Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Ιωάννης Δ. Κίτσος


Έργα καταχωρημένα στο σύστημα

Βιβλία (2)

Συγγραφέας

Ι. Κίτσος, Η Οδηγία 2014/23/ΕΕ σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης, 2016
Ι. Κίτσος, Συμπράξεις Δημοσίου Ιδιωτικού Τομέα και Συμβάσεις Παραχώρησης, 2014

Άρθρα - Μελέτες - Γνωμοδοτήσεις (4)

Ι. Κίτσος, Η Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή παροχής προδικαστικής προστασίας στις ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις (ν. 4412/2016 άρθρα 345 επ.), σε: Τομέας Διοικητικής Επιστήμης Τμ. Δημόσιας Διοίκησης Παντείου Παν/μίου, Δημόσια Διακυβέρνηση, 2019
Ι. Κίτσος, Οι Συμβάσεις Παραχώρησης Έρευνας & Εκμετάλλευσης Υδρογονανθράκων στην Πρόσφατη Νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σε: Πανεπιστήμιο Πειραιώς/Ελεγκτικό Συνέδριο, Δίκαιο και Τεχνολογία, 2019
Ι. Κίτσος, Η επανέναρξη των παραχωρημένων σε ιδιώτες αναδόχους ελληνικών αυτοκινητοδρόμων: η αποκατάσταση της διαταραχθείσας οικονομικής ισορροπίας των συμβάσεων παραχώρησης, σε: ΕφημΔΔ 2/2014
Ι. Κίτσος, Η νομοθετική κύρωση των συμβάσεων ΣΔΙΤ του ν. 3389/2005: Νομική Αναγκαιότητα ή Κυβερνητική Επιλογή για τη διαδικαστική αποδέσμευση των ελληνικών συμπράξεων;, σε: ΔιΔικ 6/2013

Σχόλια σε αποφάσεις (1)

ΑΠ 1819/2013 Α2 Τμ., σε: ΕλλΔνη 4/2014, σχόλιο: Ι. Κίτσος