Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Ιωάννης Σ. Σπυριδάκης


Έργα καταχωρημένα στο σύστημα

Βιβλία (8)

Συγγραφέας

Ι. Σπυριδάκης, Οικογενειακό Δίκαιο, 3η έκδ., 2020
Ι. Σπυριδάκης/Μ. Σπυριδάκης, Δίκαιο Κτηματολογίου, 2η έκδ., 2020
Ι. Σπυριδάκης, Εκούσια Δικαιοδοσία, 3η έκδ., 2019
Ι. Σπυριδάκης, Ένδικη προστασία της νομής, 2η έκδ., 2019
Ι. Σπυριδάκης, Κληρονομικό Δίκαιο, 4η έκδ., 2018
Ι. Σπυριδάκης, Ενοχικό Δίκαιο - Γενικό Μέρος, 2η έκδ., 2018
Ι. Σπυριδάκης, Παροχή διόδου κατά ΑΚ 1012-1017, 2η έκδ., 2018
Ι. Σπυριδάκης, Αναγκαστική Εκτέλεση, 2018

Άρθρα - Μελέτες - Γνωμοδοτήσεις (6)

Ι. Σπυριδάκης, Προστασία µονοπατιών ως κοινοχρήστων, σε: ΕΠολΔ 4/2018
Ι. Σπυριδάκης, Στάθμιση συμφερόντων και δίκαιο, σε: Νομική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, Τιμητικός Τόμος Νικολάου Κ. Κλαμαρή, τόμ. 1, 2016
Ι. Σπυριδάκης, Η παροχή στην ενεχυραζόμενη απαίτηση, σε: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τιμητικός Τόμος για την Καθηγήτρια Έφη Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, 2016
Ι. Σπυριδάκης, Ζητήματα συγγένειας επί υιοθεσίας ενηλίκου, σε: Συλλογικό Έργο, Αίνος μνήμης καθηγητού Ηλία Κρίσπη, 2015
Ι. Σπυριδάκης, Προληπτικά μέτρα για εγγυητές και εις ολόκληρον συνοφειλέτες στη διαδικασία συνδιαλλαγής;, σε: ΕλλΔνη 1/2011
Ι. Σπυριδάκης, Γλώσσα και Δίκαιο, σε: ΕλλΔνη 1/2008