Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Γλυκερία Π. Σιούτη


Έργα καταχωρημένα στο σύστημα

Βιβλία (8)

Συγγραφέας

Α. Γέροντας/Π. Παυλόπουλος/Γ. Σιούτη/Σ. Φλογαΐτης, Διοικητικό δίκαιο, 5η έκδ., 2022
Γ. Σιούτη, Εγχειρίδιο δικαίου περιβάλλοντος, 4η έκδ., 2022
Α. Γέροντας/Σ. Λύτρας/Π. Παυλόπουλος/Γ. Σιούτη/Σ. Φλογαΐτης, Διοικητικό δίκαιο, 4η έκδ., 2018
Γ. Σιούτη, Εγχειρίδιο δικαίου περιβάλλοντος, 3η έκδ., 2018
Α. Γέροντας/Σ. Λύτρας/Π. Παυλόπουλος/Γ. Σιούτη/Σ. Φλογαΐτης, Διοικητικό Δίκαιο, 3η έκδ., 2015
Γ. Σιούτη, Εγχειρίδιο δικαίου περιβάλλοντος, 2η έκδ., 2011

Πρόλογος

Θ. Πανάγος, Ενέργεια και Κοινωνία, 2023
Π. Δέγλερης, Η προβληματική στέγαση της Δικαιοσύνης στον Πειραιά, 2021

Άρθρα - Μελέτες - Γνωμοδοτήσεις (8)

Γ. Σιούτη, Οι ατομικοί νόμοι στη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, σε: Ελληνική Εταιρία Δικαίου του Περιβάλλοντος, Το βιώσιμο Κράτος, 2022
Γ. Σιούτη, Το έννομο συμφέρον του ανταγωνιστή στη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, σε: Συλλογικό Έργο, Σὺ καὶ δικαστὴς ἄριστος, 2022
Γ. Σιούτη, Η αρχή της διαφάνειας στο πεδίο έντασης μεταξύ διαδικαστικής νομιμότητας και οικονομικής αποτελεσματικότητας, σε: Ένωση Διοικητικών Δικαστών/Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.), Δημόσιες συμβάσεις - Κρίσιμα θέματα και νεότερες εξελίξεις, 2021
Γ. Σιούτη, Οι ατομικοί νόμοι στη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, σε: ΕφημΔΔ 5/2021
Γ. Σιούτη, O ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ: ΑΝΑΔΑΣΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΕ, σε: Ελληνική Εταιρία Δικαίου του Περιβάλλοντος, Ο Δικαστής, ο Νόμος και το Περιβάλλον, 2016
Γ. Σιούτη/Ε. Τζαννίνη/Ζ. Μαρούλης/Α. Μοροπούλου, Η διείσδυση των φωτοβολταϊκών, σε: Ενέργεια&Δίκαιο 21/2014
Γ. Σιούτη, Η επιβολή κυρώσεων από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), σε: Ενέργεια&Δίκαιο 1/2004
Γ. Σιούτη, Η προστασία της φύσης στη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, σε: Συμβούλιο της Επικρατείας, Τόμος Τιμητικός του Συμβουλίου της Επικρατείας, 2004