Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Ιωάννης Λ. Συμεωνίδης


Έργα καταχωρημένα στο σύστημα

Βιβλία (3)

Συγγραφέας

Ι. Συμεωνίδης, Η διοικητική απέλαση, 2008
Ι. Συμεωνίδης, Τα όρια της δικαιοδοσίας των πολιτικών και διοικητικών δικαστηρίων, 1995
Ι. Συμεωνίδης, Η φύση των πράξεων των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου του δημοσίου τομέα, 1991

Άρθρα - Μελέτες - Γνωμοδοτήσεις (26)

Ι. Συμεωνίδης, Κράτος δικαίου και ασφάλεια δικαίου. Μια δύσκολη συνάρτηση για τον διοικητικό δικαστή, σε: Ελληνική Εταιρία Δικαίου του Περιβάλλοντος, Το βιώσιμο Κράτος, 2022
Ι. Συμεωνίδης, Κράτος δικαίου και ασφάλεια δικαίου. Μια δύσκολη συνάρτηση για τον διοικητικό δικαστή, σε: ΕφημΔΔ 4/2021
Ι. Συμεωνίδης, Ανεξαρτησία του δικαστή και αποτελεσματικότητα της δικαιοσύνης, σε: ΔιΔικ 6/2019
Ι. Συμεωνίδης, Οι προκλήσεις για το μέλλον της δημόσιας διοίκησης στην Ελλάδα - Σχεδιάζοντας το μέλλον, σε: ΕφημΔΔ 2/2019
Ι. Συμεωνίδης, Τεχνητή Νοημοσύνη και Δικαιοσύνη, σε: ΕφημΔΔ 4/2019
Ι. Συμεωνίδης, Δικαιοσύνη και Κοινωνία: μια σχέση εμπιστοσύνης που ισχυροποιείται με την εξωστρέφεια του δικαστικού συστήματοςκαι την επικοινωνία του με τους πολίτεςκαι τα ΜΜΕ, σε: ΕφημΔΔ 5/2019
Ι. Συμεωνίδης, Παρουσίαση του βιβλίου με τίτλο «Η Δικαιοσύνη στην Ελλάδα», προτάσεις για ένα σύγχρονο δικαστικό σύστημα, εκδ. Διανέοσις, 2018, σε: Αρμ 9-10/2019
Ι. Συμεωνίδης, Η ταχύτητα στην απονομή της διοικητικής δικαιοσύνης, σε: Συλλογικό Έργο, Τιμητικός Τόμος Νικολάου Θ. Νίκα, 2018
Ι. Συμεωνίδης, Η βελτίωση της λειτουργικότητας του συστήµατος, το νέο πρόταγµα για τη διοικητική δικαιοσύνη, σε: ΕφημΔΔ 2/2018
Ι. Συμεωνίδης, Η ταχύτητα στην απονομή της Διοικητικής Δικαιοσύνης, σε: ΔιΔικ 1/2017
Ι. Συμεωνίδης, Μορφές εμφάνισης και συνέπειες της κακής νομοθέτησης στο πεδίο της Διοικητικής Δικαιοσύνης, σε: ΕφημΔΔ 2/2017
Ι. Συμεωνίδης, Η φύση των διαφορών που ανακύπτουν κατά τις εκλογές στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σε: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τιμητικός Τόμος για την Καθηγήτρια Έφη Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, 2016
Ι. Συμεωνίδης, Συμβολή στη συζήτηση για μια νέα αρχιτεκτονική στη διοικητική δικαιοσύνη, σε: Ένωση Διοικητικών Δικαστών, Τιμητικός Τόμος για τα 50 χρόνια των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, 2015
Ι. Συμεωνίδης, Η αντιµετώπιση της διαφθοράς στο πλαίσιο του πειθαρχικού δικαίου των δηµοσίων υπαλλήλων, σε: ΕφημΔΔ 3/2015
Ι. Συμεωνίδης, Η φύση των διαφορών που ανακύπτουν κατά τις εκλογές στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σε: ΕφημΔΔ 5/2014
Ι. Συμεωνίδης, Η ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, σε: Συλλογικό Έργο, Δημόσια Οικονομικά και Δίκαιο, 2013
Ι. Συμεωνίδης, Η αναβάθμιση του ρόλου του διοικητικού δικαστή στη μεταμοντέρνα εποχή, η αδυναμία ανταπόκρισης της διοίκησης και η ανάγκη ενός άλλου διαλόγου με το νομοθέτη, σε: Τμ. Πολιτικής Επιστήμης- Δημόσιας Διοίκησης ΕΚΠΑ/Νομική Σχολή ΑΠΘ, Σύνταγμα, Δημοκρατία και Πολιτειακοί Θεσμοί, τόμ. 2, 2013
Ι. Συμεωνίδης, Συμβολή στη συζήτηση για μια νέα αρχιτεκτονική στη διοικητική δικαιοσύνη, σε: ΔιΔικ 1/2013
Ι. Συμεωνίδης, Οι πρόσφατες μεταρρυθμίσεις στη διοικητική δικαιοσύνη και ο διάλογος που έχει ανοίξει για μια νέα πορεία του κλάδου, σε: ΕφημΔΔ 3/2011
Ι. Συμεωνίδης, Η αναβάθμιση του ρόλου του διοικητικού δικαστή στη μεταμοντέρνα εποχή, η αδυναμία ανταπόκρισης της διοίκησης και η ανάγκη ενός άλλου διαλόγου με το νομοθέτη, σε: ΕφημΔΔ 3/2010
Ι. Συμεωνίδης, Η μεταρρύθμιση στο χώρο της διοικητικής δικαιοσύνης, σε: ΕφημΔΔ 4/2010
Ι. Συμεωνίδης, Οι λόγοι της διοικητικής απέλασης των αλλοδαπών πριν και μετά το νόμο 3386/2005, ενόψει και του υπό διαμόρφωση κοινοτικού πλαισίου, σε: Συλλογικό Έργο, Τιμητικός τόμος για τον Ιωάννη Μανωλεδάκη, τόμ. 3, 2007
Ι. Συμεωνίδης, Η κατανομή των αρμοδιοτήτων στο εσωτερικό της διοικητικής δικαιοσύνης κατά τα άρθρα 94 και 95 του Συντάγματος, σε: ΕφημΔΔ 5/2006
Ι. Συμεωνίδης, Η διόγκωση της κυρωτικής λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης και η αμφισβήτηση της συνταγματικότητάς της, σε: ΔιΔικ 3/1992
Ι. Συμεωνίδης, Διάκριση των διοικητικών διαφορών σε ακυρωτικές και ουσίας, σε: ΔιΔικ 2/1991
Ι. Συμεωνίδης, Πτυχές της έννοιας του δημόσιου συμφέροντος, σε: ΔιΔικ 4/1990