Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Ιωάννης Κουκιάδης


Έργα καταχωρημένα στο σύστημα

Βιβλία (9)

Συγγραφέας

Ι. Κουκιάδης, Ατομικό και συλλογικό εργατικό δίκαιο - Επιτομή, 8η έκδ., 2021
Ι. Κουκιάδης, Εργατικό Δίκαιο - Ατομικές εργασιακές σχέσεις και το δίκαιο της ευελιξίας της εργασίας, 9η έκδ., 2021
Ι. Κουκιάδης, Εργατικό Δίκαιο - Συλλογικές Εργασιακές Σχέσεις, 3η έκδ., 2021
Ι. Κουκιάδης, Ατομικό και συλλογικό εργατικό δίκαιο - Επιτομή, 7η έκδ., 2019
Ι. Κουκιάδης, Εργατικό δίκαιο - Ατομικές εργασιακές σχέσεις και το δίκαιο της ευελιξίας της εργασίας, 8η έκδ., 2017
Ι. Κουκιάδης, Εργατικό Δίκαιο - Συλλογικές εργασιακές σχέσεις, 2η έκδ., 2017
Ι. Κουκιάδης, Εργατικό Δίκαιο - Ατομικές εργασιακές σχέσεις και το δίκαιο της ευελιξίας της εργασίας, 7η έκδ., 2014
Ι. Κουκιάδης, Εργατικό Δίκαιο - Συλλογικές Εργασιακές Σχέσεις, 2013

Πρόλογος

Κ. Δημαρέλλης, Η άρση της αυτοτέλειας ιδίως στο εργατικό δίκαιο, 2021

Άρθρα - Μελέτες - Γνωμοδοτήσεις (8)

Ι. Κουκιάδης/Κ. Παπαδημητρίου, Συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας, έργου, προσωρινής απασχόλησης και το διευθυντικό δικαίωμα, σε: ΕλλΔνη 4/2023
Ι. Κουκιάδης, Μεταρρύθμιση ή απορρύθμιση από τις ρυθμίσεις του Ν. 4808/2021; Γενική επισκόπηση, σε: Συλλογικό Έργο, Τιμητικός Τόμος για την Καθηγήτρια Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου, τόμ. 1, 2022
Ι. Κουκιάδης, Μεταρρύθμιση ή απορρύθμιση από τις ρυθμίσεις του ν. 4808/2021; Γενική επισκόπηση, σε: ΕλλΔνη 6/2021
Ι. Κουκιάδης, Οι εξελίξεις στο δίκαιο των συλλογικών διαπραγματεύσεων στις χώρες της ΕΕ στη Νότια Ευρώπη, σε: Συλλογικό Έργο, Οικονομία - τεχνολογία - δίκαιο και εργασία, 2020
Ι. Κουκιάδης/Α. Στεργίου, Ο λογαριασμός επικουρήσεως προσωπικού ΕΤΕ ως πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών, σε: Αρμ 1-2/2019
Ι. Κουκιάδης, Τα συλλογικά δικαιώματα εργασίας και η Νομολογία του ΔΕΕ, σε: Συλλογικό Έργο, Το Δικαστήριο της ΕΕ. Εγγυητής της εύρυθμης λειτουργίας της Ένωσης και των δικαιωμάτων των πολιτών, 2016
Ι. Κουκιάδης, Το Εργατικό Δίκαιο της Ευελιξίας: η άλλη πλευρά των ελαστικών σχέσεων εργασίας, σε: Συλλογικό Έργο, Τιμητικός τόμος για τον Ιωάννη Μανωλεδάκη, τόμ. 3, 2007
Ι. Κουκιάδης/Ν. Νίκας, Δικονομικά ζητήματα που ανακύπτουν κατά τη διαδικασία εκδικάσεως της προσφυγής ενώπιον των Επιτροπών Επιλύσεως Αθλητικών Οικονομικών Διαφορών (ΕΕΟΔΑΚ/ΕΣΑΚΕ), σε: Αρμ 6/2003