Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Γιώργος Ψαρουδάκης


Έργα καταχωρημένα στο σύστημα

Βιβλία (2)

Συγγραφέας

Γ. Ψαρουδάκης/Α. Ρόκας/Θ. Κουλουριάνος, Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων (ν. 4469/2017), 2018
Γ. Ψαρουδάκης/Α. Ρόκας/Θ. Κουλουριάνος, Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων (ν. 4469/2017) - Συμπλήρωμα, 2018

Συμβολές σε συλλογικά έργα (7)

Β. Αντωνόπουλος/Σ. Μούζουλας, Ανώνυμες Εταιρίες, τόμ. 1, 2013
Συμβολές (7) +

Άρθρα - Μελέτες - Γνωμοδοτήσεις (5)

Γ. Ψαρουδάκης, Οι καταχρηστικές αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου: η προβληματική του άρ. 95 παρ. 4 εδ. β΄ ν. 4548/2018, σε: ΕπισκΕΔ 1/2019
Γ. Ψαρουδάκης, Η κατάταξη των πιστωτών στην τραπεζική αφερεγγυότητα, σε: Συλλογικό Έργο, Τιμητικός Τόμος Νικολάου Θ. Νίκα, 2018
Γ. Ψαρουδάκης, Ζητήματα της αποδέσμευσης του εταίρου από την προσωπική εταιρία, σε: Εταιρία Νομικών Βορείου Ελλάδος, Επετειακός Τόμος, 2017
Γ. Ψαρουδάκης, Καινοτομίες στο δίκαιο της ΙΚΕ, ή: Η ΙΚΕ ως όχημα της συμβατικής ελευθερίας στις κεφαλαιουχικές εταιρίες, σε: ΕπισκΕΔ 2/2014
Γ. Ψαρουδάκης, Η εγγυητική εισφορά στην ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία, σε: ΕπισκΕΔ 1/2012

Σχόλια σε αποφάσεις (4)

ΠΠρΑθ 3869/2015, σε: ΕπισκΕΔ 3-4/2015, σχόλιο: Γ. Ψαρουδάκης
ΑΠ 465/2013 (Α΄2 Πολιτικού Τμήματος), σε: ΕπισκΕΔ 2/2013, σχόλιο: Γ. Ψαρουδάκης
ΑΠ 1739/2013 (Α΄2 Πολιτικού Τμήματος), σε: ΕπισκΕΔ 3/2013, σχόλιο: Γ. Ψαρουδάκης
ΕφΘεσ 86/2013, σε: ΕπισκΕΔ 1/2014, σχόλιο: Γ. Ψαρουδάκης