Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Ιωάννης Σ. Σπυριδάκης


Έργα καταχωρημένα στο σύστημα

Βιβλία (13)

Συγγραφέας

Ι. Σπυριδάκης, Ενοχικό Δίκαιο - Ειδικό Μέρος, 2023
Ι. Σπυριδάκης, Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου, 3η έκδ., 2022
Ι. Σπυριδάκης, Εμπράγματο Δίκαιο, 2η έκδ., 2021
Ι. Σπυριδάκης, Συναινετικό διαζύγιο και γονική μέριμνα, 2021
Ι. Σπυριδάκης, Οικογενειακό Δίκαιο, 3η έκδ., 2020
Ι. Σπυριδάκης/Μ. Σπυριδάκης, Δίκαιο Κτηματολογίου, 2η έκδ., 2020
Ι. Σπυριδάκης, Εκούσια Δικαιοδοσία, 3η έκδ., 2019
Ι. Σπυριδάκης, Ένδικη προστασία της νομής, 2η έκδ., 2019
Ι. Σπυριδάκης, Κληρονομικό Δίκαιο, 4η έκδ., 2018
Ι. Σπυριδάκης, Ενοχικό Δίκαιο - Γενικό Μέρος, 2η έκδ., 2018
Ι. Σπυριδάκης, Παροχή διόδου κατά ΑΚ 1012-1017, 2η έκδ., 2018
Ι. Σπυριδάκης, Αναγκαστική Εκτέλεση, 2018

Πρόλογος

Γ. Γεωργόπουλος, Η κυμαινόμενη ασφάλεια του Ν. 2844/2000, 2023

Άρθρα - Μελέτες - Γνωμοδοτήσεις (16)

Ι. Σπυριδάκης, H ελευθέρωση από την εγγύηση ορισμένου χρόνου, σε: Αρμ 7/2023
Ι. Σπυριδάκης, Η θέση του υπερθεματιστή μισθίου ακινήτου, σε: ΕλλΔνη 2/2022
Ι. Σπυριδάκης, Υποκατάσταση στα δικαιώματα του δανειστή επί πολλαπλής ασφάλειας, σε: ΕλλΔνη 4/2022
Ι. Σπυριδάκης, Ιδιόμορφα δικαιώματα στη νομοθεσία για τα αρχαία μνημεία, σε: Συλλογικό Έργο, Τιμητικός Τόμος για την Καθηγήτρια Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου, τόμ. 2, 2022
Ι. Σπυριδάκης, Αστική ευθύνη και ολική υπεγγυότητα περιουσίας - Προβληματισμοί, σε: Αρμ 11/2022
Ι. Σπυριδάκης, Υπαναχώρηση από σύμβαση αιτία εκποιητικής δικαιοπραξίας για ακίνητο, σε: Αρμ 4/2021
Ι. Σπυριδάκης, Παρατηρήσεις για τον νόμο 4800/2021, σε: ΕλλΔνη 4/2021
Ι. Σπυριδάκης, Αιτία θανάτου δωρεά ακινήτου και μεταγραφή, σε: ΕλλΔνη 6/2021
Ι. Σπυριδάκης, Η επικαρπία ακινήτου ως αντικείμενο υποθήκης, σε: ΕλλΔνη 6/2020
Ι. Σπυριδάκης, Προστασία µονοπατιών ως κοινοχρήστων, σε: ΕΠολΔ 4/2018
Ι. Σπυριδάκης, Στάθμιση συμφερόντων και δίκαιο, σε: Νομική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, Τιμητικός Τόμος Νικολάου Κ. Κλαμαρή, τόμ. 1, 2016
Ι. Σπυριδάκης, Η παροχή στην ενεχυραζόμενη απαίτηση, σε: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τιμητικός Τόμος για την Καθηγήτρια Έφη Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, 2016
Ι. Σπυριδάκης, Ζητήματα συγγένειας επί υιοθεσίας ενηλίκου, σε: Συλλογικό Έργο, Αίνος μνήμης καθηγητού Ηλία Κρίσπη, 2015
Ι. Σπυριδάκης, Η παροχή στην ενεχυραζόμενη απαίτηση, σε: Αρμ 5/2014
Ι. Σπυριδάκης, Προληπτικά μέτρα για εγγυητές και εις ολόκληρον συνοφειλέτες στη διαδικασία συνδιαλλαγής;, σε: ΕλλΔνη 1/2011
Ι. Σπυριδάκης, Γλώσσα και Δίκαιο, σε: ΕλλΔνη 1/2008

Σχόλια σε αποφάσεις (23)

ΑΠ 358/2023 Α2 Τμ., σε: ΕλλΔνη 2/2024, σχόλιο: Ι. Σπυριδάκης
ΟλομΑΠ 1/2022 Β΄ Τακτική Ολομέλεια, σε: ΕλλΔνη 3/2022, σχόλιο: Ι. Σπυριδάκης
ΑΠ 1533/2022 Α2 Τμ., σε: ΕλλΔνη 1/2023, σχόλιο: Ι. Σπυριδάκης
ΑΠ 1532/2022 Α2 Τμ., σε: ΕλλΔνη 2/2023, σχόλιο: Ι. Σπυριδάκης
ΑΠ 155/2022 Α1 Τμ., σε: ΕλλΔνη 3/2023, σχόλιο: Ι. Σπυριδάκης
ΜΕφΑιγ 6/2022, σε: Αρμ 6/2023, σχόλιο: Ι. Σπυριδάκης
ΑΠ 858/2022 Α1 Τμ., σε: ΕλλΔνη 4/2023, σχόλιο: Ι. Σπυριδάκης
ΑΠ 1904/2022 Α2 Τμ., σε: ΕλλΔνη 5/2023, σχόλιο: Ι. Σπυριδάκης, Σ. Γεωργουλέας
ΑΠ 970/2022, σε: Αρμ 12/2023, σχόλιο: Ι. Σπυριδάκης
ΜΕφΑθ 5540/2022, σε: ΕλλΔνη 1/2024, σχόλιο: Ι. Σπυριδάκης
ΑΠ 1737/2022, σε: Αρμ 3/2024, σχόλιο: Ι. Σπυριδάκης
ΑΠ 462/2022 Α2 Τμ., σε: ΕλλΔνη 2/2024, σχόλιο: Ι. Σπυριδάκης
ΑΠ 258/2021 Α2 Τμ., σε: ΕλλΔνη 2/2022, σχόλιο: Ι. Σπυριδάκης, Ι. Τσιφούκης
ΑΠ 451/2021 Γ΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 4/2022, σχόλιο: Ι. Σπυριδάκης
ΑΠ 1027/2021 Α1 Τμ., σε: ΕλλΔνη 5/2022, σχόλιο: Ι. Σπυριδάκης
ΑΠ 294/2020 Γ΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 5/2020, σχόλιο: Ι. Σπυριδάκης
ΑΠ 553/2020 Α1 Τμ., σε: ΕλλΔνη 1/2021, σχόλιο: Ι. Σπυριδάκης
ΑΠ 637/2020 Τμ.Δ, σε: ΕΠολΔ 2/2021, σχόλιο: Ι. Σπυριδάκης
ΑΠ 515/2020 Α1 Τμ., σε: ΕλλΔνη 6/2021, σχόλιο: Ι. Σπυριδάκης, Ε.-Ε. Γεωργιακάκη
ΑΠ 1161/2020 Α1 Τμ., σε: ΕλλΔνη 6/2021, σχόλιο: Ι. Σπυριδάκης
ΑΠ 928/2019 Α1 Τμ., σε: ΕλλΔνη 2/2021, σχόλιο: Ι. Σπυριδάκης
ΑΠ 45/2019 Γ΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 3/2021, σχόλιο: Ι. Σπυριδάκης
ΑΠ 929/2018 Γ΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 2/2022, σχόλιο: Ι. Σπυριδάκης