Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Γεώργιος Κ. Λέκκας


Έργα καταχωρημένα στο σύστημα

Βιβλία (2)

Συγγραφέας

Γ. Λέκκας, Η επιμέλεια του παιδιού κατά τον Αστικό Κώδικα, 2021
Α. Κοτζάμπαση/Ν. Κουμουτζής/Γ. Λέκκας/Δ. Παπαδοπούλου-Κλαμαρή/Π. Ραβδάς/Γ. Σεργίδης/Θ. Τροκάνας/Χ. Αργυρόπουλος/Κ. Φουντεδάκη/Ε. Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, Το οικογενειακό δίκαιο στον 21ο αιώνα, 2012

Άρθρα - Μελέτες - Γνωμοδοτήσεις (5)

Γ. Λέκκας, Η απόφαση του ΕΔΔΑ Κωνσταντινίδης κατά Ελλάδος (8-9-2014) και οι προθεσμίες για τη δικαστική αναγνώριση της πατρότητας, σε: Διεθνής Επιτροπή Προσωπικής Καταστάσεως - Ελληνικό Τμήμα, Το πρόσωπο και η οικογένεια στο δίκαιο και την κοινωνία, 2017
Γ. Λέκκας, L’équilibre entre le lien biologique et le lien «socio-affectif» en droit hellénique de la filiation, σε: Συλλογικό Έργο, Évolutions en matière du droit privé, 2017
Γ. Λέκκας, Η αναψηλάφηση κατόπιν γενετικού ελέγχου της βιολογικής συγγένειας στις διαφορές από τις σχέσεις γονέων και τέκνων και η επίδραση αυτής στις αποσβεστικές προθεσμίες της ΑΚ 1483 § 1, σε: Νομική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, Τιμητικός Τόμος Νικολάου Κ. Κλαμαρή, τόμ. 1, 2016
Γ. Λέκκας, Η ηλικία υιοθετούντος και υιοθετουμένου στην υιοθεσία ανηλίκου, σε: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τιμητικός Τόμος για την Καθηγήτρια Έφη Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, 2016
Γ. Λέκκας, Ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή και συγγένεια στο Ελληνικό Δίκαιο – Καθιέρωση της «κοινωνικοσυναισθηματικής συγγένειας» ή της τεκνοποιίας χωρίς συγγένεια;, σε: Α. Κοτζάμπαση/Ν. Κουμουτζής/Γ. Λέκκας/Δ. Παπαδοπούλου-Κλαμαρή/Π. Ραβδάς/Γ. Σεργίδης/Θ. Τροκάνας/Χ. Αργυρόπουλος/Κ. Φουντεδάκη/Ε. Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, Το οικογενειακό δίκαιο στον 21ο αιώνα, 2012

Σχόλια σε αποφάσεις (1)

ΕφΘεσ 384/2010, σε: ΕΠολΔ 1/2011, σχόλιο: Γ. Λέκκας