Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Γεώργιος Νούσκαλης


Έργα καταχωρημένα στο σύστημα

Βιβλία (4)

Συγγραφέας

Γ. Νούσκαλης, Ο ρατσιστικός λόγος μίσους ως μορφή του ρατσιστικού εγκλήματος, 2022
Λ. Μαργαρίτης/Ν. Παρασκευόπουλος/Γ. Νούσκαλης, Ποινολογία, 8η έκδ., 2016
Γ. Νούσκαλης, Η λειτουργία της αναλογικότητας στις εναλλακτικές - μη φυλακτικές ποινές, 2015
Γ. Νούσκαλης, Ποινική προστασία προσωπικών δεδομένων, τόμ. 1, 2η έκδ., 2007

Άρθρα - Μελέτες - Γνωμοδοτήσεις (2)

Γ. Νούσκαλης, Οι προϋποθέσεις επεξεργασίας δεδομένων υγείας κατά το Ν 2472/1997 σύμφωνα με τη νομολογία της οικείας Ανεξάρτητης Αρχής (ΑΠΔΠΧ-Αρχή), σε: Όμιλος Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής, Προστασία δεδομένων υγείας, 2018
Γ. Νούσκαλης, Πορνογραφία ανηλίκων: Τα κρίσιμα ζητήματα του άρθρου 348 Α ΠΚ, σε: Συλλογικό Έργο, Τιμητικός τόμος για τον Ιωάννη Μανωλεδάκη, τόμ. 2, 2007