Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Ιωάννης Μ. Κονιδάρης


Έργα καταχωρημένα στο σύστημα

Βιβλία (10)

Συγγραφέας

Ι. Κονιδάρης, Μαθήματα Εκκλησιαστικού Δικαίου, 2020
Ι. Κονιδάρης/Γ. Ανδρουτσόπουλος, Ιδιαίτερα Εκκλησιαστικά Καθεστώτα, 2η έκδ., 2017
Ι. Κονιδάρης/Α. Αιμιλιανίδης, Στοιχεία Ελληνικού και Κυπριακού Εκκλησιαστικού Δικαίου, 2016
Ι. Κονιδάρης, Εγχειρίδιο Εκκλησιαστικού Δικαίου, 3η έκδ., 2016

Επιμέλεια Σειράς

Θ. Τσιβόλας, Η έννομη προστασία των θρησκευτικών πολιτιστικών αγαθών, 2013
Β. Μάρκος, Το νομικό καθεστώς των Πατριαρχικών και Σταυροπηγιακών Μονών στην ελληνική επικράτεια, 2012
Α. Κόντης, Η κληρονομική διαδοχή των ορθόδοξων μοναχών στην ελληνική επικράτεια κατά το ισχύον δίκαιο, 2012

Διεύθυνση Σειράς

Ι. Σαρμάς, Σχέσεις Πολιτείας και Εκκλησίας, 2019
Ι. Ζαμπέλης, Θεσμοί και Οργάνωση της «Ιονίου Εκκλησίας» (1817-1866), 2019
Δ. Κρεμπενιός, Η νομολογία του Συμβουλίου Επικρατείας επί εκκλησιαστικών ζητημάτων υπό το ισχύον Σύνταγμα, 2018

Συμβολές σε συλλογικά έργα (3)

Φ. Σπυρόπουλος/Ξ. Κοντιάδης/Χ. Ανθόπουλος/Γ. Γεραπετρίτης, Σύνταγμα, 2017
Συμβολές (3) +

Άρθρα - Μελέτες - Γνωμοδοτήσεις (5)

Ι. Κονιδάρης, Συνέχειες και ασυνέχειες στις νομοθετικές παρεμβάσεις των κυβερνήσεων Βενιζέλου σε εκκλησιαστικά ζητήματα, σε: Νομοκανονικά 2/2018
Ι. Κονιδάρης, Το ανάθεμα κατά του Ελευθέριου Βενιζέλου (12 Δεκέμβριου 1916), σε: Νομοκανονικά 2/2016
Ι. Κονιδάρης, Το προνομιακό καθεστώς του Αγίου Όρους Άθω και οι διεθνείς περί αυτού συνθήκες, σε: Νομοκανονικά 1/2014
Ι. Κονιδάρης, Το ανεξάλειπτο της μοναχικής ιδιότητας, σε: Νομοκανονικά 2/2013
Ι. Κονιδάρης, Το ιδιοκτησιακό καθεστώς της λίμνης Βιστωνίδας, σε: ΕλλΔνη 6/2009

Σχόλια σε αποφάσεις (2)

ΑΠΔΠΧ 32/2020, σε: Νομοκανονικά 2/2020, σχόλιο: Ι. Κονιδάρης
ΟλΣτΕ 4202/2012, σε: Νομοκανονικά 1/2013, σχόλιο: Ι. Κονιδάρης