Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Ιάκωβος Καρεκλάς


Έργα καταχωρημένα στο σύστημα

Βιβλία (7)

Συγγραφέας

Ι. Καρεκλάς, The Constitution of the Cyprus Republic and Prolegomenon to Federal Government, 2018
Ι. Καρεκλάς, Θεωρία του Δικαίου Πολέμου, 2018

Επιμέλεια Σειράς

Συλλογικό Έργο, Δίκαιο του Πολέμου, 2018
Συλλογικό Έργο, Η έννοια της Κρατικής Κυριαρχίας και Αυτοδιαθέσεως στο διεθνές δίκαιο, 2016
Συλλογικό Έργο, Δίκαιο του Κυπριακού ζητήματος, 2014

Διεύθυνση Σειράς

Συλλογικό Έργο, Δίκαιο του Πολέμου, 2018
Συλλογικό Έργο, Η έννοια της Κρατικής Κυριαρχίας και Αυτοδιαθέσεως στο διεθνές δίκαιο, 2016

Άρθρα - Μελέτες - Γνωμοδοτήσεις (11)

Ι. Καρεκλάς, Jus Cogens: αναγκαστικό Διεθνές Δίκαιο και το δι’ ειδικής Συνθήκης προβλεπόμενο δικαίωμα μονομερούς στρατιωτικής επεμβάσεως, σε: Συλλογικό Έργο, Δίκαιο του Πολέμου, 2018
Ι. Καρεκλάς, Δίκαιο του Πολέμου και Αυτοάμυνα Κρατών, σε: Συλλογικό Έργο, Δίκαιο του Πολέμου, 2018
Ι. Καρεκλάς, Η στρατιωτική Ανθρωπιστική Επέμβαση και το Διεθνές Δίκαιο, σε: Συλλογικό Έργο, Δίκαιο του Πολέμου, 2018
Ι. Καρεκλάς, Πυρηνικά Όπλα και Δίκαιο της Ενόπλου Συγκρούσεως, σε: Συλλογικό Έργο, Δίκαιο του Πολέμου, 2018
Ι. Καρεκλάς, Η συμβολή του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε. και του Ν.Α.Τ.Ο. στην διαφύλαξη και διατήρηση της διεθνούς ασφαλείας, σε: Συλλογικό Έργο, Δίκαιο του Πολέμου, 2018
Ι. Καρεκλάς, Υπέρ της θανατικής ποινής. Δικαιοφιλοσοφική Ανάλυσις και Νομική Επιχειρηματολογία, σε: ΕλλΔνη 5/2017
Ι. Καρεκλάς, Θουκυδίδειος Ρεαλισμός και Κρατική Κυριαρχία ως Ελευθερία στην Θεωρία του Διεθνούς Δικαίου, σε: Συλλογικό Έργο, Η έννοια της Κρατικής Κυριαρχίας και Αυτοδιαθέσεως στο διεθνές δίκαιο, 2016
Ι. Καρεκλάς, Η αρχή της κοινοβουλευτικής κυριαρχίας και η κρατική κυριαρχία, σε: Συλλογικό Έργο, Η έννοια της Κρατικής Κυριαρχίας και Αυτοδιαθέσεως στο διεθνές δίκαιο, 2016
Ι. Καρεκλάς, Διεθνές Δίκαιον και Κρατική Κυριαρχία: Η περίπτωση της ούτω καλουμένης «Τουρκικής Δημοκρατίας Βορείου Κύπρου», σε: Συλλογικό Έργο, Η έννοια της Κρατικής Κυριαρχίας και Αυτοδιαθέσεως στο διεθνές δίκαιο, 2016
Ι. Καρεκλάς, Δίκαιοι πόλεμοι για αυτοδιάθεση, σε: Συλλογικό Έργο, Αίνος μνήμης καθηγητού Ηλία Κρίσπη, 2015
Ι. Καρεκλάς, Διεθνές Δίκαιον και Τουρκική Εισβολή στην Κύπρο 1974: Το επιχείρημα της Συνθήκης Εγγυήσεως, σε: Συλλογικό Έργο, Δίκαιο του Κυπριακού ζητήματος, 2014