Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Ιωάννης Κ. Ρόκας


Έργα καταχωρημένα στο σύστημα

Βιβλία (7)

Συγγραφέας

Ι. Ρόκας, Δίκαιο ιδιωτικής ασφάλισης - Το συμβατικό ασφαλιστικό δίκαιο, 13η έκδ., 2021
Ι. Ρόκας, Δίκαιο ιδιωτικής ασφάλισης - Η επιχείρηση, 12η έκδ., 2021
Ι. Ρόκας/Γ. Θεοχαρίδης, Ναυτικό Δίκαιο, 4η έκδ., 2021
Ι. Ρόκας, Ασφαλιστική διαμεσολάβηση, 2019
Ι. Ρόκας, SOLVENCY II - Εποπτεία των (Αντ)ασφαλιστικών Επιχειρήσεων, 2016
Ι. Ρόκας, Συμβατικό ασφαλιστικό δίκαιο, 12η έκδ., 2016
Ι. Ρόκας/Γ. Θεοχαρίδης, Ναυτικό Δίκαιο, 3η έκδ., 2015

Άρθρα - Μελέτες - Γνωμοδοτήσεις (12)

Ι. Ρόκας, Το δίκαιο της θαλάσσιας ασφάλισης κατά τον νέο Κώδικα Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου, σε: ΕΕμπΔ 1/2023
Ι. Ρόκας, Εκκαθάριση επιχειρήσεων του χρηματοπιστωτικού τομέα. Μερικές σκέψεις για την περίπτωση της ασφαλιστικής επιχείρησης, σε: ΕΕμπΔ 2/2022
Ι. Ρόκας, Όρια της άσκησης του δικαιώματος εξαγοράς των μετοχών της μειοψηφίας κατ’ εφαρμογή του άρθ. 47 του ν. 4548/2018, σε: ΕΕμπΔ 4/2022
Ι. Ρόκας, (Αυτεπάγγελτη) μείωση του ασφαλίσματος με αναπροσαρμογή κατ’ εφαρμογή του άρθ. 288 ΑΚ; – Συγχρόνως παρατηρήσεις στην απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών 1721/2020 –, σε: ΕπισκΕΔ 2/2021
Ι. Ρόκας, Συγχώνευση με απορρόφηση ανωνύμων εταιριών. Ζητήματα σχετικά με την προθεσμία δημοσίευσης στο Γ.Ε.ΜΗ. της απόφασης της ΓΣ που εγκρίνει την συγχώνευση., σε: ΕΕμπΔ 4/2021
Ι. Ρόκας, Ασφάλιση και κοροναϊός (Covid 19). Η πρώτη προσέγγιση, σε: ΕΕμπΔ 2/2020
Ι. Ρόκας, Πρόκληση του ασφαλιστικού κινδύνου από βαριά αμέλεια και παράλειψη λήψης μέτρων προφύλαξης της ασφαλισμένης περιουσίας από βαριά αμέλεια, σε: ΕΕμπΔ 4/2020
Ι. Ρόκας, Ζητήματα εφαρμογής της εξαίρεσης από την υποχρέωση του αγοραστή πακέτου μετοχών εισηγμένης εταιρίας να προβεί σε δημόσια πρόταση, σε: ΕΕμπΔ 4/2018
Ι. Ρόκας, Ζητήματα από την εφαρμογή του νέου άρθ. 724 ΚΠολΔ, σε: ΕλλΔνη 5/2017
Ι. Ρόκας, Ζητήματα προμήθειας του μεσίτη ασφαλίσεων, σε: ΕΕμπΔ 2/2017
Ι. Ρόκας, Ακύρωση απόφασης του δ.σ. ανώνυμης εταιρίας που ζητάει μέλος αυτού και η εκπροσώπηση της εταιρίας, σε: ΕΕμπΔ 3/2017
Ι. Ρόκας, Η ευθύνη του «Επικουρικού Κεφαλαίου Ασφάλισης Ευθύνης από Ατυχήματα Αυτοκινήτων» (ΕΚ) για ατυχήματα που προξενήθηκαν από ασφαλισμένους σε ασφαλιστικές εταιρίες που ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας τους, σε: ΕλλΔνη 4/2015

Σχόλια σε αποφάσεις (49)

ΑΠ 1348/2022, σε: ΕΕμπΔ 4/2022, σχόλιο: Ι. Ρόκας
ΑΠ 758/2022, σε: ΕΕμπΔ 4/2022, σχόλιο: Ι. Ρόκας
ΑΠ 199/2022, σε: ΕΕμπΔ 1/2023, σχόλιο: Ι. Ρόκας
ΑΠ 1522/2022, σε: ΕΕμπΔ 1/2023, σχόλιο: Ι. Ρόκας
ΕφΑθ 546/2021, σε: ΕΕμπΔ 1/2021, σχόλιο: Ι. Ρόκας
ΑΠ 427/2021, σε: ΕΕμπΔ 4/2021, σχόλιο: Ι. Ρόκας
ΑΠ 551/2021 Τμ.Δ - Πλήρες κείμενο, σχόλιο: Ι. Ρόκας
ΑΠ 165/2021, σε: ΕΕμπΔ 1/2022, σχόλιο: Ι. Ρόκας, Κ. Καρανικόλας
ΑΠ 551/2021, σε: ΕΕμπΔ 1/2022, σχόλιο: Ι. Ρόκας
ΑΠ 957/2021, σε: ΕΕμπΔ 2/2022, σχόλιο: Ι. Ρόκας
ΑΠ 999/2021, σε: ΕΕμπΔ 2/2022, σχόλιο: Ι. Ρόκας
ΑΠ 1028/2021, σε: ΕΕμπΔ 2/2022, σχόλιο: Ι. Ρόκας
ΑΠ 1046/2021, σε: ΕΕμπΔ 2/2022, σχόλιο: Ι. Ρόκας
ΑΠ 1099/2021, σε: ΕΕμπΔ 2/2022, σχόλιο: Ι. Ρόκας
ΑΠ 1493/2021, σε: ΕΕμπΔ 3/2022, σχόλιο: Ι. Ρόκας
ΔΕΕ της 12.11.2020, C-427/19, Bulstrad ViennaInsuranceGroup AD κατά Olympic Insurance (τμήμα πρώτο), σε: ΕΕμπΔ 1/2021, σχόλιο: Ι. Ρόκας
ΑΠ 999/2020, σε: ΕΕμπΔ 2/2021, σχόλιο: Ι. Ρόκας
ΑΠ 1477/2019, σε: ΕΕμπΔ 2/2020, σχόλιο: Ι. Ρόκας
ΑΠ 628/2019, σε: ΕΕμπΔ 1/2020, σχόλιο: Ι. Ρόκας
ΑΠ 86/2019, σε: ΕΕμπΔ 2/2022, σχόλιο: Ι. Ρόκας
ΑΠ 529/2018, σε: ΕΕμπΔ 1/2019, σχόλιο: Ι. Ρόκας
ΑΠ 1333/2018, σε: ΕΕμπΔ 3/2019, σχόλιο: Ι. Ρόκας
ΠΠρΑθ 251/2018, σε: ΕΕμπΔ 2/2018, σχόλιο: Ι. Ρόκας
ΔΕΕ της 4.9.2018, C-80/17, Fundo de Garantia Automóvel - Alina Antónia Destapado Pão Mole Juliana & Cristiana Micaela Caetano Juliana (τμήμα μείζονος συνθέσεως), σε: ΕΕμπΔ 3/2018, σχόλιο: Ι. Ρόκας
ΑΠ 13/2018, σε: ΕΕμπΔ 3/2018, σχόλιο: Ι. Ρόκας
ΑΠ 263/2017 Α2 Τμ., σε: ΕλλΔνη 3/2017, σχόλιο: Ι. Ρόκας
ΑΠ 1445/2017, σε: ΕΕμπΔ 2/2018, σχόλιο: Ι. Ρόκας
ΑΠ 1664/2017, σε: ΕΕμπΔ 2/2018, σχόλιο: Ι. Ρόκας
ΑΠ 1667/2017, σε: ΕΕμπΔ 2/2018, σχόλιο: Ι. Ρόκας
ΔΕΕ της 14.09.2017, C-503/16, L. I. Delgado Mendez κατά Credito Agricola Seguros κ.λπ., σε: ΕΕμπΔ 2/2018, σχόλιο: Ι. Ρόκας
ΑΠ 700/2017, σε: ΕΕμπΔ 1/2018, σχόλιο: Ι. Ρόκας
ΑΠ 1260/2017, σε: ΕΕμπΔ 1/2018, σχόλιο: Ι. Ρόκας
ΤρΕφΑθ 885/2017, σε: ΕΕμπΔ 1/2018, σχόλιο: Ι. Ρόκας
ΑΠ 1880/2017, σε: ΕΕμπΔ 3/2018, σχόλιο: Ι. Ρόκας
ΑΠ 866/2017, σε: ΕΕμπΔ 3/2018, σχόλιο: Ι. Ρόκας
ΑΠ 263/2017, σε: ΕΕμπΔ 2/2017, σχόλιο: Ι. Ρόκας
ΕφΑθ 967/2017, σε: ΕΕμπΔ 1/2017, σχόλιο: Ι. Ρόκας
ΑΠ 676/2017, σε: ΕΕμπΔ 3/2017, σχόλιο: Ι. Ρόκας
ΑΠ 352/2017, σε: ΕΕμπΔ 3/2017, σχόλιο: Ι. Ρόκας
ΕφΘεσ 372/2016, σε: ΕΕμπΔ 1/2017, σχόλιο: Ι. Ρόκας
ΕφΑθ 2072/2016, σε: ΕΕμπΔ 1/2017, σχόλιο: Ι. Ρόκας
ΔΕΕ της 15.12.2016, C-558/15, Alberto José Vieira de Azevedo κ.λπ. κατά CED Portugal Unipessoal Lda, Instituto de Seguros de Portugal - Fundo de Garantia Automovel, (Έκτο Τμήμα), σε: ΕΕμπΔ 3/2017, σχόλιο: Ι. Ρόκας
ΜΠρΑθ 2508/2016, σε: ΕΕμπΔ 4/2017, σχόλιο: Ι. Ρόκας
ΑΠ 627/2016, σε: ΕΕμπΔ 4/2017, σχόλιο: Ι. Ρόκας
ΠΠρΘεσ 519/2016, σε: ΕΕμπΔ 3/2016, σχόλιο: Ι. Ρόκας
ΑΠ 451/2016, σε: ΕΕμπΔ 4/2016, σχόλιο: Ι. Ρόκας
ΑΠ 1431/2015, σε: ΕΕμπΔ 1/2016, σχόλιο: Ι. Ρόκας
ΑΠ 958/2015, σε: ΕΕμπΔ 1/2016, σχόλιο: Ι. Ρόκας
ΜΕφΑθ 4477/2015, σε: ΕΕμπΔ 2/2016, σχόλιο: Ι. Ρόκας