Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Γιώργος Παπαδημητρίου


Έργα καταχωρημένα στο σύστημα

Βιβλία (11)

Συγγραφέας

Γ. Παπαδημητρίου, Συνταγματικές μελέτες, τόμ. 3, 2010
Γ. Παπαδημητρίου, Συνταγματικές Μελέτες, τόμ. 4, 2010
Γ. Παπαδημητρίου, Συνταγματικές μελέτες, τόμ. 1, 2007
Γ. Παπαδημητρίου, Συνταγματικές μελέτες, τόμ. 2, 2007

Πρόλογος

Λ. Λεφάκης, Ευρεσιτεχνίες ανθρώπινων βλαστοκυττάρων, 2006
Α. Μεταξάς, Ευθύνη του δημοσίου για παραβάσεις του κοινοτικού δικαίου, 2005
Ε. Δούση/Α. Παπατόλιας, Το διεθνές ποινικό δικαστήριο, 2004
Ε. Μάλλιος, Γενετικές εξετάσεις και δίκαιο, 2004
Συλλογικό Έργο, Τηλεπικοινωνίες στην κοινωνία της πληροφορίας, 2003

Επιμέλεια Σειράς

Γ. Κτιστάκις, Μετανάστες & ευρωπαϊκό δίκαιο των δικαιωμάτων του ανθρώπου, 2014
Συλλογικό Έργο, Αυτορρύθμιση, 2005

Άρθρα - Μελέτες - Γνωμοδοτήσεις (5)

Γ. Παπαδημητρίου/Θ. Ξηρός, H οργάνωση του δικαιώματος του συνεταιρίζεσθαι στις αθλητικές συσσωματώσεις, σε: ΕφημΔΔ 3/2006
Γ. Παπαδημητρίου, Το ποινικό φαινόμενο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε: Συλλογικό Έργο, Τιμητικός τόμος για τον Ιωάννη Μανωλεδάκη, τόμ. 1, 2005
Γ. Παπαδημητρίου, Ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, σε: ΕπισκΕΔ 1/2002
Γ. Παπαδημητρίου, Αποκτήματα, ενοχική, όχι όμως πάντα χρηματική η αξίωση. Τρόπος υπολογισμού του αποκτήματος (αυξήσεως), χρόνος αναγωγής σε χρήμα. Δικονομική θέση των διαδίκων σε περίπτωση αγωγής υπερβαινούσης το τεκμήριο, περιοριζομένης στο τεκμήριο (1/3), ή..., σε: ΕλλΔνη 3/1998
Γ. Παπαδημητρίου, Σύνταγμα και μικτά ορκωτά δικαστήρια, σε: ΕλλΔνη 2/1991

Σχόλια σε αποφάσεις (4)

ΣτΕ 3447/2007 Τμ. Ε΄, σε: ΕφημΔΔ 6/2007, σχόλιο: Γ. Παπαδημητρίου
ΣτΕ ΠΕ 305/2006 Τμ.Ε΄, σε: ΕφημΔΔ 6/2006, σχόλιο: Γ. Παπαδημητρίου
ΕφΑθ 8909/1997, σε: ΕλλΔνη 3/2000, σχόλιο: Γ. Παπαδημητρίου
ΕφΑθ 9274/1996, σε: ΕλλΔνη 4/1998, σχόλιο: Γ. Παπαδημητρίου