Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Γεώργιος Κουμάντος


Έργα καταχωρημένα στο σύστημα

Βιβλία (3)

Συγγραφέας

Γ. Κουμάντος/Ε. Σταματούδη, Greek Copyright Law, 2014

Πρόλογος

Γ. Κτιστάκις, Ιερός νόμος του Ισλάμ και μουσουλμάνοι έλληνες πολίτες, 2006
Θ. Παπαχρίστου, Η τεχνητή αναπαραγωγή στον αστικό κώδικα, 2003

Άρθρα - Μελέτες - Γνωμοδοτήσεις (2)

Γ. Κουμάντος, Διανοητική ιδιοκτησία, σε: ΕλλΔνη 7/1994
Γ. Κουμάντος, Η πνευματική ιδιοκτησία και οι απειλές από την τεχνική, σε: ΕλλΔνη 6/1993