Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Γεώργιος Ι. Ανδρουτσόπουλος


Έργα καταχωρημένα στο σύστημα

Βιβλία (4)

Συγγραφέας

Γ. Ανδρουτσόπουλος/Β. Μάρκος, Το δίκαιο της ταφής και της αποτέφρωσης, 2021
Γ. Ανδρουτσόπουλος, Οι ανεξάρτητες αρχές για ζητήματα θρησκείας, 2018
Ι. Κονιδάρης/Γ. Ανδρουτσόπουλος, Ιδιαίτερα Εκκλησιαστικά Καθεστώτα, 2η έκδ., 2017

Συνεργάτης

Ι. Κονιδάρης, Μαθήματα Εκκλησιαστικού Δικαίου, 2020

Συμβολές σε συλλογικά έργα (3)

Φ. Σπυρόπουλος/Ξ. Κοντιάδης/Χ. Ανθόπουλος/Γ. Γεραπετρίτης, Σύνταγμα, 2017
Συμβολές (3) +

Άρθρα - Μελέτες - Γνωμοδοτήσεις (11)

Γ. Ανδρουτσόπουλος, Η θρησκευτική ελευθερία στον καιρό της πανδημίας, σε: Νομοκανονικά 2/2020
Γ. Ανδρουτσόπουλος, Η άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος από μοναχούς και κληρικούς, σε: Νομοκανονικά 2/2019
Γ. Ανδρουτσόπουλος, Η συσσωμάτωση της επικρατούσας Ορθόδοξης Εκκλησίας στην ελληνική έννομη τάξη: θεοΐδρυτος οργανισμός ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου;, σε: Νομοκανονικά 1/2018
Γ. Ανδρουτσόπουλος, Η προστασία της Θρησκείας κατά τον Ποινικό Κώδικα. Συμβολή στην ερμηνεία των άρθρων 198 και 199, σε: Νομοκανονικά 1/2017
Γ. Ανδρουτσόπουλος, Οι μικτοί γάμοι κατά την πολιτειακή νομοθεσία: Στο μεταίχμιο νομιμότητας και κανονικότητας, σε: Νομοκανονικά 1/2016
Γ. Ανδρουτσόπουλος/Β. Μάρκος, Νομοθετικές παλινωδίες περί την καύση των νεκρών, σε: Νομοκανονικά 1/2016
Γ. Ανδρουτσόπουλος, Οι Κανονισμοί «Περί εφημερίων και διακόνων» των Εκκλησιών Ελλάδος (230/2012) και Κρήτης (1/2013): Συγκριτική επισκόπηση, σε: Ένωση Διοικητικών Δικαστών, Τιμητικός Τόμος για τα 50 χρόνια των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, 2015
Γ. Ανδρουτσόπουλος, Οι νέοι Κανονισμοί περί Εφημερίων στις Εκκλησίες Ελλάδος και Κρήτης: Συγκριτική επισκόπηση, σε: Νομοκανονικά 1/2015
Γ. Ανδρουτσόπουλος, Καύση των νεκρών: Νομική θεώρηση ενός «ταλαιπωρημένου» δικαιώματος, σε: Νομοκανονικά 2/2015
Γ. Ανδρουτσόπουλος, Περιύβριση νεκρών, σε: Νομοκανονικά 2/2014
Γ. Ανδρουτσόπουλος, Οι Ανεξάρτητες Αρχές για ζητήματα θρησκείας, σε: Νομοκανονικά 1/2013

Σχόλια σε αποφάσεις (20)

ΣτΕ ΕΑ 121/2021, σε: Νομοκανονικά 2/2021, σχόλιο: Γ. Ανδρουτσόπουλος
ΕιρΗρακλ 274/2021, σε: Νομοκανονικά 2/2021, σχόλιο: Γ. Ανδρουτσόπουλος
ΑΠ 781/2020 Τμ. Α΄, σε: Νομοκανονικά 1/2021, σχόλιο: Γ. Ανδρουτσόπουλος
ΜΕφΘεσ 631/2019, σε: Νομοκανονικά 2/2019, σχόλιο: Γ. Ανδρουτσόπουλος
ΟλΣτΕ 1759/2019, σε: Νομοκανονικά 1/2020, σχόλιο: Γ. Ανδρουτσόπουλος
ΑΠ 678/2019 Τµ. Δ´, σε: Νομοκανονικά 1/2020, σχόλιο: Γ. Ανδρουτσόπουλος
ΤρΕφΛαμ 25/2018, σε: Νομοκανονικά 2/2018, σχόλιο: Γ. Ανδρουτσόπουλος
ΕΔΔΑ, Υπόθεση Molla Sali κατά Ελλάδος, Προσφυγή υπ᾽ αριθ. 20452/14, Απόφαση 19.12.2018, Ευρεία Σύνθεση, σε: Νομοκανονικά 1/2019, σχόλιο: Γ. Ανδρουτσόπουλος
ΣτΕ 1393/2017 Τμ. Γ΄, σε: Νομοκανονικά 2/2017, σχόλιο: Γ. Ανδρουτσόπουλος
ΣτΕ 3385/2017 Τμ. Γ΄, σε: Νομοκανονικά 1/2018, σχόλιο: Γ. Ανδρουτσόπουλος
ΣτΕ 3240/2015 Τμ. Γ, σε: Νομοκανονικά 1/2016, σχόλιο: Γ. Ανδρουτσόπουλος
ΕφΑνατΚρ 17/2015 (Τριμ.), σε: Νομοκανονικά 1/2017, σχόλιο: Γ. Ανδρουτσόπουλος
ΕιρΝΙων 33/2015 (Διάταξη), σε: Νομοκανονικά 2/2017, σχόλιο: Γ. Ανδρουτσόπουλος
ΕφΛαμ 83/2014 (Μον.), σε: Νομοκανονικά 1/2015, σχόλιο: Γ. Ανδρουτσόπουλος
ΜΠρΣπαρτ 40/2014 (Ασφ. Μ), σε: Νομοκανονικά 1/2016, σχόλιο: Γ. Ανδρουτσόπουλος
ΠΠρΘεσ 5928/2013, σε: Νομοκανονικά 2/2013, σχόλιο: Γ. Ανδρουτσόπουλος
ΜΠρΗρακλ 695/2013, σε: Νομοκανονικά 2/2013, σχόλιο: Γ. Ανδρουτσόπουλος
ΣτΕ 2980/2013 Τµ. Δ, σε: Νομοκανονικά 1/2014, σχόλιο: Γ. Ανδρουτσόπουλος
ΠΠρΧίου 46/2013, σε: Νομοκανονικά 2/2014, σχόλιο: Γ. Ανδρουτσόπουλος
ΣτΕ 3824/2012 Τµ. Δ, σε: Νομοκανονικά 1/2014, σχόλιο: Γ. Ανδρουτσόπουλος