ. 1, 2016
Κ. Παντελίδου, Κληρονομία και ατομικοί δανειστές του κληρονόμου, σε: ΕλλΔνη 4/2016
Κ. Παντελίδου, Αναπροσαρμογή μισθώματος και νέες μισθώσεις, σε: Ένωση Αστικολόγων, Το Αστικό Δίκαιο και οι σύγχρονες οικονομικές εξελίξεις, 2016
Κ. Παντελίδου, Η παραγραφή της αξίωσης καταβολής μισθωμάτων και της αποζημίωσης χρήσης σε σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης, σε: ΕλλΔνη 3/2015
Κ. Παντελίδου, Προσωρινή διαταγή και οικογενειακές σχέσεις, σε: Ένωση Ελλήνων Δικονομολόγων, Ζητήματα Ασφαλιστικών Μέτρων, 2013
Κ. Παντελίδου, Χρόνος και ηλικία στην τεχνητή γονιμοποίηση, σε: Όμιλος Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής, Ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή, 2013
Κ. Παντελίδου, Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ, σε: Α. Βαλτούδης, Σύγχρονα ζητήματα ενοχικού Δικαίου στην εθνική και την ευρωπαϊκή τους διάσταση, 2012
Κ. Παντελίδου, Η ευθύνη του παρέχοντος υπηρεσίες και οι Γενικοί Όροι των Συναλλαγών, σε: ΕλλΔνη 1/2011
Κ. Παντελίδου, Ενοχική δικαιοπραξία σε ακίνητα παραμεθόριων περιοχών, σε: Συλλογικό Έργο, Κιβωτός Φιλίας - Τιμητικός τόμος για τον Καθηγητή Θεόδωρο Ι. Παναγόπουλο, 2011
Κ. Παντελίδου, Η προσωρινή έννομος προστασία του ανηλίκου, σε: ΕλλΔνη 5/2002
Κ. Παντελίδου, Η ιατρική πραγματογνωμοσύνη στις δίκες για την πατρότητα, σε: ΕλλΔνη 6/2001
Κ. Παντελίδου, Συναίνεση προς υιοθεσία θετού τέκνου, σε: ΕλλΔνη 5/1997
Κ. Παντελίδου, Η αντίστροφη πλευρά της προστασίας του ασθενέστερου: Το παράδειγμα των μισθώσεων, σε: ΕλλΔνη 5/1996
Κ. Παντελίδου, Το αντικατάλλαγμα στην αγωγή περί κλήρου, σε: ΕλλΔνη 1/1994

Σχόλια σε αποφάσεις (3)

ΑΠ 1471/2013 Τμ.Δ, σε: ΕΠολΔ 1/2014, σχόλιο: Κ. Παντελίδου
ΑΠ 2138/2013 Τμ.Α2, σε: ΕΠολΔ 1/2014, σχόλιο: Κ. Παντελίδου
ΜΠρΡοδόπ 36/1990, σε: ΕλλΔνη 5/1991, σχόλιο: Κ. Παντελίδου