Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Καλλιόπη Θ. Μακρίδου


Έργα καταχωρημένα στο σύστημα

Βιβλία (16)

Συγγραφέας

Κ. Μακρίδου, Τακτική διαδικασία στα πρωτοβάθμια δικαστήρια, 2019
Κ. Μακρίδου/Χ. Απαλαγάκη/Γ. Διαμαντόπουλος, Πολιτική Δικονομία, 2η έκδ., 2018
Κ. Μακρίδου, Ειδικές διαδικασίες, 2017
Κ. Μακρίδου/Χ. Απαλαγάκη/Γ. Διαμαντόπουλος, Πολιτική Δικονομία, 2016
Κ. Μακρίδου, Μελέτες Αστικού Δικονομικού και Διεθνούς Δικονομικού Δικαίου, τόμ. 1, 2010
Κ. Μακρίδου, Δικονομία Εργατικών Διαφορών, 2009
Κ. Μακρίδου, Η αόριστη αγωγή και οι δυνατότητες θεραπείας της, 4η έκδ., 2006
Κ. Μακρίδου, Πρόσθετοι λόγοι εφέσεως, 2000
Κ. Μακρίδου, Οι διαδικασίες διαταγής πληρωμής και πιστωτικών τίτλων, 2η έκδ., 1995
Κ. Μακρίδου, Το Δικηγορικό απόρρητο, 1989

Επιστημονική επιμέλεια

Συλλογικό Έργο, Civil trial of first and second instance according to Swiss and Greek Law, 2014
Συλλογικό Έργο, Issues of Estoppel and Res Judicata in Anglo-American and Greek Law, 2014

Επιμέλεια Σειράς

Συλλογικό Έργο, Evidence in Spanish and Greek Procedural Law, 2018
Συλλογικό Έργο, Provisional measures in Italian and Greek Procedural Law, 2016
Συλλογικό Έργο, Issues of Estoppel and Res Judicata in Anglo-American and Greek Law, 2014
Συλλογικό Έργο, Civil trial of first and second instance according to Swiss and Greek Law, 2014

Συμβολές σε συλλογικά έργα (135)

Κ. Κεραμεύς/Δ. Κονδύλης/Ν. Νίκας, Ερμηνεία ΚΠολΔ - Συμπλήρωμα, 2003
Συμβολές (21) +
Κ. Κεραμεύς/Δ. Κονδύλης/Ν. Νίκας, Ερμηνεία ΚΠολΔ, τόμ. 1, 2000
Συμβολές (114) +

Άρθρα - Μελέτες - Γνωμοδοτήσεις (36)

Κ. Μακρίδου, Ολική και μερική παραίτηση από το αγωγικό δικόγραφο, σε: ΕΠολΔ 1/2019
Κ. Μακρίδου, Η αποδεικτική δύναμη της εκθέσεως πλειστηριασμού και κατακυρώσεως στον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό, σε: Ένωση Ελλήνων Δικονομολόγων, Ζητήματα αναγκαστικής εκτέλεσης, 2019
Κ. Μακρίδου, Η έννοια και η σηµασία των κεφαλαίων στην πολιτική δίκη, σε: ΕΠολΔ 3/2018
Κ. Μακρίδου, Απαγόρευση δεύτερης έφεσης κατ’ άρθρο 514 ΚΠολΔ, σε: Συλλογικό Έργο, Τιμητικός Τόμος Νικολάου Θ. Νίκα, 2018
Κ. Μακρίδου, Έλεγχος της διαιτητικής συμφωνίας από τα πολιτικά δικαστήρια και παραπομπή στη διαιτησία, σε: Διαιτ 3/2018
Κ. Μακρίδου, The introduction and presentation of evidence under Greek Law, σε: Συλλογικό Έργο, Evidence in Spanish and Greek Procedural Law, 2018
Κ. Μακρίδου, Η κατ’ άρθρο 246 ΚΠολΔ συνεκδίκαση υποθέσεων και ειδικότερα ζητήµατα µετά την ισχύ του ν. 4335/2015, σε: ΕΠολΔ 1/2017
Κ. Μακρίδου, Κατάσχεση εγγυητικής επιστολής τράπεζας στα χέρια τρίτου, σε: Ένωση Ελλήνων Δικονομολόγων, Η κατάσχεση εις χείρας τρίτου, 2017
Κ. Μακρίδου, ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ: «Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΗ ΣΕ ΚΡΙΣΙΜΗ ΚΑΜΠΗ», σε: Νομική Σχολή ΑΠΘ/Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, Η πολιτική δίκη σε κρίσιμη καμπή, 2016
Κ. Μακρίδου, The public policy defence in International Arbitration under Greek Law, σε: Νομική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, Festschrift für Professor Nikolaos K. Klamaris, τόμ. 2, 2016
Κ. Μακρίδου, Ταχύτητα απονομής της Δικαιοσύνης στην πολιτική δίκη, σε: ΕλλΔνη 5/2016
Κ. Μακρίδου, Οι νέες ρυθμίσεις της εκκρεμοδικίας στον κανονισμό 1215/2012, σε: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τιμητικός Τόμος για την Καθηγήτρια Έφη Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, 2016
Κ. Μακρίδου, Η ειδική διαδικασία των εργατικών διαφορών στον πρώτο και δεύτερο βαθμό μετά τις τροποποιήσεις του ν. 4335/2015, σε: Εταιρία Νομικών Βορείου Ελλάδος, Εργατικές διαφορές και νέες διατάξεις του ΚΠολΔ (ν. 4335/2015), 2016
Κ. Μακρίδου, General principles and preconditions for the granting of provisional remedies in Greek law, σε: Συλλογικό Έργο, Provisional measures in Italian and Greek Procedural Law, 2016
Κ. Μακρίδου, Εκούσιος πλειστηριασμός για τη δικαστική διανομή κοινού ακινήτου - Κύρια παρέμβαση ενυπόθηκων και προσημειούχων δανειστών και νόμιμο αίτημά της, σε: ΕλλΔνη 3/2015
Κ. Μακρίδου, Πρόσθετοι λόγοι εφέσεως κατά τον ΚΠολΔ, σε: Ένωση Ελλήνων Δικονομολόγων, Πρόσθετοι λόγοι ενδίκων μέσων και βοηθημάτων, 2015
Κ. Μακρίδου, Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις του ΣχΝΚΠολΔ (2014) ως προς την τακτική διαδικασία - συζήτηση στο ακροατήριο, σε: ΕΠολΔ 2/2014
Κ. Μακρίδου, Η διαμεσολάβηση ιδιωτικών διαφορών στην Ελβετία υπό τον νέο Ομοσπονδιακό Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, σε: ΕλλΔνη 2/2014
Κ. Μακρίδου, Recognition and enforcement of foreign arbitral awards. The application of the New York Convention by national courts, σε: RHDI 1/2014
Κ. Μακρίδου, A comparison between the Swiss and the Greek civil justice system – Concluding remarks, σε: Συλλογικό Έργο, Civil trial of first and second instance according to Swiss and Greek Law, 2014
Κ. Μακρίδου, Principles of Preclusion and Res Judicata: Reflections from the perspectives of Greek and American Law, σε: Συλλογικό Έργο, Issues of Estoppel and Res Judicata in Anglo-American and Greek Law, 2014
Κ. Μακρίδου, Η έκδοση αποφάσεως επί της ουσίας σε εύλογο χρόνο στην πολιτική δίκη, σε: Εταιρία Νομικών Βορείου Ελλάδος, Μνήμη Ιωάννη Μανωλεδάκη "Η συμβολή του στη νομική επιστήμη", 2012
Κ. Μακρίδου, Ένα πολύτιμο όπλο στα χέρια των δικαστών – Η δικαστική καθοδήγηση του άρθρου 236 ΚΠολΔ, σε: ΕλλΔνη 4/2011
Κ. Μακρίδου/Γ. Διαμαντόπουλος, Αντισυνταγματικότητα της ρύθμισης περί εισπράξεως εκ μέρους των άμισθων υποθηκοφυλάκων και των προϊσταμένων των υποθηκοφυλακείων που λειτουργούν ως κτηματολογικά γραφεία πάγιων δικαιωμάτων επί εγγραφής προσημείωσης ή υποθήκης προς διασφάλιση..., σε: ΕλλΔνη 3/2010
Κ. Μακρίδου, Cost and fee allocation in civil procedure, σε: RHDI 1/2010
Κ. Μακρίδου/Γ. Διαμαντόπουλος, Το δεδικασμένο αποφάσεως περί αναγνωρίσεως δικαιούχων δεν επεκτείνεται και στο προδικαστικό ζήτημα της κυριότητας επί του ακινήτου που απαλλοτριώθηκε σε δίκη άσχετη με την αποζημίωση απαλλοτριώσεως· κύρος συμβάσεως αγοραπωλησίας όταν την υπό..., σε: ΕλλΔνη 1/2008
Κ. Μακρίδου, Πραγματικοί ισχυρισμοί και θεμελιώδη Δικονομικά Συστήματα, σε: ΕλλΔνη 2/2008
Κ. Μακρίδου, Επίδραση της νομολογίας του ΔΕΚ στην οριοθέτηση του αντικειμένου της δίκης, σε: Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, Η πολιτική δίκη υπό το φως της νομολογίας του ΔΕΚ και του ΕΔΔΑ, 2008
Κ. Μακρίδου/Γ. Διαμαντόπουλος, Αίτηση ειδικής εκκαθαρίσεως του άρθρου 45 Ν. 1892/1990 – Προϋποθέσεις παραδεκτού και νόμω βασίμου – Μεταβατικό δίκαιο (άρθρο 182 § 2 Ν. 3588/2007), σε: ΕπισκΕΔ 4/2007
Κ. Μακρίδου, Διασταύρωση πολιτικής και ποινικής δίκης υπό το φως του άρθρου 250 ΚΠολΔ, σε: Συλλογικό Έργο, Τιμητικός τόμος για τον Ιωάννη Μανωλεδάκη, τόμ. 3, 2007
Κ. Μακρίδου, Διαγραφή από τα βιβλία διεκδικήσεων αγωγής διεκδικήσεως εξ αδιαιρέτου ποσοστών επί οικοπέδων μετά την κύρωση και μεταγραφή πράξεως εφαρμογής πολεοδομικής μελέτης, λόγω του ενοχικού χαρακτήρα της εν λόγω αγωγής (άρθρο 220 παρ. 2 ΚΠολΔ), σε: ΕλλΔνη 3/2006
Κ. Μακρίδου, Έφεση κατά οριστικών και τελειωτικών αποφάσεων επί σωρεύσεως και συνεκδικάσεως αγωγών (άρθρ. 513 παρ. 1 ΚΠολΔ), σε: ΕλλΔνη 4/2006
Κ. Μακρίδου, Η επανάληψη της συζητήσεως κατ’ άρθρο 254 ΚΠολΔ, σε: ΕλλΔνη 5/2005
Κ. Μακρίδου, Ο καθορισμός της διεθνούς δικαιοδοσίας επί υποθέσεων εταιριών και νομικών προσώπων, σε: ΕπισκΕΔ 1/2002
Κ. Μακρίδου, Η νομολογία του ΔΕΚ στα ζητήματα της εκκρεμοδικίας και της συνάφειας, σε: Συλλογικό Έργο, Η σύμβαση των Βρυξελλών για τη διεθνή δικαιοδοσία και την εκτέλεση αποφάσεων, 2000
Κ. Μακρίδου, Προβλήματα από την άσκηση της ανταγωγής με τις προτάσεις, σε: ΕλλΔνη 6/1991

Σχόλια σε αποφάσεις (10)

ΑΠ 1275/2018 Τµ.Β1, σε: ΕΠολΔ 2/2019, σχόλιο: Κ. Μακρίδου
ΑΠ 1525/2011 Α1 Τμ., σε: ΕλλΔνη 1/2012, σχόλιο: Κ. Μακρίδου
ΕφΘεσ 66/2010, σε: ΕΠολΔ 5/2010, σχόλιο: Κ. Μακρίδου
ΔΕΕ 9.11.2010, C-296/10 Bianca Purrucker κατά Guillermo Vallés Pérez, σε: ΕΠολΔ 6/2010, σχόλιο: Κ. Μακρίδου
ΕφΘεσ 2529/2008, σε: ΕΠολΔ 2/2009, σχόλιο: Κ. Μακρίδου
ΕφΑθ 6395/1995, σε: ΕλλΔνη 2/1996, σχόλιο: Κ. Μακρίδου
ΠΠρΑθ 5207/1995, σε: ΕπισκΕΔ 1/1996, σχόλιο: Κ. Παμπούκης, Κ. Μακρίδου, Δ. Κλαβανίδου
ΜΠρΑθ 8280/1995, σε: ΕπισκΕΔ 3/1996, σχόλιο: Κ. Μακρίδου
ΕφΑθ 6494/1994, σε: ΕλλΔνη 1/1997, σχόλιο: Κ. Μακρίδου
ΕφΘεσ 150/1994, σε: ΕπισκΕΔ 1/1995, σχόλιο: Κ. Μακρίδου