Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Ιωάννης Ρόκας


Έργα καταχωρημένα στο σύστημα

Βιβλία (4)

Συγγραφέας

Ι. Ρόκας, Ασφαλιστική διαμεσολάβηση, 2019
Ι. Ρόκας, SOLVENCY II - Εποπτεία των (Αντ)ασφαλιστικών Επιχειρήσεων, 2016
Ι. Ρόκας, Συμβατικό ασφαλιστικό δίκαιο, 12η έκδ., 2016
Ι. Ρόκας/Γ. Θεοχαρίδης, Ναυτικό Δίκαιο, 3η έκδ., 2015

Άρθρα - Μελέτες - Γνωμοδοτήσεις (2)

Ι. Ρόκας, Ζητήματα από την εφαρμογή του νέου άρθ. 724 ΚΠολΔ, σε: ΕλλΔνη 5/2017
Ι. Ρόκας, Η ευθύνη του «Επικουρικού Κεφαλαίου Ασφάλισης Ευθύνης από Ατυχήματα Αυτοκινήτων» (ΕΚ) για ατυχήματα που προξενήθηκαν από ασφαλισμένους σε ασφαλιστικές εταιρίες που ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας τους, σε: ΕλλΔνη 4/2015

Σχόλια σε αποφάσεις (1)

ΑΠ 263/2017 Α2 Τμ., σε: ΕλλΔνη 3/2017, σχόλιο: Ι. Ρόκας