Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Ιωάννης Γ. Φωτόπουλος


Έργα καταχωρημένα στο σύστημα

Βιβλία (2)

Συγγραφέας

Ι. Φωτόπουλος, Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας, 2018

Επιστημονική διεύθυνση

Ι. Φωτόπουλος, Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας, 2018

Άρθρα - Μελέτες - Γνωμοδοτήσεις (1)

Ι. Φωτόπουλος, Φόροι κατά τη μεταβίβαση μετοχών μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο, σε: ΕπισκΕΔ 1/2000