Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Ιωάννης Σ. Σπυριδάκης


Έργα καταχωρημένα στο σύστημα

Βιβλία (10)

Συγγραφέας

Ι. Σπυριδάκης, Εμπράγματο Δίκαιο, 2η έκδ., 2021
Ι. Σπυριδάκης, Συναινετικό διαζύγιο και γονική μέριμνα, 2021
Ι. Σπυριδάκης, Οικογενειακό Δίκαιο, 3η έκδ., 2020
Ι. Σπυριδάκης/Μ. Σπυριδάκης, Δίκαιο Κτηματολογίου, 2η έκδ., 2020
Ι. Σπυριδάκης, Εκούσια Δικαιοδοσία, 3η έκδ., 2019
Ι. Σπυριδάκης, Ένδικη προστασία της νομής, 2η έκδ., 2019
Ι. Σπυριδάκης, Κληρονομικό Δίκαιο, 4η έκδ., 2018
Ι. Σπυριδάκης, Ενοχικό Δίκαιο - Γενικό Μέρος, 2η έκδ., 2018
Ι. Σπυριδάκης, Παροχή διόδου κατά ΑΚ 1012-1017, 2η έκδ., 2018
Ι. Σπυριδάκης, Αναγκαστική Εκτέλεση, 2018

Άρθρα - Μελέτες - Γνωμοδοτήσεις (10)

Ι. Σπυριδάκης, Υπαναχώρηση από σύμβαση αιτία εκποιητικής δικαιοπραξίας για ακίνητο, σε: Αρμ 4/2021
Ι. Σπυριδάκης, Παρατηρήσεις για τον νόμο 4800/2021, σε: ΕλλΔνη 4/2021
Ι. Σπυριδάκης, Η επικαρπία ακινήτου ως αντικείμενο υποθήκης, σε: ΕλλΔνη 6/2020
Ι. Σπυριδάκης, Προστασία µονοπατιών ως κοινοχρήστων, σε: ΕΠολΔ 4/2018
Ι. Σπυριδάκης, Στάθμιση συμφερόντων και δίκαιο, σε: Νομική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, Τιμητικός Τόμος Νικολάου Κ. Κλαμαρή, τόμ. 1, 2016
Ι. Σπυριδάκης, Η παροχή στην ενεχυραζόμενη απαίτηση, σε: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τιμητικός Τόμος για την Καθηγήτρια Έφη Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, 2016
Ι. Σπυριδάκης, Ζητήματα συγγένειας επί υιοθεσίας ενηλίκου, σε: Συλλογικό Έργο, Αίνος μνήμης καθηγητού Ηλία Κρίσπη, 2015
Ι. Σπυριδάκης, Η παροχή στην ενεχυραζόμενη απαίτηση, σε: Αρμ 5/2014
Ι. Σπυριδάκης, Προληπτικά μέτρα για εγγυητές και εις ολόκληρον συνοφειλέτες στη διαδικασία συνδιαλλαγής;, σε: ΕλλΔνη 1/2011
Ι. Σπυριδάκης, Γλώσσα και Δίκαιο, σε: ΕλλΔνη 1/2008

Σχόλια σε αποφάσεις (5)

ΑΠ 294/2020 Γ΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 5/2020, σχόλιο: Ι. Σπυριδάκης
ΑΠ 553/2020 Α1 Τμ., σε: ΕλλΔνη 1/2021, σχόλιο: Ι. Σπυριδάκης
ΑΠ 637/2020 Τμ.Δ, σε: ΕΠολΔ 2/2021, σχόλιο: Ι. Σπυριδάκης
ΑΠ 928/2019 Α1 Τμ., σε: ΕλλΔνη 2/2021, σχόλιο: Ι. Σπυριδάκης
ΑΠ 45/2019 Γ΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 3/2021, σχόλιο: Ι. Σπυριδάκης