Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Ιωάννης Κατράς


Έργα καταχωρημένα στο σύστημα

Βιβλία (13)

Συγγραφέας

Ι. Κατράς, Αστικές και Νέες εμπορικές μισθώσεις, 4η έκδ., 2023
Ι. Κατράς, Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας, 4η έκδ., 2023
Ι. Κατράς, Αγωγές Aιτήσεις και Ενστάσεις Eμπράγματου Δικαίου Αστικού Κώδικα, 2021
Ι. Κατράς, Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας, 3η έκδ., 2021
Ι. Κατράς, Δίκαιο οροφοκτησίας, 2020
Ι. Κατράς, Αστικές και νέες εμπορικές μισθώσεις, 3η έκδ., 2020
Ι. Κατράς, Αστικές και Νέες Εμπορικές Μισθώσεις, 2η έκδ., 2019
Ι. Κατράς, Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας - Συμπλήρωμα, 2η έκδ., 2018
Ι. Κατράς, Αγωγές Αιτήσεις και Ενστάσεις Ενοχικού Δικαίου Αστικού Κώδικα, 2018
Ι. Κατράς, Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας, 2η έκδ., 2017
Ι. Κατράς, Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας, 2016
Ι. Κατράς, Αγωγές, Αιτήσεις και Ενστάσεις Γενικών Αρχών Αστικού Κώδικα, 2015
Ι. Κατράς, Ερμηνεία Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, 2015

Άρθρα - Μελέτες - Γνωμοδοτήσεις (11)

Ι. Κατράς, Οι ειδικές διαδικασίες μετά τον ν. 4842/2021, σε: ΕλλΔνη 1/2022
Ι. Κατράς, Άμεση αναγκαστική εκτέλεση και μίσθωση πράγματος, σε: Συλλογικό Έργο, Μισθώσεις, ιδίως υπό το πρίσμα της υγειονομικής κρίσης, 2021
Ι. Κατράς, Προθεσμία αποποίησης κληρονομίας από ανήλικο και η νέα διάταξη του άρθρου 35 του ν. 4786/2021, σε: ΕλλΔνη 2/2021
Ι. Κατράς, Το συναινετικό διαζύγιο μετά τον ν. 4800/2021, σε: ΕλλΔνη 4/2021
Ι. Κατράς, Άμεση αναγκαστική εκτέλεση και μίσθωση πράγματος, σε: Συλλογικό Έργο, Μισθώσεις, ιδίως υπό το πρίσμα της υγειονομικής κρίσης, 2η έκδ., 2021
Ι. Κατράς, Η λειτουργία των νέων εμπορικών μισθώσεων μετά την πάροδο του νόμιμου χρόνου διάρκειάς τους, σε: ΕπΑκ 4/2019
Ι. Κατράς, Οι εμπορικές μισθώσεις μετά τον ν. 4242/2014, σε: ΕλλΔνη 1/2014
Ι. Κατράς, Οι διοικητικές διαφορές ουσίας μετά το Ν. 3900/2010, σε: ΔιΔικ 6/2010
Ι. Κατράς, Καταγγελία εμπορικής μίσθωσης από το μισθωτή μετά το ν. 3853/2010, σε: ΕλλΔνη 3/2010
Ι. Κατράς, Σαράντα χρόνια του περιοδικού «Ελληνική Δικαιοσύνη», σε: ΕλλΔνη 10/1999
Ι. Κατράς, Ο Ν. 2156/1993 για τη συμπλήρωση του Ν. 1703/87 σχετικά με τις μισθώσεις κατοικιών, σε: ΕλλΔνη 5/1993

Σχόλια σε αποφάσεις (807)

ΜΠρΠατρ 69/2024 [ασφ], σε: ΕλλΔνη 2/2024, σχόλιο: Ι. Κατράς, Σ. Γεωργουλέας
ΜΕφΑθ 235/2023, σε: ΕλλΔνη 2/2023, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΜΕφΑθ 424/2023, σε: ΕλλΔνη 3/2023, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης, Ι. Κατράς
ΕφΘεσ 103/2023, σε: ΕλλΔνη 4/2023, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 107/2023 Γ΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 6/2023, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΜΕφΑθ 4547/2023, σε: ΕλλΔνη 6/2023, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΠΠρΠατρ 487/2023 [εκουσ], σε: ΕλλΔνη 6/2023, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 787/2023 Α2 Τμ., σε: ΕλλΔνη 1/2024, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΣτΕ 1534/2023 Ολομέλεια, σε: ΔιΔικ 2/2024, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΜΠρΑθ 2910/2023 [εκουσ], σε: ΕλλΔνη 2/2024, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΜΠρΑθ 1717/2022, σε: ΕλλΔνη 2/2022, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΜΕφΘεσ 954/2022, σε: ΕλλΔνη 3/2022, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΜΕφΘεσ 848/2022, σε: ΕλλΔνη 3/2022, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΜΕφΑθ 2528/2022, σε: ΕλλΔνη 4/2022, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΜΠρΠατρ 517/2022 [Ειδ], σε: ΕλλΔνη 5/2022, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 971/2022 Δ΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 6/2022, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΜΕφΑθ 423/2022, σε: ΕλλΔνη 6/2022, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 1686/2022 Δ΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 1/2023, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΕιρΘεσ 638Ε/2022, σε: ΕλλΔνη 3/2023, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΕφΘεσ 1590/2022, σε: ΕλλΔνη 5/2023, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΜΕφΘεσ 1820/2022, σε: ΕλλΔνη 5/2023, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΜΕφΑθ 6314/2022, σε: ΕλλΔνη 1/2024, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΜΕφΘεσ 1889/2021, σε: ΕλλΔνη 6/2021, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΜΠρΑθ 4999/2021, σε: ΕλλΔνη 6/2021, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΜΠρΓυθείου 84/2021, σε: ΕλλΔνη 6/2021, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΜΠρΛαρ 676/2021, σε: ΕλλΔνη 6/2021, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 30/2021 Δ΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 1/2022, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΜΠρΘεσ 6972/2021, σε: ΕλλΔνη 1/2022, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΣτΕ 334/2021 Ολομέλεια, σε: ΔιΔικ 1/2022, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΜΠρΘεσ 9670/2021, σε: ΕλλΔνη 2/2022, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΜΠρΚορ 441/2021, σε: ΕλλΔνη 3/2022, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΕιρΘεσ 754Ε/2021, σε: ΕλλΔνη 3/2022, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΣτΕ 677/2021 Α΄ Τμ., σε: ΔιΔικ 3/2022, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΜΕφΑθ 623/2021, σε: ΕλλΔνη 4/2022, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΕφΘεσ 2043/2021, σε: ΕλλΔνη 6/2022, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 845/2021 Α1 Τμ., σε: ΕλλΔνη 1/2023, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΜΕφΠατρ 129/2020, σε: ΕλλΔνη 3/2020, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΜΠρΘεσ 2/2020, σε: ΕλλΔνη 3/2020, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΕιρΠατρ 28/2020 (Μικρ), σε: ΕλλΔνη 3/2020, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΜΠρΑθ 3863/2020, σε: ΕλλΔνη 5/2020, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΕιρΠατρ 47/2020 (Μικρ), σε: ΕλλΔνη 5/2020, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 136/2020 Α2 Τμ. (Συμβ), σε: ΕλλΔνη 6/2020, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΣτΕ 1126/2020 Α΄ Τµ., σε: ΔιΔικ 1/2021, σχόλιο: Ι. Κατράς, Μ. Κιτσάκη
ΕφΘεσ 1870/2020, σε: ΕλλΔνη 4/2021, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΜΠρΘεσ 10406/2020, σε: ΕλλΔνη 4/2021, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΣτΕ 2070/2020 Στ΄ Τµ., σε: ΔιΔικ 4/2021, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 914/2020 Α2 Τμ., σε: ΕλλΔνη 5/2021, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 345/2020 Α1 Τμ., σε: ΕλλΔνη 5/2021, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΣτΕ 1283/2020 Στ΄ Τμ., σε: ΔιΔικ 6/2021, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΕΔ 1/2019, σε: ΔιΔικ 1/2019, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΜΕφΑθ 695/2019, σε: ΕλλΔνη 1/2019, σχόλιο: Α. Κρητικός, Ι. Κατράς
ΑΕΔ 1/2019, σε: ΕλλΔνη 2/2019, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΕφΘεσ 36/2019, σε: ΕλλΔνη 2/2019, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΜΕφΑθ 2117/2019, σε: ΕλλΔνη 2/2019, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΜΕφΘεσ 39/2019, σε: ΕλλΔνη 3/2019, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΟλομΑΠ 6/2019 Πλήρης Ολομέλεια, σε: ΕλλΔνη 4/2019, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 789/2019 Α2 Τμ., σε: ΕλλΔνη 5/2019, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΜΠρΘεσ 319/2019, σε: ΕλλΔνη 5/2019, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 901/2019 Α1 Τμ., σε: ΕλλΔνη 6/2019, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΕφΠατρ 140/2019, σε: ΕλλΔνη 1/2020, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 1354/2019 Β2 Τμ., σε: ΕλλΔνη 2/2020, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΜΠρΘεσ 2691/2019, σε: ΕλλΔνη 2/2020, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΜΔΕφΑθ 5214/2019, σε: ΔιΔικ 4/2020, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΜΕφΘεσ 398/2019, σε: ΕλλΔνη 4/2020, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΣτΕ 1749/2019 Ολομέλεια, σε: ΕλλΔνη 4/2020, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 1295/2019 Α2 Τμ., σε: ΕλλΔνη 6/2020, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 1401/2019 Α1 Τμ., σε: ΕλλΔνη 6/2020, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΜΠρΘεσ 370/2019, σε: ΕλλΔνη 1/2021, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΜΠρΘεσ 10612/2019, σε: ΕλλΔνη 1/2021, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΜΠρΑθ 706/2018, σε: ΕλλΔνη 1/2018, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΜΕφΘεσ 658/2018, σε: ΕλλΔνη 2/2018, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΟλΣτΕ 759/2018, σε: ΔιΔικ 3/2018, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΣτΕ 6/2018 Στ΄ Τμ., σε: ΔιΔικ 3/2018, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΣτΕ 660/2018 Ολομέλεια, σε: ΕλλΔνη 4/2018, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 404/2018 Γ΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 6/2018, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΠΠρΑθ 255/2018, σε: ΕλλΔνη 1/2019, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 107/2018 Α2 Τμ., σε: ΔιΔικ 2/2019, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΜΔΠρΑθ 20557/2018, σε: ΔιΔικ 3/2019, σχόλιο: Δ. Φιλίππου, Ι. Κατράς
ΑΠ 666/2018 Α1 Τμ., σε: ΕλλΔνη 3/2019, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΜΠρΘεσ 14905/2018, σε: ΕλλΔνη 4/2019, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΣτΕ 926/2018 Ολοµέλεια, σε: ΔιΔικ 5/2019, σχόλιο: Ι. Κατράς, Μ. Κιτσάκη
ΑΠ 1114/2018 Α2 Τμ., σε: ΕλλΔνη 4/2020, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΕφΘεσ 2734/2018, σε: ΕλλΔνη 1/2021, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΜΕφΑθ 1346/2017, σε: ΕλλΔνη 3/2017, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΣτΕ 7/2017 Στ΄ Τμ., σε: ΔιΔικ 4/2017, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΣτΕ 596/2017 Α΄ Τμ., σε: ΔιΔικ 4/2017, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 605/2017 Β2 Τμ., σε: ΕλλΔνη 4/2017, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 148/2017 Γ΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 4/2017, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΜΠρΣερ 72/2017, σε: ΕλλΔνη 5/2017, σχόλιο: Γ. Αθανασιάδης, Ι. Κατράς
ΕιρΚω 81/2017, σε: ΕλλΔνη 5/2017, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΕφΘεσ 2480/2017, σε: ΕλλΔνη 6/2017, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΜΠρΒολ 1007/2017, σε: ΕλλΔνη 6/2017, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΜΠρΠατρ 209/2017, σε: ΕλλΔνη 1/2018, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 841/2017 Δ΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 2/2018, σχόλιο: Ε. Γιαννακάκις, Ι. Κατράς
ΠΠρΘεσ 10733/2017, σε: ΕλλΔνη 3/2018, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΕφΘεσ 1330/2017, σε: ΕλλΔνη 3/2018, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 1883/2017 Α2 Τμ., σε: ΕλλΔνη 4/2018, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΜΠρΜεσολ 8/2016, σε: ΕλλΔνη 1/2016, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΜΕφΘεσ 20/2016, σε: ΕλλΔνη 1/2016, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 303/2016 Α2 Τμ., σε: ΕλλΔνη 3/2016, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 252/2016 Β2 Τμ., σε: ΕλλΔνη 4/2016, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 208/2016 Α2 Τμ., σε: ΕλλΔνη 5/2016, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΜΠρΑμαλ 40/2016, σε: ΕλλΔνη 5/2016, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΔΕφΑθ 2041/2016, σε: ΔιΔικ 6/2016, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΣτΕ 1055/2016 Α΄ Τμ., σε: ΔιΔικ 1/2017, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΜΕφΠατρ 276/2016, σε: ΕλλΔνη 2/2017, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΜΠρΤρικ 113/2016, σε: ΕλλΔνη 2/2017, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΜΠρΧίου 216/2016, σε: ΕλλΔνη 3/2017, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΜΔΠρΙωαν 100/2016, σε: ΔιΔικ 3/2018, σχόλιο: Β. Σπυροπούλου, Ι. Κατράς
ΜΔΠρΠειρ Α 3258/2016, σε: ΔιΔικ 3/2019, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΜΠρΠατρ 19/2015, σε: ΕλλΔνη 1/2015, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 11/2015 Α1 Τμ., σε: ΕλλΔνη 2/2015, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΜΠρΘεσ 3607/2015, σε: ΕλλΔνη 2/2015, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 3/2015 Α1 Τμ., σε: ΕλλΔνη 4/2015, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 622/2015 Δ΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 4/2015, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 593/2015 Β2 Τμ., σε: ΕλλΔνη 4/2015, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΕφΑθ 523/2015, σε: ΕλλΔνη 4/2015, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΜΠρΘεσ 1735/2015, σε: ΕλλΔνη 4/2015, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΜΠρΘεσ 3819/2015, σε: ΕλλΔνη 4/2015, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΜΠρΘεσ 2486/2015, σε: ΕλλΔνη 4/2015, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΣτΕ 1858/2015 Ολομέλεια, σε: ΕλλΔνη 4/2015, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 4/2015 Α΄ Τακτική Ολομέλεια, σε: ΕλλΔνη 5/2015, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 350/2015 Α1 Τμ., σε: ΕλλΔνη 5/2015, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 762/2015 Δ΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 5/2015, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 55/2015 Β1 Τμ., σε: ΕλλΔνη 6/2015, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 1030/2015 Δ΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 6/2015, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΓνΝΣΚ 221/2015, σε: ΕλλΔνη 6/2015, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΔΕφΑθ 2096/2015, σε: ΔιΔικ 1/2016, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΔΕφΑθ 1570/2015, σε: ΕλλΔνη 2/2016, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 598/2015 Α1 Τμ., σε: ΕλλΔνη 2/2016, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 110/2015 Α2 Τμ., σε: ΕλλΔνη 2/2016, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 141/2015 Γ΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 3/2016, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΔΕφΑθ 3110/2015, σε: ΕλλΔνη 3/2016, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΔΕφΑθ 4595/2015, σε: ΔιΔικ 3/2016, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΣτΕ 4228/2015 Στ΄ Τμ. (7μελές), σε: ΕλλΔνη 4/2016, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΣτΕ 2882/2015 Ε΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 4/2016, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΔΕφΑθ 3265/2015, σε: ΔιΔικ 4/2016, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΔΕφΑθ 2144/2015, σε: ΔιΔικ 5/2016, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΜΠρΘεσ 14206/2015, σε: ΕλλΔνη 6/2016, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΣτΕ 322/2014 Α΄ Τμ. (7μελές), σε: ΔιΔικ 3/2014, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΓνΝΣΚ 8/2014, σε: ΔιΔικ 3/2014, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΠΠρΝαξ 10/2014, σε: ΕλλΔνη 2/2014, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 3/2014 Πλήρης Ολομέλεια, σε: ΕλλΔνη 3/2014, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΜΠρΤριπ 33/2014, σε: ΕλλΔνη 3/2014, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 9/2014 Β2 Τμ., σε: ΕλλΔνη 5/2014, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 190/2014 Β2 Τμ., σε: ΕλλΔνη 2/2014, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 125/2014 Α1 Τμ., σε: ΕλλΔνη 2/2014, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 183/2014 Β2 Τμ., σε: ΕλλΔνη 2/2014, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΜΠρΘεσ 752/2014, σε: ΕλλΔνη 4/2014, σχόλιο: Σ. Καποδίστριας, Ι. Κατράς
ΜΠρΘεσ 5489/2014, σε: ΕλλΔνη 4/2014, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΜΕφΘεσ 101/2014, σε: ΕλλΔνη 5/2014, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΜΕφΘεσ 32/2014, σε: ΕλλΔνη 5/2014, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΜΕφΘεσ 341/2014, σε: ΕλλΔνη 5/2014, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 302/2014 Δ΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 6/2014, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠΔΠΧ 11/2014, σε: ΕλλΔνη 5/2014, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΕφΠειρ 15/2014, σε: ΕλλΔνη 6/2014, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΕφΑθ 700/2014, σε: ΕλλΔνη 6/2014, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΜΠρΚω 517/2014, σε: ΕλλΔνη 6/2014, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 752/2014 Α1 Τμ., σε: ΕλλΔνη 1/2015, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 415/2014 Δ΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 1/2015, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 746/2014 Δ΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 1/2015, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΜΕφΠειρ 9/2014, σε: ΕλλΔνη 1/2015, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 1507/2014 Α1 Τμ., σε: ΕλλΔνη 2/2015, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 1233/2014 Α1 Τμ., σε: ΕλλΔνη 3/2015, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 618/2014 Γ΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 3/2015, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 1996/2014 Α1 Τμ., σε: ΕλλΔνη 3/2015, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 251/2014 Α1 Τμ., σε: ΕλλΔνη 3/2015, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 306/2014 Δ΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 3/2015, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΕφΠειρ 262/2014, σε: ΕλλΔνη 3/2015, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΕφΠειρ 481/2014, σε: ΕλλΔνη 3/2015, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΣτΕ 371/2014 Στ΄ Τμ., σε: ΔιΔικ 2/2015, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΜΠρΘεσ 20154/2014, σε: ΕλλΔνη 4/2015, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΜΠρΘεσ 8192/2014, σε: ΕλλΔνη 4/2015, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΜΠρΘεσ 3966/2014, σε: ΕλλΔνη 4/2015, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 124/2014 Α1 Τμ., σε: ΕλλΔνη 1/2016, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 360/2014 Α1 Τμ., σε: ΕλλΔνη 2/2016, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΔΕφΑθ 630/2013, σε: ΔιΔικ 2/2014, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΔΠρΑθ 622/2013, σε: ΔιΔικ 2/2014, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΣτΕ 4397/2013 Δ΄ Τμ., σε: ΔιΔικ 4/2014, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΔΕφΑθ 1286/2013, σε: ΔιΔικ 5/2013, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΜΕφΘεσ 70/2013, σε: ΕλλΔνη 1/2014, σχόλιο: Α. Αλαπάντας, Ι. Κατράς
ΕφΠειρ 564/2013, σε: ΕλλΔνη 1/2014, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΜΕφΘεσ 857/2013, σε: ΕλλΔνη 1/2014, σχόλιο: Α. Πανταζόπουλος, Ι. Κατράς
ΕφΑθ 380/2013, σε: ΕλλΔνη 2/2013, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΕφΑθ 3699/2013, σε: ΕλλΔνη 2/2014, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΜΠρΑθ 2061/2013, σε: ΕλλΔνη 2/2013, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΜΠρΘεσ 700/2013, σε: ΕλλΔνη 2/2013, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΜΠρΘεσ 1336/2013, σε: ΕλλΔνη 2/2013, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΕιρΑθ 205/2013, σε: ΕλλΔνη 2/2013, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΕιρΧαν 123/2013, σε: ΕλλΔνη 2/2013, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΠΠρΠειρ 4438/2013, σε: ΕλλΔνη 2/2014, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 177/2013 Β1 Τμ., σε: ΕλλΔνη 3/2013, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 1926/2013 Α2 Τμ., σε: ΕλλΔνη 3/2014, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 2139/2013 Α2 Τμ., σε: ΕλλΔνη 3/2014, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΕφΘεσ 733/2013, σε: ΕλλΔνη 3/2014, σχόλιο: Σ. Καποδίστριας, Ι. Κατράς
ΜΕφΑθ 6591/2013, σε: ΕλλΔνη 3/2014, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΜΠρΑθ 150/2013, σε: ΕλλΔνη 3/2013, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΜΠρΘεσ 3537/2013, σε: ΕλλΔνη 3/2013, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΠΠρΛαρ 26/2013, σε: ΕλλΔνη 3/2013, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΜΠρΠατρ 140/2013, σε: ΕλλΔνη 3/2013, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΜΠρΠειρ 2152/2013, σε: ΕλλΔνη 3/2013, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 2217/2013 Α2 Τμ., σε: ΕλλΔνη 4/2014, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 831/2013 Γ΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 4/2014, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 1331/2013 Δ΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 4/2014, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΕφΑθ 2291/2013, σε: ΕλλΔνη 4/2014, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 108/2013 Γ΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 4/2013, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 1997/2013 Δ΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 5/2014, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 1913/2013 Α2 Τμ., σε: ΕλλΔνη 5/2014, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΜΠρΘεσ 25005/2013, σε: ΕλλΔνη 1/2014, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΕιρΧαν 809/2013, σε: ΕλλΔνη 1/2014, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 1339/2013 Δ΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 2/2014, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 811/2013 Δ΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 2/2014, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΜΠρΘεσ 1809/2013, σε: ΕλλΔνη 4/2014, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 936/2013 Β1 Τμ., σε: ΕλλΔνη 5/2013, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 86/2013 Γ΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 6/2013, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 1003/2013 Δ΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 6/2013, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 129/2013 Α2 Τμ., σε: ΕλλΔνη 6/2013, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΕφΑθ 603/2013, σε: ΕλλΔνη 6/2013, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΕφΑθ 1385/2013, σε: ΕλλΔνη 5/2013, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΜΠρΑμαλ 104/2013, σε: ΕλλΔνη 6/2013, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΜΠρΘεσ 951/2013, σε: ΕλλΔνη 5/2014, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΜΠρΘεσ 119/2013, σε: ΕλλΔνη 5/2013, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΜΠρΠειρ 790/2013, σε: ΕλλΔνη 5/2013, σχόλιο: Χ. Παπαδάκης, Ι. Κατράς
ΜΠρΠειρ 1911/2013, σε: ΕλλΔνη 5/2013, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΕφΘεσ 162/2013, σε: ΕλλΔνη 1/2013, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 515/2013 Γ΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 1/2015, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 512/2013 Δ΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 1/2015, σχόλιο: Α. Αλαπάντας, Ι. Κατράς
ΜΕφΔωδ 5/2013, σε: ΕλλΔνη 1/2015, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΜΕφΑθ 7246/2013, σε: ΕλλΔνη 1/2015, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΜΠρΘεσ 144/2013, σε: ΕλλΔνη 1/2015, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΔΕφΑθ 4036/2013, σε: ΔιΔικ 1/2015, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΔΕφΑθ 1913/2013, σε: ΔιΔικ 3/2015, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΔΕφΑθ 1897/2013, σε: ΔιΔικ 3/2013, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΔΕφΑθ 1916/2013, σε: ΔιΔικ 3/2013, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΔΕφΑθ 813/2012, σε: ΔιΔικ 4/2012, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΔΕφΘεσ 902/2012, σε: ΔιΔικ 2/2013, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΣτΕ 63/2012 Β΄ Τμ. (7μελές), σε: ΔιΔικ 5/2012, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΔΕφΑθ 42/2012, σε: ΔιΔικ 6/2012, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΕΔ 25/2012, σε: ΕλλΔνη 1/2013, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 1542/2012 Δ΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 1/2013, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΜΠρΚω 765/2012, σε: ΕλλΔνη 1/2013, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 49/2012 Δ΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 1/2012, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 21/2012 Δ΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 1/2012, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΕφΠειρ 629/2012, σε: ΕλλΔνη 1/2014, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΜΕφΑθ 2203/2012, σε: ΕλλΔνη 1/2014, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 219/2012 Α1 Τμ., σε: ΕλλΔνη 2/2012, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 1475/2012 Γ΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 2/2013, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΕφΑθ 1030/2012, σε: ΕλλΔνη 2/2012, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΕφΑθ 402/2012, σε: ΕλλΔνη 2/2012, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΕφΘεσ 1/2012, σε: ΕλλΔνη 2/2012, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΕφΘεσ 353/2012, σε: ΕλλΔνη 2/2012, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΜΠρΚεφ 253/2012, σε: ΕλλΔνη 2/2013, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΜΠρΚω 586/2012, σε: ΕλλΔνη 2/2013, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΕΔ 1/2012, σε: ΕλλΔνη 3/2012, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 72/2012 Δ΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 3/2012, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΕφΑθ 1860/2012, σε: ΕλλΔνη 3/2012, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΕφΑθ 1034/2012, σε: ΕλλΔνη 3/2012, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΕφΑθ 1415/2012, σε: ΕλλΔνη 3/2012, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΕφΑθ 1309/2012, σε: ΕλλΔνη 3/2012, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΕφΑθ 170/2012, σε: ΕλλΔνη 3/2012, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΕφΑθ 67/2012, σε: ΕλλΔνη 3/2012, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 1155/2012 Β2 Τμ., σε: ΕλλΔνη 3/2013, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 599/2012 Β1 Τμ., σε: ΕλλΔνη 3/2013, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 1068/2012 Γ΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 3/2013, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΜΕφΑθ 4223/2012, σε: ΕλλΔνη 3/2013, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΕφΑθ 3792/2012, σε: ΕλλΔνη 3/2013, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΜΕφΑθ 5891/2012, σε: ΕλλΔνη 3/2013, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΕφΠειρ 749/2012, σε: ΕλλΔνη 3/2013, σχόλιο: Α. Αλαπάντας, Ι. Κατράς
ΜΕφΠειρ 718/2012, σε: ΕλλΔνη 3/2013, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΜΠρΠατρ 619/2012, σε: ΕλλΔνη 3/2013, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 609/2012 Γ΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 4/2012, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΕιρΑθ 1905/2012, σε: ΕλλΔνη 3/2013, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 163/2012 Δ΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 4/2012, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 568/2012 Γ΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 4/2012, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 701/2012 Α1 Τμ., σε: ΕλλΔνη 4/2012, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 187/2012 Α2 Τμ., σε: ΕλλΔνη 4/2012, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 30/2012 Δ΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 4/2012, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 735/2012 Δ΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 4/2012, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 274/2012 Δ΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 4/2012, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 737/2012 Δ΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 4/2012, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 794/2012 Δ΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 4/2012, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 791/2012 Α1 Τμ., σε: ΕλλΔνη 4/2012, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 194/2012 Α2 Τμ., σε: ΕλλΔνη 4/2012, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΔΕφΑθ 3626/2012, σε: ΕλλΔνη 3/2013, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΕφΑθ 1396/2012, σε: ΕλλΔνη 4/2012, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 532/2012 Δ΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 5/2012, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 335/2012 Α1 Τμ., σε: ΕλλΔνη 5/2012, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 509/2012 Β2 Τμ., σε: ΕλλΔνη 5/2012, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 509/2012 Β2 Τμ., σε: ΕλλΔνη 5/2012, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 482/2012 Δ΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 5/2012, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 53/2012 Β2 Τμ., σε: ΕλλΔνη 4/2013, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 1764/2012 Δ΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 4/2013, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 1653/2012 Γ΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 4/2013, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΕφΑθ 562/2012, σε: ΕλλΔνη 4/2013, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΕφΑθ 1147/2012, σε: ΕλλΔνη 4/2013, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 253/2012 Β1 Τμ., σε: ΕλλΔνη 6/2012, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 13/2012 Β1 Τμ., σε: ΕλλΔνη 6/2012, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 668/2012 Β2 Τμ., σε: ΕλλΔνη 6/2012, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 1834/2012 Α2 Τμ., σε: ΕλλΔνη 5/2013, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΜΠρΘεσ 88/2012, σε: ΕλλΔνη 5/2013, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΕφΘεσ 7/2012, σε: ΕλλΔνη 1/2013, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΕφΔωδ 181/2012 (Μεταβατική Κω), σε: ΕλλΔνη 1/2013, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΕφΑθ 479/2012, σε: ΕλλΔνη 1/2013, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΕφΑθ 479/2012, σε: ΕλλΔνη 1/2013, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΣτΕ 1620/2011 Στ΄ Τμ., σε: ΔιΔικ 2/2012, σχόλιο: Γ. Παπαγιαννόπουλος, Ι. Κατράς
ΔΕφΑθ 3105/2011, σε: ΔιΔικ 3/2012, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΠρΔΠρΠειρ Π 524/2011, σε: ΔιΔικ 3/2012, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΔΕφΑθ 2678/2011, σε: ΔιΔικ 4/2012, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΔΕφΑθ 2439/2011, σε: ΔιΔικ 4/2012, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 19/2011 Β΄ Τακτική Ολομέλεια, σε: ΕλλΔνη 1/2012, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 215/2011 Α2 Τμ., σε: ΕλλΔνη 1/2013, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 243/2011 Δ΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 1/2013, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 1582/2011 Α1 Τμ., σε: ΕλλΔνη 1/2012, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 1857/2011 Α1 Τμ., σε: ΕλλΔνη 1/2012, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 118/2011 Α2 Τμ., σε: ΕλλΔνη 1/2012, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 1637/2011 Δ΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 1/2012, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 1394/2011 Α2 Τμ., σε: ΕλλΔνη 1/2012, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 1522/2011 Α1 Τμ., σε: ΕλλΔνη 1/2012, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 105/2011 Γ΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 1/2012, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 1702/2011 Δ΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 1/2012, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 1734/2011 Γ΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 1/2012, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 1426/2011 Γ΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 1/2012, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 100/2011 Γ΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 1/2012, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 1187/2011 Γ΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 1/2012, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 653/2011 Α1 Τμ., σε: ΕλλΔνη 1/2012, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΕφΑθ 2200/2011, σε: ΕλλΔνη 1/2012, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΕφΑθ 812/2011, σε: ΕλλΔνη 1/2012, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΕφΑθ 644/2011, σε: ΕλλΔνη 1/2012, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΕφΑθ 3982/2011, σε: ΕλλΔνη 1/2012, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΕφΑθ 2497/2011, σε: ΕλλΔνη 1/2012, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΕφΑθ 4105/2011, σε: ΕλλΔνη 1/2012, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΕφΑθ 6380/2011, σε: ΕλλΔνη 1/2012, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΕφΑθ 6692/2011, σε: ΕλλΔνη 1/2012, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΕφΑθ 5403/2011, σε: ΕλλΔνη 1/2012, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΕφΑθ 4260/2011, σε: ΕλλΔνη 1/2012, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΕφΑθ 1839/2011, σε: ΕλλΔνη 1/2012, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΕφΑθ 2308/2011, σε: ΕλλΔνη 1/2012, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΕφΑθ 4188/2011, σε: ΕλλΔνη 1/2012, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΕφΑθ 5148/2011, σε: ΕλλΔνη 1/2012, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΕφΑθ 5840/2011, σε: ΕλλΔνη 1/2012, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΕφΚρ 63/2011, σε: ΕλλΔνη 1/2012, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΕφΑθ 2302/2011, σε: ΕλλΔνη 1/2012, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 1535/2011 Α1 Τμ., σε: ΕλλΔνη 2/2012, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 1529/2011 Α1 Τμ., σε: ΕλλΔνη 2/2012, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 1414/2011 Α1 Τμ., σε: ΕλλΔνη 2/2012, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 1832/2011 Α1 Τμ., σε: ΕλλΔνη 2/2012, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 1758/2011 Α1 Τμ., σε: ΕλλΔνη 2/2012, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 101/2011 Γ΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 2/2012, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 503/2011 Γ΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 2/2012, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 508/2011 Γ΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 2/2012, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 1599/2011 Α1 Τμ., σε: ΕλλΔνη 2/2012, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 1731/2011 Γ΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 2/2012, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 1773/2011 Γ΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 2/2012, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 505/2011 Γ΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 2/2012, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 123/2011 Β1 Τμ., σε: ΕλλΔνη 2/2012, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 578/2011 Β2 Τμ., σε: ΕλλΔνη 2/2012, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 1414/2011 Α1 Τμ., σε: ΕλλΔνη 2/2012, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 1251/2011 Δ΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 2/2013, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 1057/2011 Α1 Τμ., σε: ΕλλΔνη 2/2013, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΕφΑθ 590/2011, σε: ΕλλΔνη 2/2013, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΕφΑθ 1887/2011, σε: ΕλλΔνη 2/2012, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΕφΑθ 5018/2011, σε: ΕλλΔνη 2/2012, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΕφΑθ 6342/2011, σε: ΕλλΔνη 2/2012, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΕφΑθ 2315/2011, σε: ΕλλΔνη 2/2012, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΕφΑθ 3054/2011, σε: ΕλλΔνη 2/2012, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΕφΑθ 981/2011, σε: ΕλλΔνη 2/2012, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΕφΘεσ 1039/2011, σε: ΕλλΔνη 2/2012, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΕφΑθ 4184/2011, σε: ΕλλΔνη 2/2012, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΕφΘεσ 1043/2011, σε: ΕλλΔνη 2/2012, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΕφΑθ 4947/2011, σε: ΕλλΔνη 2/2012, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΕφΑθ 4007/2011, σε: ΕλλΔνη 2/2012, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΕφΑθ 777/2011, σε: ΕλλΔνη 2/2012, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΕφΑθ 3101/2011, σε: ΕλλΔνη 2/2012, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΕφΑθ 3695/2011, σε: ΕλλΔνη 2/2012, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΕφΑθ 4154/2011, σε: ΕλλΔνη 2/2012, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΕφΘεσ 1693/2011, σε: ΕλλΔνη 2/2012, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΕφΑθ 4393/2011, σε: ΕλλΔνη 2/2012, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΕφΑθ 5098/2011, σε: ΕλλΔνη 2/2012, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΕφΑθ 728/2011, σε: ΕλλΔνη 2/2012, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 536/2011 Α1 Τμ., σε: ΕλλΔνη 3/2012, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 731/2011 Α1 Τμ., σε: ΕλλΔνη 3/2012, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 709/2011 Δ΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 3/2012, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 715/2011 Α1 Τμ., σε: ΕλλΔνη 3/2012, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 1847/2011 Α1 Τμ., σε: ΕλλΔνη 3/2012, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 554/2011 Β2 Τμ., σε: ΕλλΔνη 3/2012, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 551/2011 Α1 Τμ., σε: ΕλλΔνη 3/2012, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 725/2011 Α1 Τμ., σε: ΕλλΔνη 3/2012, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 511/2011 Γ΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 3/2012, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 1841/2011 Α1 Τμ., σε: ΕλλΔνη 3/2012, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 735/2011 Α1 Τμ., σε: ΕλλΔνη 3/2012, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 736/2011 Α1 Τμ., σε: ΕλλΔνη 3/2012, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 523/2011 Δ΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 3/2012, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 512/2011 Δ΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 3/2012, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 540/2011 Α1 Τμ., σε: ΕλλΔνη 3/2012, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 106/2011 Γ΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 3/2012, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 97/2011 Γ΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 3/2012, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΕφΑθ 4739/2011, σε: ΕλλΔνη 3/2012, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΕφΑθ 2564/2011, σε: ΕλλΔνη 3/2012, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΕφΑθ 3181/2011, σε: ΕλλΔνη 3/2012, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΕφΑθ 1189/2011, σε: ΕλλΔνη 3/2012, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΕφΑθ 2285/2011, σε: ΕλλΔνη 3/2012, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΕφΑθ 3814/2011, σε: ΕλλΔνη 3/2012, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΕφΑθ 2175/2011, σε: ΕλλΔνη 3/2012, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΕφΑθ 2608/2011, σε: ΕλλΔνη 3/2013, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 774/2011 Δ΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 4/2012, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 757/2011 Γ΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 4/2012, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΕφΑθ 6457/2011, σε: ΕλλΔνη 4/2012, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΕφΑθ 5667/2011, σε: ΕλλΔνη 4/2012, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΕφΑθ 4625/2011, σε: ΕλλΔνη 4/2014, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 839/2011 Α1 Τμ., σε: ΕλλΔνη 5/2012, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 880/2011 Α1 Τμ., σε: ΕλλΔνη 5/2012, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 1903/2011 Α1 Τμ., σε: ΕλλΔνη 5/2012, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 1914/2011 Α2 Τμ., σε: ΕλλΔνη 5/2012, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 836/2011 Α1 Τμ., σε: ΕλλΔνη 5/2012, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 886/2011 Α1 Τμ., σε: ΕλλΔνη 5/2012, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΕφΑθ 5418/2011, σε: ΕλλΔνη 5/2012, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΕφΑθ 5117/2011, σε: ΕλλΔνη 5/2012, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΕφΑθ 4518/2011, σε: ΕλλΔνη 5/2012, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 803/2011 Β2 Τμ., σε: ΕλλΔνη 6/2012, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 1823/2011 Β1 Τμ., σε: ΕλλΔνη 6/2012, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 69/2011 Δ΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 5/2011, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 707/2011 Β1 Τμ., σε: ΕλλΔνη 5/2011, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 77/2011 Β1 Τμ., σε: ΕλλΔνη 5/2011, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 1363/2011 Α2 Τμ., σε: ΕλλΔνη 5/2011, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΕφΑθ 1278/2011, σε: ΕλλΔνη 5/2011, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΕφΑθ 1877/2011, σε: ΕλλΔνη 5/2011, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 1265/2011 Α1 Τμ., σε: ΔιΔικ 1/2012, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΣτΕ 65/2011 Β΄ Τμ. (7μελές), σε: ΔιΔικ 1/2012, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΣτΕ 1918/2010 Στ΄ Τμ. (7μ), σε: ΔιΔικ 3/2012, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΔΕφΑθ 314/2010, σε: ΔιΔικ 5/2012, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 582/2010 Δ΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 1/2013, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 294/2010 Α2 Τμ., σε: ΕλλΔνη 1/2012, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 298/2010 Α2 Τμ., σε: ΕλλΔνη 1/2012, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 157/2010 Α1 Τμ., σε: ΕλλΔνη 1/2012, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 279/2010 Γ΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 1/2012, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 112/2010 Γ΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 1/2012, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 281/2010 Γ΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 1/2012, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 315/2010 Β1 Τμ., σε: ΕλλΔνη 1/2012, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΕφΑθ 5782/2010, σε: ΕλλΔνη 1/2012, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΕφΑθ 1585/2010, σε: ΕλλΔνη 1/2012, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΕφΑθ 1585/2010, σε: ΕλλΔνη 1/2012, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΕφΑθ 422/2010, σε: ΕλλΔνη 1/2012, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΕφΑθ 5543/2010, σε: ΕλλΔνη 1/2012, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 626/2010 Δ΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 2/2012, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 639/2010 Δ΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 2/2012, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 1730/2010 Α2 Τμ., σε: ΕλλΔνη 2/2012, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 1700/2010 Γ΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 2/2012, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 411/2010 Α2 Τμ., σε: ΕλλΔνη 2/2013, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΕφΑθ 5065/2010, σε: ΕλλΔνη 2/2013, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΕφΑθ 6081/2010, σε: ΕλλΔνη 2/2012, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΕφΑθ 4027/2010, σε: ΕλλΔνη 2/2012, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΕφΑθ 6281/2010, σε: ΕλλΔνη 2/2012, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΕφΑθ 6285/2010, σε: ΕλλΔνη 2/2012, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΕφΑθ 6074/2010, σε: ΕλλΔνη 2/2014, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΕφΑθ 774/2010, σε: ΕλλΔνη 2/2012, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 332/2010 Α1 Τμ., σε: ΕλλΔνη 3/2012, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 345/2010 Α1 Τμ., σε: ΕλλΔνη 3/2012, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 1475/2010 Α1 Τμ., σε: ΕλλΔνη 3/2012, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 330/2010 Α2 Τμ., σε: ΕλλΔνη 3/2012, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 340/2010 Α1 Τμ., σε: ΕλλΔνη 3/2012, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 1102/2010 Α2 Τμ., σε: ΕλλΔνη 3/2012, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 304/2010 Β1 Τμ., σε: ΕλλΔνη 3/2012, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 1619/2010 Δ΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 4/2012, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 1626/2010 Α1 Τμ., σε: ΕλλΔνη 4/2012, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 1610/2010 Γ΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 4/2012, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 1613/2010 Γ΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 4/2012, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 354/2010 Α1 Τμ., σε: ΕλλΔνη 5/2012, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 350/2010 Α1 Τμ., σε: ΕλλΔνη 5/2012, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 392/2010 Γ΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 5/2012, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 362/2010 Α1 Τμ., σε: ΕλλΔνη 5/2012, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 370/2010 Α1 Τμ., σε: ΕλλΔνη 5/2012, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 365/2010 Α1 Τμ., σε: ΕλλΔνη 5/2012, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 407/2010 Δ΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 5/2012, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 353/2010 Α1 Τμ., σε: ΕλλΔνη 5/2012, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 788/2010 Δ΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 4/2013, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΕφΑθ 995/2010, σε: ΕλλΔνη 5/2012, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 359/2010 Α1 Τμ., σε: ΕλλΔνη 6/2012, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΕφΑθ 4418/2010, σε: ΕλλΔνη 1/2013, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 1373/2010 Α2 Τμ., σε: ΕλλΔνη 1/2011, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΕΔ 1/2010, σε: ΕλλΔνη 2/2010, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 1413/2010 Γ΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 2/2011, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 1416/2010 Γ΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 2/2011, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 1440/2010 Γ΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 2/2011, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 1570/2010 Γ΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 2/2011, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 1416/2010 Γ΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 2/2011, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΕφΑθ 3486/2010, σε: ΕλλΔνη 2/2011, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 525/2010 Δ΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 4/2010, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 284/2010 Δ΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 4/2010, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 881/2010 Α1 Τμ., σε: ΕλλΔνη 3/2011, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 1051/2010 Α1 Τμ., σε: ΕλλΔνη 3/2011, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 835/2010 Γ΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 3/2011, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΕφΑθ 3486/2010, σε: ΕλλΔνη 3/2011, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΕφΑθ 93/2010, σε: ΕλλΔνη 4/2011, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΕφΑθ 4024/2010, σε: ΕλλΔνη 5/2011, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 1729/2009 Γ΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 1/2012, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 1740/2009 Α1 Τμ., σε: ΕλλΔνη 1/2012, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 1708/2009 Γ΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 1/2012, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 1725/2009 Γ΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 1/2012, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 1718/2009 Γ΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 1/2012, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 1705/2009 Γ΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 1/2012, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 1706/2009 Γ΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 1/2012, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 1705/2009 Γ΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 1/2012, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΕφΑθ 2669/2009, σε: ΕλλΔνη 1/2012, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΕφΠειρ 666/2009, σε: ΕλλΔνη 1/2012, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 1527/2009 Γ΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 2/2012, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 1876/2009 Α2 Τμ., σε: ΕλλΔνη 2/2012, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 1568/2009 Α2 Τμ., σε: ΕλλΔνη 2/2012, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 1517/2009 Γ΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 2/2012, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 1550/2009 Α1 Τμ., σε: ΕλλΔνη 2/2012, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 1532/2009 Γ΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 2/2012, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 1534/2009 Γ΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 2/2012, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΕφΑθ 1129/2009, σε: ΕλλΔνη 2/2012, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 1854/2009 Α2 Τμ., σε: ΕλλΔνη 3/2012, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 1850/2009 Α2 Τμ., σε: ΕλλΔνη 3/2012, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΕφΑθ 1250/2009, σε: ΕλλΔνη 3/2012, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΜΠρΑθ 3951/2009, σε: ΕλλΔνη 3/2012, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΕφΑθ 4941/2009, σε: ΕλλΔνη 1/2013, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΣτΕ 4541/2009 Ε΄ Τμ., σε: ΔιΔικ 4/2010, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 460/2009 Α1 Τμ, σε: ΕλλΔνη 3/2009, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΕφΑθ 2231/2009, σε: ΕλλΔνη 5/2009, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 885/2009 Δ΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 1/2010, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΕφΑθ 2553/2009, σε: ΕλλΔνη 1/2010, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 950-1/2009 Α2 Τμ., σε: ΕλλΔνη 6/2009, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΜΠρΠειρ 6747/2009, σε: ΕλλΔνη 1/2010, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 133/2009 Δ΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 3/2010, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 152/2009 Γ΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 3/2010, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 150/2009 Γ΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 3/2010, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 1977/2009 Α2 Τμ., σε: ΕλλΔνη 1/2011, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 695/2009 Γ΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 2/2011, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 696/2009 Γ΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 2/2011, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 241/2009 Α1 Τμ., σε: ΕλλΔνη 4/2010, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 222/2009 Γ΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 4/2010, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 258/2009 Α1 Τμ., σε: ΕλλΔνη 4/2010, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 254/2009 Α1 Τμ., σε: ΕλλΔνη 4/2010, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 223/2009 Γ΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 4/2010, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 225/2009 Γ΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 4/2010, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 249/2009 Α1 Τμ., σε: ΕλλΔνη 4/2010, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΕφΑθ 3425/2009, σε: ΕλλΔνη 4/2010, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΕφΑθ 961/2009, σε: ΕλλΔνη 4/2010, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 2008/2009 Γ΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 3/2011, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 2099/2009 Α1 Τμ., σε: ΕλλΔνη 5/2010, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 2097/2009 Α1 Τμ., σε: ΕλλΔνη 5/2010, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 2101/2009 Α1 Τμ., σε: ΕλλΔνη 5/2010, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 2095/2009 Α1 Τμ., σε: ΕλλΔνη 5/2010, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 492/2008 Α2 Τμ., σε: ΕλλΔνη 1/2009, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΕφΑθ 2115/2008, σε: ΕλλΔνη 1/2009, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 4/2008 Α΄ Τακτική Ολομέλεια, σε: ΕλλΔνη 2/2008, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 73/2008 Δ΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 2/2008, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΕφΑθ 2119/2008, σε: ΕλλΔνη 3/2009, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 17/2008 Β΄ Τακτική Ολομέλεια, σε: ΕλλΔνη 4/2008, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 128/2008 Β1 Τμ., σε: ΕλλΔνη 4/2009, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 190/2008 Β1 Τμ., σε: ΕλλΔνη 4/2009, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 1595/2008 Γ΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 5/2008, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΜΠρΑθ 7604/2008, σε: ΕλλΔνη 5/2008, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 1497/2008 Α΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 5/2009, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 1707/2008 Γ΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 6/2008, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 654/2008 Α2 Τμ., σε: ΕλλΔνη 1/2010, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΕφΑθ 7172/2008, σε: ΕλλΔνη 6/2009, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 1842/2008 Δ΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 3/2010, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 1946/2008 Α1 Τμ., σε: ΕλλΔνη 3/2010, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 1333/2008 Α1 Τμ., σε: ΕλλΔνη 2/2011, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 1340/2008 Α1 Τμ., σε: ΕλλΔνη 2/2011, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 1096/2008 Α2 Τμ., σε: ΕλλΔνη 4/2010, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 1211/2008 Α2 Τμ., σε: ΕλλΔνη 4/2010, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 256/2007 Γ΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 4/2007, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 45/2007 Δ΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 2/2007, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 48/2007 Α2 Τμ., σε: ΕλλΔνη 2/2007, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΣτΕ 802/2007 Α΄ Τμ. (7μελές), σε: ΕλλΔνη 4/2007, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 768/2007 Δ΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 3/2007, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 31/2007 Β΄ Τακτική Ολομέλεια, σε: ΕλλΔνη 6/2007, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 1815/2007 Δ΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 6/2007, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΕφΛαρ 428/2007, σε: ΕλλΔνη 1/2008, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 903/2007 Α2 Τμ., σε: ΕλλΔνη 2/2008, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΕφΑθ 4043/2007, σε: ΕλλΔνη 2/2009, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 1517/2007 Δ΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 3/2009, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 1547/2007 Α2 Τμ., σε: ΕλλΔνη 3/2009, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 1548/2007 Α2 Τμ., σε: ΕλλΔνη 3/2009, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 588/2007 Β2 Τμ., σε: ΕλλΔνη 4/2008, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 773/2007 Δ΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 5/2008, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 1264/2006 Ε΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 5/2006, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 1717/2006 Γ΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 1/2007, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 145/2006 Β2 Τμ., σε: ΕλλΔνη 1/2007, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 1619/2006 Β2 Τμ., σε: ΕλλΔνη 1/2007, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 1589/2006 Δ΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 1/2007, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 202/2006 Δ΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 4/2007, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 1786/2006 Α1 Τμ., σε: ΕλλΔνη 2/2007, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 1307/2006 Α΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 3/2007, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 1349/2006 Δ΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 3/2007, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 1350/2006 Ζ΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 3/2007, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΕφΑθ 7669/2006, σε: ΕλλΔνη 3/2007, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΜΠρΑθ 2792/2006, σε: ΕλλΔνη 1/2008, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 1947/2006 Α1 Τμ., σε: ΕλλΔνη 1/2009, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 1095/2006 Ζ΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 2/2009, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 1037/2006 Β1 Τμ., σε: ΕλλΔνη 2/2009, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 1089/2006 Β1 Τμ., σε: ΕλλΔνη 2/2009, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΕφΑθ 8628/2006, σε: ΕλλΔνη 3/2009, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 1198/2006 Γ΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 4/2009, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΣτΕ 2161/2006 Α΄ Τμ., σε: ΔιΔικ 2/2008, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 1084/2005 Γ΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 1/2007, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 1285/2005 Α΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 4/2007, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΜΠρΑθ 2671/2005, σε: ΕλλΔνη 5/2007, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 1639/2005 Δ΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 3/2008, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 1687/2005 Ζ΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 4/2008, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 1646/2005 Α΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 4/2008, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 1847/2005 Ζ΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 5/2008, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 6/2004 Β΄ Τακτική Ολομέλεια, σε: ΕλλΔνη 3/2004, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 589/2004 Β2 Τμ., σε: ΕλλΔνη 6/2004, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 825/2004 Α΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 6/2004, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 1147/2004 Β2 Τμ., σε: ΕλλΔνη 1/2005, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΕφΑθ 180/2004, σε: ΕλλΔνη 2/2005, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 1032/2004 Α΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 1/2007, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 1135/2004 Δ΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 2/2007, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 1020/2003 Ζ΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 1/2004, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΕφΑθ 6159/2003, σε: ΕλλΔνη 1/2004, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΕφΑθ 5798/2003, σε: ΕλλΔνη 2/2004, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΕφΑθ 8405/2003, σε: ΕλλΔνη 2/2004, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 1310/2003 Α΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 1/2005, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΕφΑθ 8803/2003, σε: ΕλλΔνη 1/2005, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 32/2002 Δ΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 3/2002, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 1086/2002 Δ΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 1/2004, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 1160/2002 Δ΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 6/2002, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΟλομΑΠ 11/2002 Β' Τακτική Ολομέλεια, σε: ΕλλΔνη 3/2002, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 18/2001 Β΄ Τακτική Ολομέλεια, σε: ΕλλΔνη 1/2002, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 1233/2001 Δ΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 1/2002, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΕφΑθ 4450/2001, σε: ΕλλΔνη 1/2002, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΕφΑθ 6584/2001, σε: ΕλλΔνη 1/2002, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 84/2001 Ζ΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 4/2001, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΕφΑθ 3474/2001, σε: ΕλλΔνη 4/2001, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 1179/2001 Ζ΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 2/2002, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 1343/2001 Δ΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 5/2001, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΕφΑθ 1365/2001, σε: ΕλλΔνη 5/2001, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΕφΑθ 4152/2001, σε: ΕλλΔνη 5/2001, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΕφΑθ 466/2001, σε: ΕλλΔνη 3/2002, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 1589/2001 Δ΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 3/2002, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΕφΑθ 1241/2001, σε: ΕλλΔνη 4/2002, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 590/2001 Δ΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 5/2002, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 1730/2001 Α΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 5/2002, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΕφΑθ 8964/2000, σε: ΕλλΔνη 2/2001, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΕφΑθ 3698/2000, σε: ΕλλΔνη 2/2001, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΕιρΑμαρ 294/2000, σε: ΕλλΔνη 3/2000, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 17/2000 Β΄ Τακτική Ολομέλεια, σε: ΕλλΔνη 4/2000, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΕφΑθ 429/2000, σε: ΕλλΔνη 5/2001, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΕφΑθ 232/2000, σε: ΕλλΔνη 6/2001, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 18/1999 Α΄ Τακτική Ολομέλεια, σε: ΕλλΔνη 7/1999, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΕφΑθ 2902/1998, σε: ΕλλΔνη 3/1998, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 1618/1998 Β΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 1/2001, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΕφΠειρ 601/1997, σε: ΕλλΔνη 8/1997, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 570/1997 Δ΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 1/1998, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 1441/1997 Δ' Τμ., σε: ΕλλΔνη 2/1998, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΕφΑθ 410/1996, σε: ΕλλΔνη 1/1996, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΜΠρΠατρ 15/1996, σε: ΕλλΔνη 1/1996, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΕφΠειρ 37/1996, σε: ΕλλΔνη 3/1996, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 106/1996 Α΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 5/1996, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 913/1996 Δ΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 1/1997, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 1062/1996 Δ΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 1/1997, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 1479/1996 Δ' Τμ., σε: ΕλλΔνη 3/1997, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΕφΠειρ 555/1996, σε: ΕλλΔνη 3/1997, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΕφΑθ 10361/1996, σε: ΕλλΔνη 8/1997, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΕφΠειρ 409/1996, σε: ΕλλΔνη 8/1997, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΕφΑθ 5239/1996, σε: ΕλλΔνη 3/1998, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 1065/1996 Δ' Τμ., σε: ΕλλΔνη 3/1997, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 179/1996 Δ' Τμ., σε: ΕλλΔνη 3/1997, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΕφΠειρ 974/1996, σε: ΕλλΔνη 3/1997, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΣτΕ 3774/1996 Β΄ Τμ. (7μελές), σε: ΔιΔικ 1/1997, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΣτΕ 2929/1996 Γ΄ Τμ. (7μελές), σε: ΔιΔικ 1/1997, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΠρΔΕφΑθ 158/1996, σε: ΔιΔικ 3/1997, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΤρΔΠρΑθ 10981/1996, σε: ΔιΔικ 5/1996, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΕΔ 33/1995, σε: ΕλλΔνη 3/1995, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΜΠρΑθ 2439/1995, σε: ΕλλΔνη 3/1995, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΕφΑθ 617/1995, σε: ΕλλΔνη 6/1995, σχόλιο: Κ. Βαλμαντώνης, Ι. Κατράς
ΑΠ 21/1995 Ολομέλεια, σε: ΕλλΔνη 7/1995, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΕφΑθ 3933/1995, σε: ΕλλΔνη 7/1995, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 1367/1995 Δ' Τμ., σε: ΕλλΔνη 1/1996, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 28/1995 Ολομέλεια, σε: ΕλλΔνη 1/1996, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 16/1995 Ολομέλεια, σε: ΕλλΔνη 1/1996, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΕφΘεσ 718/1995, σε: ΕλλΔνη 1/1996, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΕφΘεσ 464/1995, σε: ΕλλΔνη 1/1996, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΕφΘεσ 421/1995, σε: ΕλλΔνη 1/1996, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΕφΘεσ 393/1995, σε: ΕλλΔνη 1/1996, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΕφΘεσ 380/1995, σε: ΕλλΔνη 1/1996, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 535/1995 Β΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 2/1996, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 443/1995 Δ΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 2/1996, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 221/1995 Δ΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 2/1996, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΕφΠειρ 79/1995, σε: ΕλλΔνη 2/1996, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΕφΘεσ 974/1995, σε: ΕλλΔνη 2/1996, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΕφΘεσ 828/1995, σε: ΕλλΔνη 2/1996, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΕφΑθ 4836/1995, σε: ΕλλΔνη 1/1997, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 1446/1995 Δ΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 3/1998, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 1052/1995 Δ΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 7/1998, σχόλιο: Κ. Βαλμαντώνης, Ι. Κατράς
ΕφΑθ 5959/1995, σε: ΕλλΔνη 1/1996, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 432/1995 Δ΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 2/1996, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΕφΑθ 3738/1995, σε: ΕλλΔνη 5/1996, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΕφΑθ 10943/1995, σε: ΕλλΔνη 5/1996, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΕφΑθ 5661/1995, σε: ΕλλΔνη 6/1996, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 1131/1995 Α΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 7/1996, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΔΕφΠειρ 1/1995, σε: ΔιΔικ 2/1995, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΣτΕ 2305/1995 Ολομέλεια, σε: ΔιΔικ 2/1996, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΣτΕ 4368/1995 Α΄ Τμ (7μελές), σε: ΔιΔικ 2/1996, σχόλιο: Σ. Μουζουράκης, Ι. Κατράς
ΣτΕ 185/1995 Β' Τμ., σε: ΔιΔικ 3/1995, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΣτΕ 3894/1995 Β΄ Τμ., σε: ΔιΔικ 5/1995, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΜΔΠρΑθ 1681/1995, σε: ΔιΔικ 6/1995, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΠΕΚ της 22.12.1995, T-219/95 R, Marie-Therese Danielsson κ.λπ. κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων., σε: ΔιΔικ 5/1996, σχόλιο: Δ. Μπαρδούτσος, Ι. Κατράς
ΜΠρΑθ 5869/1994, σε: ΕλλΔνη 6/1994, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΣυμβΠλημΠειρ 10/1994, σε: ΕλλΔνη 5/1995, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΕφΘεσ 2346/1994, σε: ΕλλΔνη 7/1995, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 1011/1994 Δ΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 1/1996, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 934/1994 Δ΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 2/1996, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΕφΑθ 3492/1994, σε: ΕλλΔνη 2/1996, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 989/1994 Δ΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 3/1996, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 981/1994 Δ΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 3/1996, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 991/1994 Δ΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 3/1996, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΤρΔΠρΑθ 11326/1994, σε: ΔιΔικ 1/1995, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΣτΕ 1580/1994 Α' Τμ., σε: ΔιΔικ 1/1995, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΣτΕ 3532/1994 Α' Τμ., σε: ΔιΔικ 1/1995, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΣτΕ 1385/1994 Ολομέλεια, σε: ΔιΔικ 2/1995, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΔΕφΘεσ 472/1994, σε: ΔιΔικ 2/1995, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΣτΕ 1728/1994 Α' Τμ., σε: ΔιΔικ 3/1995, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΕφΘεσ 29/1993, σε: ΕλλΔνη 5/1993, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΕφΑθ 2212/1993, σε: ΕλλΔνη 6/1993, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΣτΕ ΠΕ 654/1993 Γ΄ Τμ. Διακ., σε: ΕλλΔνη 1/1994, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 22/1993 Ολομέλεια, σε: ΕλλΔνη 2/1994, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 26/1993 Ολομέλεια, σε: ΕλλΔνη 2/1994, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 1078/1993 Γ' Τμ., σε: ΕλλΔνη 2/1994, σχόλιο: Χ. Καθάρειος, Ι. Κατράς
ΜΠρΑθ 1650/1993, σε: ΕλλΔνη 3/1994, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΕφΑθ 2938/1993, σε: ΕλλΔνη 7/1994, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 945/1993 Δ΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 1/1995, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 628/1993 Α’ Τμ., σε: ΕλλΔνη 1/1994, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 1112/1993 Δ΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 3/1995, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΜΠρΑθ 4240/1993, σε: ΕλλΔνη 2/1996, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΜΠρΑθ 276/1993, σε: ΕλλΔνη 2/1996, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΕφΑθ 161/1993, σε: ΕλλΔνη 2/1996, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΜΠρΞανθ 47/1993, σε: ΕλλΔνη 7/1993, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΕφΑθ 7005/1992, σε: ΕλλΔνη 5/1993, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΕφΑθ 5178/1992, σε: ΕλλΔνη 5/1993, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΜΠρΠατρ 246/1992, σε: ΕλλΔνη 5/1993, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 407/1992 Δ΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 6/1993, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 1438/1992 Δ' Τμ., σε: ΕλλΔνη 2/1994, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 480/1992 Ε' Τμ., σε: ΕλλΔνη 7/1992, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΓνΕισΑΠ 5/1992, σε: ΕλλΔνη 7/1992, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 23/1992 Ολομέλεια, σε: ΕλλΔνη 7/1992, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 132/1992 Δ΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 4/1992, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΣτΕ 874/1992 Ολομέλεια, σε: ΕλλΔνη 4/1992, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΠΠρΑθ 5235/1992, σε: ΕλλΔνη 6/1992, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΕφΑθ 9651/1992, σε: ΕλλΔνη 1/1995, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΣτΕ 366/1992 Ολομέλεια, σε: ΔιΔικ 2/1992, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΣτΕ 1160/1992 Ολομέλεια, σε: ΔιΔικ 5/1992, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΤρΔΠρΑθ 9681/1992, σε: ΔιΔικ 6/1992, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 13/1991 Ολομέλεια, σε: ΕλλΔνη 7/1991, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΕφΑθ 7415/1991, σε: ΕλλΔνη 3/1993, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΜΠρΡοδ 206/1991, σε: ΕλλΔνη 3/1995, σχόλιο: Π. Νικολόπουλος, Ι. Κατράς
ΑΠ 731/1991 Δ΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 3/1996, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΣτΕ 2536/1991 Α Τμ., σε: ΕλλΔνη 7/1992, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 1352/1991 Α΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 7/1992, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΕιρΑργ 254/1991, σε: ΕλλΔνη 2/1992, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΣτΕ 485/1991 Ολομέλεια, σε: ΕλλΔνη 2/1992, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΔΕφΑθ 2984/1991, σε: ΕλλΔνη 2/1992, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΕφΑθ 856/1991, σε: ΕλλΔνη 1/1992, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΕφΘεσ 2052/1991, σε: ΕλλΔνη 6/1992, σχόλιο: Γ. Ρήγος, Ι. Κατράς
ΠΠρΑθ 5242/1991, σε: ΕλλΔνη 6/1992, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 598/1991 Δ΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 4/1991, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΔΕφΑθ 2984/1991, σε: ΔιΔικ 1/1992, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΤρΔΠρΚερκ 155/1991, σε: ΔιΔικ 1/1992, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΣτΕ 1001/1991 Β' Τμ., σε: ΔιΔικ 2/1992, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΔΕφΑθ 1099/1991, σε: ΔιΔικ 4/1991, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΔΕφΘεσ 181/1991, σε: ΔιΔικ 5/1991, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΣτΕ 613/1991 Α΄ Τμ., σε: ΔιΔικ 6/1991, σχόλιο: Ε. Λεκέας, Ι. Κατράς
ΑΠ 3/1990 Ολομέλεια, σε: ΕλλΔνη 3/1990, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΜΠρΛειβ 44/1990, σε: ΕλλΔνη 5/1990, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΕφΘεσ 1209/1990, σε: ΕλλΔνη 7/1990, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΕΔ 24/1990, σε: ΕλλΔνη 2/1991, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΣτΕ 1756/1990 Α'Τμ., σε: ΕλλΔνη 3/1991, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 1624/1990 Δ΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 4/1991, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΕφΑθ 8053/1990, σε: ΕλλΔνη 1/1992, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 67/1990 Ολομέλεια, σε: ΕλλΔνη 3/1991, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 109/1989 Δ΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 2/1990, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 294/1989 Δ΄ Τμ, σε: ΕλλΔνη 2/1990, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 313/1989 Δ' Τμ., σε: ΕλλΔνη 2/1990, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 119/1989 Δ' Τμ., σε: ΕλλΔνη 2/1990, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΕφΑθ 3655/1989, σε: ΕλλΔνη 2/1990, σχόλιο: Χ. Παπαδάκης, Ι. Κατράς
ΑΠ 113/1989 Δ' Τμ., σε: ΕλλΔνη 3/1990, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 242/1989 Γ' Τμ., σε: ΕλλΔνη 3/1990, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 114/1989 Α' Τμ., σε: ΕλλΔνη 3/1990, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΕιρΠύργ 126/1989, σε: ΕλλΔνη 6/1990, σχόλιο: Δ. Μητρόπουλος, Ι. Κατράς
ΕφΑθ 1101/1989, σε: ΕλλΔνη 8/1990, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 672/1989 Γ΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 1/1991, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΣτΕ 2926/1989 Δ΄ Τμ. (7μελές), σε: ΕλλΔνη 1/1991, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΣτΕ 1022/1989 Δ΄ Τμ., σε: ΔιΔικ 5/1989, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΣτΕ 2614/1989 Ολομέλεια, σε: ΔιΔικ 6/1989, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΣτΕ 2886/1989 Δ' Τμ., σε: ΔιΔικ 1/1990, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΣτΕ 1366/1989 Β΄ Τμ. (7μελές), σε: ΔιΔικ 1/1990, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΣτΕ 1364/1989 Β' Τμ., σε: ΔιΔικ 1/1990, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΔΕφΑθ 3165/1989, σε: ΔιΔικ 3/1990, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 1413/1988 Β΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 1/1990, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΕφΑθ 15826/1988, σε: ΕλλΔνη 1/1990, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΜΠρΝαυπλ 294/1988, σε: ΕλλΔνη 1/1990, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΕιρΘεσ 2208/1988, σε: ΕλλΔνη 2/1990, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΣτΕ 3407/1988 Β΄ Τμ., σε: ΔιΔικ 1/1989, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΣτΕ 3848/1988 Α' Τμ., σε: ΔιΔικ 2/1989, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΔΕφΛαρ 8/1988, σε: ΔιΔικ 2/1989, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 37/1988 Ολομέλεια, σε: ΔιΔικ 2/1989, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΤρΔΠρΚομ 277/1988, σε: ΔιΔικ 3/1989, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΣτΕ 3469/1988 Β΄ Τμ., σε: ΔιΔικ 3/1989, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΣτΕ 2900/1988 Γ΄ Τμ., σε: ΔιΔικ 3/1989, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΔΕφΑθ 159/1988, σε: ΔιΔικ 5/1989, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΑΠ 1465/1988 Γ΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 4/1990, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΔΕφΑθ 562/1987, σε: ΔιΔικ 2/1989, σχόλιο: Ι. Κατράς
ΣτΕ 4763/1987 Γ΄ Τμ., σε: ΔιΔικ 3/1989, σχόλιο: Ι. Κατράς