Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Γιώργος Δημήτραινας


Έργα καταχωρημένα στο σύστημα

Βιβλία (2)

Συγγραφέας

Σ. Παύλου/Γ. Δημήτραινας/Κ. Κοσμάτος, Οι κυρώσεις στον νέο Ποινικό Κώδικα, 2η έκδ., 2023
Γ. Δημήτραινας, Εγκλήματα κατ΄εξακολούθηση, 2021

Άρθρα - Μελέτες - Γνωμοδοτήσεις (1)

Γ. Δημήτραινας, Η διεύρυνση (;) της έννοιας της «βασικής» εγκληματικής πράξης στο έγκλημα της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, σε: Συλλογικό Έργο, Τιμητικός τόμος για τον Ιωάννη Μανωλεδάκη, τόμ. 2, 2007

Σχόλια σε αποφάσεις (1)

ΔιατΕισΕφΛαρ 44/2001, σε: Αρμ 1/2002, σχόλιο: Γ. Δημήτραινας