Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Γιάννης Κτιστάκις


Έργα καταχωρημένα στο σύστημα

Βιβλία (2)

Συγγραφέας

Γ. Κτιστάκις, Μετανάστες & ευρωπαϊκό δίκαιο των δικαιωμάτων του ανθρώπου, 2014
Γ. Κτιστάκις, Ιερός νόμος του Ισλάμ και μουσουλμάνοι έλληνες πολίτες, 2006

Συμβολές σε συλλογικά έργα (1)

Ι. Σαρμάς/Ξ. Κοντιάδης/Χ. Ανθόπουλος, ΕΣΔΑ, 2021
Συμβολές (1) +

Άρθρα - Μελέτες - Γνωμοδοτήσεις (8)

Γ. Κτιστάκις/Μ. Τσίρλη, Πανδημία και Δικαστήριο του Στρασβούργου, σε: Ελληνική Εταιρία Δικαίου του Περιβάλλοντος, Το βιώσιμο Κράτος, 2022
Γ. Κτιστάκις, Ο Ναός της Αγίας του Θεού Σοφίας. Ένας προδιαγεγραμμένος «εξισλαμισμός», σε: Νομοκανονικά 2/2020
Γ. Κτιστάκις, Τα θρησκευτικά στα σχολεία: προασπίζοντας τον πλουραλισμό στην εκπαίδευση μέσω Στρασβούργου, σε: Νομοκανονικά 1/2018
Γ. Κτιστάκις, Το Οικουμενικό Πατριαρχείο στις αποφάσεις των ευρωπαϊκών οργάνων, σε: Νομοκανονικά 2/2018
Γ. Κτιστάκις, Ο ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΑΚΤΙΒΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟΥ, σε: Ελληνική Εταιρία Δικαίου του Περιβάλλοντος, Ο Δικαστής, ο Νόμος και το Περιβάλλον, 2016
Γ. Κτιστάκις, Η (ΑΝ)ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ, σε: Συμβούλιο της Επικρατείας/Νομική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και το Συμβούλιο της Επικρατείας σε διαρκή διάλογο, 2013
Γ. Κτιστάκις, Το δικαίωμα σε ταχεία διοικητική δίκη κατά την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, σε: Συμβούλιο της Επικρατείας, Τόμος Τιμητικός του Συμβουλίου της Επικρατείας, 2004
Γ. Κτιστάκις, Η «ηθική» ως περιορισμός της βιοϊατρικής: η νομολογία του Στρασβούργου και του Λουξεμβούργου, σε: Συλλογικό Έργο, Νέες τεχνολογίες και συνταγματικά δικαιώματα, 2004