Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Γεώργιος Διαμαντόπουλος


Έργα καταχωρημένα στο σύστημα

Βιβλία (73)

Συγγραφέας

Γ. Διαμαντόπουλος, Ερανισμοί και Ανταποδόσεις Θέμιδος, τόμ. 5, 2023
Γ. Διαμαντόπουλος, Το δίκαιο ακινήτων στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, 2022
Γ. Διαμαντόπουλος/Μ.-Α. Μαντζαφλέρη/Κ. Παπαχρήστου-Δημητράς, Ανταλλάξιμα Κτήματα, 2022
Γ. Διαμαντόπουλος, Ερανισμοί & Ανταποδόσεις Θέμιδος, τόμ. 4, 2021
Γ. Διαμαντόπουλος, Εθνικό Κτηματολόγιο, 2020
Γ. Διαμαντόπουλος, Αστικό Δικονομικό Δίκαιο και Νομολογιακό Γίγνεσθαι, 2019
Γ. Διαμαντόπουλος, Ερανισμοί και ανταποδόσεις Θέμιδος, τόμ. 3, 2019
Κ. Μακρίδου/Χ. Απαλαγάκη/Γ. Διαμαντόπουλος, Πολιτική Δικονομία, 2η έκδ., 2018
Γ. Διαμαντόπουλος, Ο κομβικός ρόλος του συμβολαιογράφου στο δίκαιο, 2017
Κ. Μακρίδου/Χ. Απαλαγάκη/Γ. Διαμαντόπουλος, Πολιτική Δικονομία, 2016
Γ. Διαμαντόπουλος, Η δίκη των αντιρρήσεων ενώπιον του κτηματολογικού δικαστή, 2015
Γ. Διαμαντόπουλος, Εφαρμογές Δικαίου Κτηματολογίου, 2015
Γ. Διαμαντόπουλος/Κ. Εμμανουηλίδου, Ζητήματα Κτηματολογικού Δικονομικού Δικαίου, 2014
Γ. Διαμαντόπουλος, Ερανισμοί και Ανταποδόσεις Θέμιδος, τόμ. 2, 2014
Γ. Καρύμπαλη-Τσίπτσιου/Γ. Διαμαντόπουλος, Δίκαιο Κτηματολογίου, 2013

Πρόλογος

Συλλογικό Έργο, Η Κτηματολογική Δίκη υπό το πρίσμα των πρόσφατων νομοθετικών και νομολογιακών εξελίξεων, 2023
Συλλογικό Έργο, Cassation in French and Greek Civil Procedural Law, 2022
Κέντρο Κτηματολογικών Μελετών - Δικηγορικός Σύλλογος Χίου, Από το γαιοκτητικό καθεστώς του νεοσύστατου Ελληνικού Κράτους σε αυτό του Εθνικού Κτηματολογίου, 2022
ΠΜΣ ΑΠΘ Κτηματολόγιο: Νομικές, Τεχνικές και Περιβ/κές Διαστάσεις, Συγκριτικό Κτηματολογικό Δίκαιο, 2021
Συλλογικό Έργο, Μισθώσεις, ιδίως υπό το πρίσμα της υγειονομικής κρίσης, 2η έκδ., 2021
Συλλογικό Έργο, Μισθώσεις, ιδίως υπό το πρίσμα της υγειονομικής κρίσης, 2021
Συλλογικό Έργο, Issues of Estoppel and Res Judicata in Anglo-American and Greek Law, 2014

Επιστημονική επιμέλεια

Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, Εθνικό Κτηματολόγιο και Ασφαλιστικά Μέτρα Νομής, 2023
Κέντρο Κτηματολογικών Μελετών - Δικηγορικός Σύλλογος Χίου, Από το γαιοκτητικό καθεστώς του νεοσύστατου Ελληνικού Κράτους σε αυτό του Εθνικού Κτηματολογίου, 2022
Συλλογικό Έργο, Cassation in French and Greek Civil Procedural Law, 2022
Συλλογικό Έργο, Εθνικό Κτηματολόγιο και Διαμεσολάβηση, 2021
ΠΜΣ ΑΠΘ Κτηματολόγιο: Νομικές, Τεχνικές και Περιβ/κές Διαστάσεις, Συγκριτικό Κτηματολογικό Δίκαιο, 2021
Συλλογικό Έργο, Συμβολαιογραφία και ακίνητη περιουσία, 2021
Γ. Διαμαντόπουλος, Ο κομβικός ρόλος του συμβολαιογράφου στο δίκαιο, 2017
Συλλογικό Έργο, Χρησικτησία και Εθνικό Κτηματολόγιο, 2017
ΠΜΣ ΑΠΘ Κτηματολόγιο: Νομικές, Τεχνικές και Περιβ/κές Διαστάσεις, Δάση, δασικοί χάρτες, δασολόγιο και κτηματολόγιο, 2017
Συλλογικό Έργο, Civil trial of first and second instance according to Swiss and Greek Law, 2014
Συλλογικό Έργο, Issues of Estoppel and Res Judicata in Anglo-American and Greek Law, 2014

Επιστημονική διεύθυνση

Α. Πλεύρη, Η αναιρετική δίκη με άξονα το άρθρο 573 ΚΠολΔ, 2023
Μ. Περτσελάκη, Μεσιτεία ακινήτων, 2023
Μ. Καραφυΐζη, Ηλεκτρονικό Κτηματολόγιο, 2023
Δ. Τζόκας, Το προσύμφωνο στο κτηματολογικό δίκαιο, 2023
Α. Βεζυρτζή, O ηλεκτρονικός αναγκαστικός πλειστηριασμός κατά τον ΚΠολΔ, 2023
Ε. Ασημακοπούλου, Η διεθνής δικαιοδοσία διασυνοριακών διαφορών εταιριών κατά τον κανονισμό 1215/2012, 2023
Συλλογικό Έργο, Η Κτηματολογική Δίκη υπό το πρίσμα των πρόσφατων νομοθετικών και νομολογιακών εξελίξεων, 2023
Ν. Τριανταφύλλου, Υποκειμενικά σύνθετες δίκες στις αυτοκινητικές διαφορές, 2023
Κ. Παπαχρήστου-Δημητράς, Εθνικό Κτηματολόγιο - Νομολογιακά δρώμενα, 2023
Γ. Διαμαντόπουλος, Το δίκαιο ακινήτων στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, 2022
Σ. Κοτρώνης, Η οριστικοποίηση και το αμάχητο τεκμήριο των πρώτων εγγραφών στο Εθνικό Κτηματολόγιο, 2022
Κ. Παπαχρήστου-Δημητράς, Τα πρόδηλα σφάλματα στο κτηματολογικό δίκαιο, 2022
Κέντρο Κτηματολογικών Μελετών - Δικηγορικός Σύλλογος Χίου, Από το γαιοκτητικό καθεστώς του νεοσύστατου Ελληνικού Κράτους σε αυτό του Εθνικού Κτηματολογίου, 2022
Π. Χριστοδούλου, Αποδεικτικές δυσχέρειες στην θεμελίωση των αξιώσεων από τον αθέμιτο ανταγωνισμό, 2022
Μ. Τσιλιγγερίδου, Ένδικη προστασία σε ακίνητο φερόμενο ως "άγνωστου" ιδιοκτήτη, 2η έκδ., 2022
Συλλογικό Έργο, Συμβολαιογραφία και ακίνητη περιουσία, 2021
Συλλογικό Έργο, Εθνικό Κτηματολόγιο και Διαμεσολάβηση, 2021
Κ. Παπαχρήστου-Δημητράς, Η νομιμοποίηση των διαδίκων στην πολιτική δίκη, 2021
Α. Δούκα, Οικονομικές παράμετροι της πολιτικής δίκης, 2021
Συλλογικό Έργο, Μισθώσεις, ιδίως υπό το πρίσμα της υγειονομικής κρίσης, 2η έκδ., 2021
Συλλογικό Έργο, Μισθώσεις, ιδίως υπό το πρίσμα της υγειονομικής κρίσης, 2021
Γ. Διαμαντόπουλος, Εθνικό Κτηματολόγιο, 2020
Μ. Τσιλιγγερίδου, Ένδικη προστασία για ακίνητο φερόμενο ως «άγνωστου» ιδιοκτήτη, 2015

Επιμέλεια Σειράς

Συλλογικό Έργο, Η Κτηματολογική Δίκη υπό το πρίσμα των πρόσφατων νομοθετικών και νομολογιακών εξελίξεων, 2023
Γ. Διαμαντόπουλος/Μ.-Α. Μαντζαφλέρη/Κ. Παπαχρήστου-Δημητράς, Ανταλλάξιμα Κτήματα, 2022
Συλλογικό Έργο, Μισθώσεις, ιδίως υπό το πρίσμα της υγειονομικής κρίσης, 2021
Συλλογικό Έργο, Μισθώσεις, ιδίως υπό το πρίσμα της υγειονομικής κρίσης, 2η έκδ., 2021
Συλλογικό Έργο, Relations between judge and parties in German and Greek civil trial, 2020
Συλλογικό Έργο, Evidence in Spanish and Greek Procedural Law, 2018
Κ. Παπαγεωργίου, Εκκλησιαστική περιουσία και Εθνικό Κτηματολόγιο, 2017
Συλλογικό Έργο, Provisional measures in Italian and Greek Procedural Law, 2016
Γ. Διαμαντόπουλος, Εφαρμογές Δικαίου Κτηματολογίου, 2015
Γ. Διαμαντόπουλος, Η δίκη των αντιρρήσεων ενώπιον του κτηματολογικού δικαστή, 2015
Συλλογικό Έργο, Issues of Estoppel and Res Judicata in Anglo-American and Greek Law, 2014
Συλλογικό Έργο, Civil trial of first and second instance according to Swiss and Greek Law, 2014

Διεύθυνση Σειράς

Γ. Διαμαντόπουλος/Μ.-Α. Μαντζαφλέρη/Κ. Παπαχρήστου-Δημητράς, Ανταλλάξιμα Κτήματα, 2022
Κ. Παπαχρήστου-Δημητράς, Τα πρόδηλα σφάλματα στο κτηματολογικό δίκαιο, 2022
Συλλογικό Έργο, Εθνικό Κτηματολόγιο και Διαμεσολάβηση, 2021
ΠΜΣ ΑΠΘ Κτηματολόγιο: Νομικές, Τεχνικές και Περιβ/κές Διαστάσεις, Συγκριτικό Κτηματολογικό Δίκαιο, 2021
Μ. Τσιλιγγερίδου, Η Τριτανακοπή στην Κτηματολογική Δίκη, 2021

Άρθρα - Μελέτες - Γνωμοδοτήσεις (93)

Γ. Διαμαντόπουλος, Άρνηση προϊσταμένου κτηματολογικού γραφείου να καταχωρίσει στα κτηματολογικά φύλλα μεταβιβαστικό συμβόλαιο λόγω ασυμφωνίας με τις αρχικές εγγραφές, κατόπιν απόρριψης αίτησης προδήλου· αξιολογήσεις και υπό τον πρόσφατο ν. 5076/2023. Απαράδεκτη,..., σε: ΕπΑκ 1/2024
Γ. Διαμαντόπουλος, Αναγκαίο περιεχόμενο των κατ’ άρθρο 925 § 1 ΚΠολΔ νομιμοποιητικών εγγράφων επί ανάθεσης διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις σε ΕΔΑΔΠ στο πλαίσιο του ν. 4354/2015 ή κατόπιν τιτλοποίησης απαιτήσεων του ν. 3156/2003, σε: ΕπΑκ 1/2024
Γ. Διαμαντόπουλος, Οι πρόσφατες νομοθετικές παρεμβάσεις στο πεδίο του Εθνικού Κτηματολογίου, σε: Συλλογικό Έργο, Η Κτηματολογική Δίκη υπό το πρίσμα των πρόσφατων νομοθετικών και νομολογιακών εξελίξεων, 2023
Γ. Διαμαντόπουλος, Τύχη πλειστηριάσματος από της καταβολής του και μέχρι τη διανομή του, σε: Συλλογικό Έργο, Οι αρχές του ίσου και του δικαίου, 2023
Γ. Διαμαντόπουλος, Οι πρόσφατες νομοθετικές παρεμβάσεις στο πεδίο του Εθνικού Κτηματολογίου, σε: ΕπΑκ 1/2023
Γ. Διαμαντόπουλος, Τύχη αναγνωριστικής της κυριότητας αγωγής του δήμου Ικαρίας σε βάρος κατόχου, έλκοντος δικαίωμα από μισθωτική σύμβαση με εκμισθωτή το ελληνικό Δημόσιο, ως προδικαστικό ζήτημα ενοχικών αξιώσεων του δήμου Ικαρίας. Το ιδιόμορφο ιδιοκτησιακό..., σε: ΕπΑκ 1/2023
Γ. Διαμαντόπουλος, Ζητήματα κύρους ηλεκτρονικής εκπλειστηρίασης ακινήτου και της άμεσης εκτέλεσης που έπεται αυτής (ΚΠολΔ 1005 § 1). Παραδεκτό και βάσιμο λόγων ανακοπής. Τύχη ασκηθείσας αίτησης αναστολής, σε: ΕπΑκ 2/2023
Γ. Διαμαντόπουλος, Επιτρεπτό κατάτμησης οικοπέδου με χρησικτησία. Nόμιμος ή νομιζόμενος τίτλος ως θεμέλιο τακτικής χρησικτησίας, σε: ΕπΑκ 3/2023
Γ. Διαμαντόπουλος, Περιορισμοί δόμησης συνεπεία χαρακτηρισμού έκτασης ως natura· επενέργειές τους στην οριστικοποίηση προσυμφώνου ανταλλαγής ακινήτων, σε: ΕπΑκ 3/2023
Γ. Διαμαντόπουλος, Έννομο συμφέρον αυθαίρετου κατόχου (ομοδίκου του ανακριβώς αναγραφόμενου ως κυρίου στα κτηματολογικά φύλλα) προς άσκηση ενδίκου μέσου κατά δικαστικής απόφασης διόρθωσης ανακριβούς κτηματολογικής εγγραφής, σε: ΕπΑκ 4/2023
Γ. Διαμαντόπουλος, Αρχή της σύμμετρης ικανοποίησης των δανειστών επί ανεπάρκειας πλειστηριάσματος, που κατασχέθηκε εις χείρας τρίτου, σε: ΕπΑκ 4/2023
Γ. Διαμαντόπουλος, 25 χρόνια Εθνικό Κτηματολόγιο, σε: Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, Εθνικό Κτηματολόγιο και Ασφαλιστικά Μέτρα Νομής, 2023
Γ. Διαμαντόπουλος, Η συμβολαιογραφική πράξη αποδοχής κληρονομίας δεν συστήνει, αλλά οριστικοποιεί το ήδη κτηθέν δια της επαγωγής εμπράγματο δικαίωμα, επιβεβαιώνοντας είτε την ματαίωση της ex lege διαλυτικής αίρεσης περί αποποίησης της κληρονομίας, είτε την..., σε: ΕπΑκ 1/2022
Γ. Διαμαντόπουλος, Σφάλμα πλειοδοσίας το οποίο επενεργεί στο κύρος ηλεκτρονικού αναγκαστικού πλειστηριασμού. Προϋποθέσεις ανακοπής του πλειστηριασμού και συνέπειες ακύρωσής του, σε: ΕπΑκ 1/2022
Γ. Διαμαντόπουλος, Πότε το αμετακλήτως ακυρωθέν πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής από δημόσιο κτήμα δεν διαταράσσει τη νομή του καθού το πρωτόκολλο στο ρυθμιστικό πεδίο του άρθρου 4 ν. 3127/2003. Προϋποθέσεις και έννομες συνέπειες της αποδυνάμωσης εμπράγματου..., σε: ΕπΑκ 2/2022
Γ. Διαμαντόπουλος, Επιτρεπτή η μεταβίβαση ενυπόθηκων ακινήτων κείμενων εκτός Αγίου Όρους στον ενυπόθηκο δανειστή προς απόσβεση χρέους ιεράς μονής, δίχως να τηρηθεί η διαδικασία δημοπρασίας τους, κατά τους ορισμούς του ν. 1198/1981, σε: ΕπΑκ 2/2022
Γ. Διαμαντόπουλος, Ερμηνεία όρου δημόσιας διαθήκης περί ανάθεσης της αποκλειστικής διαχείρισης κληρονομιαίας περιουσίας σε τρίτο πρόσωπο· παύση του εκτελεστή διαχειριστή, συνεπεία της παρέλκυσης παροχής λογοδοσίας, σε: ΕλλΔνη 3/2022
Γ. Διαμαντόπουλος, Ο κομβικός ρόλος του συμβολαιογράφου σε δικαιοπραξίες με αντικείμενο ακίνητη περιουσία, σε: Συλλογικό Έργο, Τιμητικός Τόμος για την Καθηγήτρια Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου, τόμ. 1, 2022
Γ. Διαμαντόπουλος, Αποδυνάμωση εμπράγματου δικαιώματος. Προϋποθέσεις και συνέπειες, σε: ΕπΑκ 3/2022
Γ. Διαμαντόπουλος, Το εξ αντικειμένου ανυπόστατο πρωτοκόλλου καταλήψεως κτήματος, ενόψει της εκ του σώματος αυτού προκύπτουσας ανυπαρξίας της ιδιότητας του ανταλλαξίμου, και το συνεπεία αυτού επιτρεπτό της στοιχειοθέτησης έκτακτης χρησικτησίας, σε: Γ. Διαμαντόπουλος/Μ.-Α. Μαντζαφλέρη/Κ. Παπαχρήστου-Δημητράς, Ανταλλάξιμα Κτήματα, 2022
Γ. Διαμαντόπουλος, Άμυνα μισθωτή ξενοδοχειακού συγκροτήματος το οποίο εκποιήθηκε ελεύθερα (κατ’ άρθρο 998 § 6 ΚΠολΔ) δίχως τη συνδρομή των προϋποθέσεων του νόμου, των ενταγμένων σε τελολογικώς διαρθρωμένο σύστημα αναγκαστικής εκτέλεσης, σε: ΕΠολΔ 4/2022
Γ. Διαμαντόπουλος, Εσφαλμένος προσδιορισμός της αντικειμενικής αξίας εκπλειστηριασθέντος ακινήτου στη δήλωση φόρου μεταβίβασης δεν δικαιολογεί αγωγή κακοδικίας εις βάρος του συμβολαιογράφου που διενήργησε τον αναγκαστικό πλειστηριασμό, σε: ΕπΑκ 4/2022
Γ. Διαμαντόπουλος, Το εκλυθέν δεδικασμένο από προηγούμενη απορριπτική απόφαση του ΣτΕ δεν κωλύει την ευδοκίμηση αιτήματος επανακαθορισμού αιγιαλού, κατ’ άρθρ. 5 ν. 2971/2001, εφόσον το αίτημα στηρίζεται σε νέα στοιχεία, σε: ΕπΑκ 4/2022
Κ. Μακρίδου/Γ. Διαμαντόπουλος, A comparison between French and Greek cassation proceedings. Concluding remarks, σε: Συλλογικό Έργο, Cassation in French and Greek Civil Procedural Law, 2022
Γ. Καρύμπαλη-Τσίπτσιου/Γ. Διαμαντόπουλος, Νομική αβασιμότητα της αγωγής αποζημίωσης λόγω μη στοιχειοθέτησης της ζημίας από πώληση ακινήτου με νομικό ελάττωμα, συνεπεία της εν επιδικία κτήσης κυριότητας του πωλούμενου ακινήτου δυνάμει τακτικής χρησικτησίας. Δόλιος προσπορισμός διπλής ωφέλειας: αφενός του αντικειμένου της πώλησης αφετέρου του υποκατάστατου αυτού (αποζημίωσης). Παραγραφή της αδικοπρακτικής αξίωσης κατ’ άρθρ. 937 ΑΚ, σε: ΕπΑκ 1/2021
Γ. Διαμαντόπουλος, Το ειδικό προνόμιο των άρθρων 976 και 1007 ΚΠολΔ υπέρ του διενεργήσαντος δαπάνες προς διατήρηση του πράγματος (οικοδομήματος) ως οικονομικής αξίας και αποτροπή κατάρρευσης αυτού, σε: ΕπΑκ 1/2021
Γ. Διαμαντόπουλος, Το κτηματολόγιο ως σύστημα δημοσιότητας αφενός και ως σύστημα διόρθωσης των ανακριβών κτηματολογικών εγγραφών αφετέρου, σε: Συλλογικό Έργο, Εθνικό Κτηματολόγιο και Διαμεσολάβηση, 2021
Γ. Διαμαντόπουλος, Η εγκατάσταση κληρονόμων επί του «υπολοίπου» της κληρονονομίας συνιστά εγκατάσταση σε ένα και το αυτό ποσοστό (κοινή μερίδα) επί της οποίας σε περίπτωση προσαύξησης προτιμώνται οι συνεγκατάστατοι, σε: ΕλλΔνη 2/2021
Γ. Διαμαντόπουλος, Ανακρίβεια πρώτων κτηματολογικών εγγραφών, επειδή εμφανίζουν την οικεία διεύθυνση δασών ως δικαιούχο τμημάτων γης με ξεχωριστά ΚΑΕΚ, σε: ΕπΑκ 2/2021
Γ. Διαμαντόπουλος, Ανακρίβεια αρχικής κτηµατολογικής εγγραφής, στην οποία εµφαίνεται ως δικαιούχο κυριότητας το ελληνικό Δηµόσιο, παρότι το εµπράγµατο δικαίωµά του είχε αποδυναµωθεί (κατ’ άρθρο 281 ΑΚ) κατά τον κρίσιµο χρόνο έναρξης λειτουργίας του κτηµατολογίου..., σε: ΕπΑκ 3/2021
Γ. Διαμαντόπουλος, Εννοιολογική αποσαφήνιση των όρων «διαμέρισμα» και «δωμάτιο» ως αυτοτελών αντικειμένων κατάτμησης· ιδίως στο πλαίσιο συμβατικής απαγόρευσης κατάτμησης κατά δωμάτια, δυνάμει όρου κανονισμού πολυκατοικίας, σε: ΕπΑκ 3/2021
Γ. Διαμαντόπουλος, Παραδεκτό και βάσιμο λόγου ανακοπής για ακυρότητα της επισπευδόμενης άμεσης αναγκαστικής εκτέλεσης επί ακινήτων σύμβασης αντίστροφης χρηματοδοτικής μίσθωσης (sale and lease back). Τύχη αίτησης αναστολής εκτέλεσης (άρθρ. 937 § 1 περ. γ΄ ΚΠολΔ), σε: ΕπΑκ 4/2021
Γ. Διαμαντόπουλος, Νομιμότητα της αίτησης απευθείας παραχώρησης χρήσης αιγιαλού για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, δυνάμει του άρθρου 13 ν. 2971/2001 και της με αριθ. 47458/15.5.2020 ΚΥΑ· αδικαιολόγητη άρνηση του αιτήματος από την κτηματική υπηρεσία με την πρόφαση..., σε: ΕπΑκ 4/2021
Γ. Διαμαντόπουλος, Διεθνής εμπορική διαιτησία. Ακυρωτικός έλεγχος διαιτητικής κρίσης περί άρσης της αυτοτέλειας της νομικής προσωπικότητας κεφαλαιουχικής εταιρείας, ως αιτίας επέκτασης των υποκειμενικών ορίων της διαιτητικής συμφωνίας υπέρ της μη υπογράψασας τη..., σε: ΕΠολΔ 4/2021
Γ. Διαμαντόπουλος, Ο κομβικός ρόλος του συμβολαιογράφου σε δικαιοπραξίες με αντικείμενο ακίνητη περιουσία, σε: Συλλογικό Έργο, Συμβολαιογραφία και ακίνητη περιουσία, 2021
Γ. Διαμαντόπουλος, H καλή πίστη στο πεδίο του Κτηµατολογικού Κανονισµού Δωδεκανήσου. Αναγκαίο περιεχόµενο διεκδικητικής αγωγής ακινήτου, όταν αυτή ασκείται στο ρυθµιστικό πεδίο του Κτηµατολογικού Κανονισµού Δωδεκανήσου. Πότε δεν είναι αναγκαία η τήρηση της..., σε: ΕπΑκ 1/2020
Γ. Διαμαντόπουλος, Αντικείμενο δίκης στην ανακοπή κατά πρακτικού δημοσίευσης δημόσιας διαθήκης (κατ’ άρθρο 583 ΚΠολΔ) και στην περί κλήρου αγωγή (κατ’ άρθρα 1871 επ. ΑΚ), σε: ΕπΑκ 2/2020
Γ. Διαμαντόπουλος, Αποτελεσματική δικαστική προστασία του ασθενέστερου διαδίκου στην πολιτική δίκη, σε: ΕλλΔνη 3/2020
Γ. Διαμαντόπουλος, Προσβολή παραδοχών απόφασης, η οποία απορρίπτει αίτηση ανατροπής κατάσχεσης. Λόγοι αφορώντες στη διαδρομή της προθεσμίας της ΚΠολΔ 1019 § 1, σε: ΕπΑκ 3/2020
Γ. Διαμαντόπουλος, Διαχρονικό δίκαιο των προνομίων σε πίνακα κατάταξης, ο οποίος συνετάγη μετά την έναρξη ισχύος των ν. 4335/2015, 4336/2015 και 4446/2016, κατόπιν περάτωσης της πτωχευτικής διαδικασίας, σε: ΕπΑκ 4/2020
Γ. Διαμαντόπουλος, Εκτέλεση διαταγής πληρωμής, που ακυρώθηκε εκ των υστέρων, και αξίωση αποζημίωσης, κατ’ άρθρο 940 ΚΠολΔ, σε: ΕΠολΔ 3/2020
Γ. Διαμαντόπουλος, Κοινός τραπεζικός λογαριασμός χωρίς τη σύμπραξη κατά την κατάρτισή του τρίτου δικαιούμενου προσώπου, σε: ΕπισκΕΔ 3/2020
Κ. Μακρίδου/Γ. Διαμαντόπουλος, A comparison between German and Greek law. Concluding remarks, σε: Συλλογικό Έργο, Relations between judge and parties in German and Greek civil trial, 2020
Γ. Διαμαντόπουλος, Ο ρόλος του συµβολαιογράφου στη διασφάλιση καταχώρισης των εµπράγµατων δικαιωµάτων, σε: ΕπΑκ 1/2019
Γ. Διαμαντόπουλος, Προϋποθέσεις αντιτάξιμου του αποσβεστικού αποτελέσματος λόγω προκαταβολής μισθωμάτων έναντι του κατασχόντος Δημοσίου, κατ’ άρθρο 32 § 2 ΚΕΔΕ, σε: ΕπΑκ 2/2019
Γ. Διαμαντόπουλος, Αστοχίες του συστήματος ηλεκτρονικής εκπλειστηρίασης κινητών ή ακινήτων, σε: Ένωση Ελλήνων Δικονομολόγων, Ζητήματα αναγκαστικής εκτέλεσης, 2019
Γ. Διαμαντόπουλος, Δουλεία άντλησης ύδατος από τις πηγές Βοϊράνης περιοχής Κεφαλαρίου Δράμας, σε: ΕπΑκ 3/2019
Γ. Διαμαντόπουλος, Αντισυνταγματικότητα διατάξεων νόμου ειδικής διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης·ειδικώς το καθεστώς του ν.δ. 3077/1954, σε: ΕλλΔνη 5/2019
Γ. Διαμαντόπουλος, Άμυνα του αγοραστή ακινήτου δυνάμει προσυμφώνου (με εξοφλημένο το σύνολο του τιμήματος) στην επιβληθείσα κατάσχεση ακινήτου, στο οποίο ως κύριος φέρεται ο εκ προσυμφώνου πωλητής, σε: ΕπΑκ 4/2019
Γ. Διαμαντόπουλος, Διαδικαστικό πλαίσιο άρσης της εκκρεμότητας που δημιουργείται από την άρνηση προϊσταμένου κτηματολογικού γραφείου να προβεί σε καταχώριση πράξης στα κτηματολογικά φύλλα, σε: Συλλογικό Έργο, Τιμητικός Τόμος Νικολάου Θ. Νίκα, 2018
Γ. Διαμαντόπουλος, A comparison between the Spanish and the Greek evidence law. Concluding remarks, σε: Συλλογικό Έργο, Evidence in Spanish and Greek Procedural Law, 2018
Γ. Διαμαντόπουλος, Διαδικαστικό πλαίσιο άρσης της εκκρεμότητας που δημιουργείται από την άρνηση προϊσταμένου κτηματολογικού γραφείου να προβεί σε καταχώρηση πράξης στα κτηματολογικά φύλλα, σε: ΕλλΔνη 1/2017
Γ. Διαμαντόπουλος, Πορίσματα εργασιών 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Κέντρου Κτηματολογικών Μελετών με θέμα: «Χρησικτησία και Εθνικό Κτηματολόγιο» από τον επιστημονικό διευθυντή του Κέντρου καθηγητή Γεώργιο Διαμαντόπουλο, σε: Συλλογικό Έργο, Χρησικτησία και Εθνικό Κτηματολόγιο, 2017
Γ. Διαμαντόπουλος, Παράρτημα: τινά περί ενόρκων βεβαιώσεων, σε: Συλλογικό Έργο, Χρησικτησία και Εθνικό Κτηματολόγιο, 2017
Γ. Διαμαντόπουλος, Ο συμβολαιογράφος ως το κατεξοχήν εξωδικαστικό όργανο της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ειδικώς, η ενώπιον συμβολαιογράφου λήψη ένορκων βεβαιώσεων πολιτικής δίκης, σε: Γ. Διαμαντόπουλος, Ο κομβικός ρόλος του συμβολαιογράφου στο δίκαιο, 2017
Γ. Διαμαντόπουλος, ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΑ, σε: Νομική Σχολή ΑΠΘ/Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, Η πολιτική δίκη σε κρίσιμη καμπή, 2016
Γ. Διαμαντόπουλος, The varieties of estoppel, σε: Νομική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, Festschrift für Professor Nikolaos K. Klamaris, τόμ. 2, 2016
Γ. Διαμαντόπουλος, Άρνηση υποθηκοφύλακα να μεταγράψει σύμβαση αγοραπωλησίας ακινήτου, αφενός επειδή από τη συμβολαιογραφική πράξη αγοραπωλησίας δεν προκύπτει η ταυτότητα του ακινήτου (λόγω νομιμοποίησης και «τακτοποίησης» αυθαίρετων κατασκευών και προσθηκών) και..., σε: ΕλλΔνη 4/2016
Γ. Διαμαντόπουλος, Η κατ’ άρθρo 236 ΚΠολΔ καθοδηγητική εξουσία του δικαστή στην πολιτική δίκη, σε: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τιμητικός Τόμος για την Καθηγήτρια Έφη Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, 2016
Γ. Διαμαντόπουλος, Provisional measures. A comparative approach through the scope of the Greek regulation, σε: Συλλογικό Έργο, Provisional measures in Italian and Greek Procedural Law, 2016
Γ. Διαμαντόπουλος, Αποδεικτική δύναμη ομολογίας στην κατ’ έφεση δίκη, όταν η ομολογία έχει λάβει χώρα σε προηγηθείσα δίκη αναστολής της προσωρινής εκτελεστότητας, σε: ΕλλΔνη 2/2015
Γ. Διαμαντόπουλος, Η κατ’ άρθρο 236 ΚΠολΔ καθοδηγητική εξουσία του δικαστή στην πολιτική δίκη, σε: ΕλλΔνη 3/2014
Γ. Διαμαντόπουλος, Επίκαιρα νομολογιακά ζητήματα κτηματολογικού δικονομικού δικαίου, σε: Εταιρία Νομικών Βορείου Ελλάδος, Κτηματολογικό Δίκαιο: Νομοθετική έκρηξη και νομολογιακή πραγματικότητα, 2014
Γ. Διαμαντόπουλος/Β. Κουμπλή, On mediation law in Greece, σε: RHDI 1/2014
Γ. Διαμαντόπουλος, PROLOGUE: The varieties of estoppel, σε: Συλλογικό Έργο, Issues of Estoppel and Res Judicata in Anglo-American and Greek Law, 2014
Γ. Διαμαντόπουλος, Appellate proceedings according to Greek law, σε: Συλλογικό Έργο, Civil trial of first and second instance according to Swiss and Greek Law, 2014
Γ. Διαμαντόπουλος, JUDICIAL ESTOPPEL: Contradictory procedural behavior in Greek and American, σε: Συλλογικό Έργο, Issues of Estoppel and Res Judicata in Anglo-American and Greek Law, 2014
Γ. Διαμαντόπουλος, Ισοδύναμη εναλλαγή του κατ' άρθ. 214Α ΚΠολΔ πρακτικού επιλύσεως διαφοράς προς τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου και δυνατότητα χρησιμοποιήσεώς του ως τίτλου προς μεταγραφή, όταν ο συμβιβασμός έχει αντικείμενο τη σύσταση, μετάθεση,..., σε: ΕλλΔνη 1/2013
Γ. Διαμαντόπουλος, Άμυνα του αγοραστή ακινήτου δυνάμει προσυμφώνου (με εξοφλημένο το σύνολο του τιμήματος) στη διεκδικητική αγωγή του φερόμενου ως κυρίου του ακινήτου οικοπεδούχου, ο οποίος κήρυξε έκπτωτο τον εργολάβο μετά τη συντέλεση της (εκ προσυμφώνου)..., σε: ΕλλΔνη 5/2013
Γ. Διαμαντόπουλος, Η επάνοδος των διαδίκων στην προ της αναιρεθείσης αποφάσεως κατάσταση, η παραπομπή της υποθέσεως και η συζήτησή της ενώπιον του δικαστηρίου της παραπομπής., σε: ΕλλΔνη 2/2012
Γ. Διαμαντόπουλος, Αγωγή «κακοδικίας» εις βάρος συμβολαιογράφου, σε: ΕλλΔνη 4/2012
Γ. Διαμαντόπουλος, Δικαίωμα αποζημίωσης του καθ’ ου η άκυρη εκτέλεση, ακόμη κι όταν παρήλθε άπρακτη η προθεσμία ανακοπής της άκυρης πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης, η οποία αποτέλεσε την αιτία της ζημίας, σε: ΕλλΔνη 1/2011
Γ. Διαμαντόπουλος, Τριτανακοπή δικαστικής απόφασης, δυνάμει της οποίας αναγνωρίστηκε και εγγράφηκε στο βιβλίο σωματείων του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης σωματείο με την επωνυμία «Ελληνο-τουρκικό Επιμελητήριο Βορείου Ελλάδος». Αρχή της πολλαπλότητας των σωματείων...., σε: ΕλλΔνη 2/2011
Γ. Διαμαντόπουλος, Οι διαπλαστικές αποφάσεις κατά τον ΚΠολΔ, σε: ΕλλΔνη 3/2011
Γ. Διαμαντόπουλος, Μεταβίβαση λόγω δωρεάς ακινήτου στο οποίο υφίστανται ναοί, που κτίστηκαν από το εκκλησιαστικό σωματείο, το οποίο προβαίνει στη δωρεά, σε: ΕλλΔνη 5/2011
Κ. Μακρίδου/Γ. Διαμαντόπουλος, Αντισυνταγματικότητα της ρύθμισης περί εισπράξεως εκ μέρους των άμισθων υποθηκοφυλάκων και των προϊσταμένων των υποθηκοφυλακείων που λειτουργούν ως κτηματολογικά γραφεία πάγιων δικαιωμάτων επί εγγραφής προσημείωσης ή υποθήκης προς διασφάλιση..., σε: ΕλλΔνη 3/2010
Γ. Διαμαντόπουλος, Πρόσθετοι λόγοι ανακοπής κατά διαταγής πληρωμής. Χρόνος παραδεκτής άσκησής τους. Δυνατότητα θεραπείας της αοριστίας κύριου λόγου ανακοπής με το δικόγραφο των πρόσθετων λόγων. Επιτρεπτό μεταβολής της ιστορικής βάσης ανακοπής, σε: ΕλλΔνη 1/2009
Γ. Καρύμπαλη-Τσίπτσιου/Γ. Διαμαντόπουλος, Πολλαπλή κτήση κυριότητας. Αντιφατικές αιτιολογίες δικαστικής απόφασης. Σιγή απόρριψη ένστασης χρησικτησίας. Προϋποθέσεις και έννομες συνέπειες τακτικής και έκτακτης χρησικτησίας, σε: ΕλλΔνη 5/2009
Κ. Μακρίδου/Γ. Διαμαντόπουλος, Το δεδικασμένο αποφάσεως περί αναγνωρίσεως δικαιούχων δεν επεκτείνεται και στο προδικαστικό ζήτημα της κυριότητας επί του ακινήτου που απαλλοτριώθηκε σε δίκη άσχετη με την αποζημίωση απαλλοτριώσεως· κύρος συμβάσεως αγοραπωλησίας όταν την υπό..., σε: ΕλλΔνη 1/2008
Γ. Διαμαντόπουλος, Οι ποινές τάξης των άρθρων 205-207 ΚΠολΔ, σε: ΕλλΔνη 1/2007
Κ. Μακρίδου/Γ. Διαμαντόπουλος, Αίτηση ειδικής εκκαθαρίσεως του άρθρου 45 Ν. 1892/1990 – Προϋποθέσεις παραδεκτού και νόμω βασίμου – Μεταβατικό δίκαιο (άρθρο 182 § 2 Ν. 3588/2007), σε: ΕπισκΕΔ 4/2007
Γ. Διαμαντόπουλος, Οι ποινές τάξης των άρθρων 205-207 ΚΠολΔ, σε: Συλλογικό Έργο, Τιμητικός τόμος για τον Ιωάννη Μανωλεδάκη, τόμ. 3, 2007
Γ. Διαμαντόπουλος, Η επάνοδος των διαδίκων στην προ της αναιρεθείσης αποφάσεως κατάσταση, η παραπομπή της υποθέσεως και η συζήτηση της ενώπιον του δικαστηρίου της παραπομπής. Αναίρεση για παράβαση των διδαγμάτων της κοινής πείρας και τύχη της εκκρεμούς αγωγής, σε: Αρμ 12/2007
Γ. Διαμαντόπουλος, Οι πρόσφατες τροποποιήσεις του δικαίου της αναγκαστικής εκτέλεσης και του οικογενειακού δικαίου από το ν. 3346/2005, σε: ΕλλΔνη 2/2006
Γ. Διαμαντόπουλος, Ανταγωγή συμμετοχής στα αποκτήματα (ΑΚ 1400 § 2) επί αγωγής διαζυγίου (ΑΚ 1439 § 3), σε: ΕλλΔνη 2/2005
Γ. Διαμαντόπουλος, Τύχη της συμφωνίας για παραίτηση του εκμισθωτή από την αποζημίωση μεταμέλειας και σύντμηση της προθεσμίας καταγγελίας σε περίπτωση μεταβίβασης του μισθίου. Δυνατότητα συμψηφισμού της «εγγύησης», σε: Αρμ 5/2005
Ν. Νίκας/Γ. Διαμαντόπουλος, Η δυνατότητα χρήσεως στην πολιτική δίκη αποδεικτικών μέσων που αποκτήθηκαν παράνομα, σε: ΕλλΔνη 3/2004
Γ. Διαμαντόπουλος, Καταγγελία εμπορικής μίσθωσης από το μισθωτή. Τύχη αποζημίωσης μεταμελείας και «εγγύησης», σε: ΕλλΔνη 1/2002
Γ. Διαμαντόπουλος, Nομική φύση της διαταγής πληpωμής, σε: ΕλλΔνη 5/2002
Γ. Διαμαντόπουλος, Venire contra factum proprium, σε: ΕλλΔνη 8/1998
Γ. Διαμαντόπουλος, Η συμβολή του δικαιούχου συζύγου στην επαύξηση της περιουσίας του υπόχρεου ως προϋπόθεση της αξίωσης συμμετοχής στα αποχτήματα, σε: ΕλλΔνη 3/1993
Γ. Διαμαντόπουλος, Δυνατότητα διεξαγωγής αποδείξεων για τη βασιμότητα λόγων έφεσης, σε: ΕλλΔνη 2/1990
Γ. Διαμαντόπουλος, Αποδεικτικής φύσης ιδιορρυθμίες στις γαμικές διαφορές και στις διαφορές που αφορούν τις σχέσεις γονέων και τέκνων, σε: ΕλλΔνη 5/1990

Σχόλια σε αποφάσεις (111)

ΜΠρΠατρ 201/2023 (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων), σε: ΕπΑκ 2/2023, σχόλιο: Γ. Διαμαντόπουλος
ΑΠ 107/2023 (Γ΄ τμήμα), σε: ΕπΑκ 4/2023, σχόλιο: Γ. Διαμαντόπουλος
ΑΠ 1498/2023 (Γ΄ τμήμα), σε: ΕπΑκ 1/2024, σχόλιο: Γ. Διαμαντόπουλος
ΑΠ 1549/2022 (Γ΄ πολιτικό τμήμα), σε: ΕπΑκ 4/2022, σχόλιο: Γ. Διαμαντόπουλος
ΜΠρΘεσ 6247/2022 (τακτική διαδικασία), σε: ΕπΑκ 4/2022, σχόλιο: Γ. Διαμαντόπουλος
ΜΕφΛαρ 279/2022 (τακτική διαδικασία), σε: ΕπΑκ 1/2023, σχόλιο: Γ. Διαμαντόπουλος
ΟλΑΠ 10/2022 (Α΄ τακτική ολομέλεια), σε: ΕπΑκ 3/2023, σχόλιο: Γ. Διαμαντόπουλος
ΑΠ 383/2021 (Γ' πολιτικό τμήμα), σε: ΕπΑκ 1/2022, σχόλιο: Γ. Διαμαντόπουλος
ΜΕφΠειρ 312/2020 (εκούσια δικαιοδοσία), σε: ΕπΑκ 3/2020, σχόλιο: Γ. Διαμαντόπουλος
ΜΕφΘεσ 249/2020 (εκούσια δικαιοδοσία), σε: ΕπΑκ 4/2020, σχόλιο: Γ. Διαμαντόπουλος
ΟλΑΠ 4/2020, σε: ΕπΑκ 4/2020, σχόλιο: Γ. Διαμαντόπουλος
ΟλομΑΠ 6/2020, σε: ΕπΑκ 1/2021, σχόλιο: Γ. Διαμαντόπουλος
ΠΠρΚατ 43/2020 (τακτική διαδικασία), σε: ΕπΑκ 1/2021, σχόλιο: Γ. Διαμαντόπουλος
ΜΕφΑθ 710/2019, σε: ΕπΑκ 2/2019, σχόλιο: Γ. Διαμαντόπουλος
ΜΠρΡεθ 29/2019, σε: ΕπΑκ 3/2019, σχόλιο: Γ. Διαμαντόπουλος
ΑΠ 787/2019 (A2΄ τµήµα), σε: ΕπΑκ 1/2020, σχόλιο: Γ. Διαμαντόπουλος
ΜΠρΑθ 1252/2019 (εκούσια δικαιοδοσία), σε: ΕπΑκ 4/2020, σχόλιο: Γ. Διαμαντόπουλος
ΟλομΑΠ 5/2018, σε: ΕπΑκ 1/2019, σχόλιο: Γ. Διαμαντόπουλος
ΑΠ 181/2018 (Γ΄ τμήμα), σε: ΕπΑκ 2/2019, σχόλιο: Γ. Διαμαντόπουλος
ΟλΑΠ 13/2018, σε: ΕπΑκ 4/2019, σχόλιο: Γ. Διαμαντόπουλος
ΤρΕφΔωδ 37/2017, σε: ΕπΑκ 1/2019, σχόλιο: Γ. Διαμαντόπουλος
ΑΠ 208/2017 (Δ΄ τμήμα), σε: ΕπΑκ 2/2019, σχόλιο: Γ. Διαμαντόπουλος
ΑΠ 241/2015 Τμ. Α1, σε: ΕΠολΔ 2/2015, σχόλιο: Γ. Διαμαντόπουλος
ΑΠ 241/2015 Α1 Τμ., σε: ΕλλΔνη 1/2017, σχόλιο: Γ. Διαμαντόπουλος
ΜΠρΘεσ 12784/2015, σε: ΕλλΔνη 1/2017, σχόλιο: Γ. Διαμαντόπουλος
ΑΠ 1838/2014 Τμ.Γ, σε: ΕΠολΔ 1/2015, σχόλιο: Γ. Διαμαντόπουλος
ΑΠ 1175/2014 Γ΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 1/2017, σχόλιο: Γ. Διαμαντόπουλος
ΑΠ 1824/2014 Γ΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 1/2017, σχόλιο: Γ. Διαμαντόπουλος
ΑΠ 1838/2014 Γ΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 1/2017, σχόλιο: Γ. Διαμαντόπουλος
ΕφΑθ 2421/2012, σε: ΕλλΔνη 3/2012, σχόλιο: Γ. Διαμαντόπουλος
ΜΠρΘεσ 2250/2012, σε: ΕλλΔνη 4/2012, σχόλιο: Γ. Διαμαντόπουλος
ΜΠρΑθ 1028/2011, σε: ΕλλΔνη 1/2012, σχόλιο: Γ. Διαμαντόπουλος
ΑΠ 1264/2011 Α1 Τμ., σε: ΕλλΔνη 1/2012, σχόλιο: Γ. Διαμαντόπουλος
ΑΠ 734/2011 Α1 Τμ., σε: ΕλλΔνη 2/2012, σχόλιο: Γ. Διαμαντόπουλος
ΑΠ 155/2011 Α2 Τμ., σε: ΕλλΔνη 2/2012, σχόλιο: Γ. Διαμαντόπουλος
ΑΠ 20/2011 Β΄ Τακτική Ολομέλεια, σε: ΕλλΔνη 3/2012, σχόλιο: Γ. Διαμαντόπουλος
ΑΠ 8/2011 Α1 Τμ., σε: ΕλλΔνη 2/2011, σχόλιο: Γ. Διαμαντόπουλος
ΑΠ 57/2011 Α2 Τμ., σε: ΕλλΔνη 3/2011, σχόλιο: Γ. Διαμαντόπουλος
ΜΠρΣυρ 29/2009, σε: ΕλλΔνη 1/2009, σχόλιο: Γ. Διαμαντόπουλος
ΑΠ 2230/2009 Γ΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 1/2011, σχόλιο: Γ. Διαμαντόπουλος
ΑΠ 214/2009 Γ΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 1/2011, σχόλιο: Γ. Διαμαντόπουλος
ΕφΘεσ 184/1999, σε: ΕλλΔνη 7/1999, σχόλιο: Γ. Διαμαντόπουλος
ΑΠ 5/1998 Β΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 1/1999, σχόλιο: Γ. Διαμαντόπουλος
ΕφΘεσ 3312/1998, σε: ΕλλΔνη 7/1999, σχόλιο: Γ. Διαμαντόπουλος
ΜΠρΧαλκιδικ 149/1998, σε: ΕλλΔνη 2/2000, σχόλιο: Γ. Διαμαντόπουλος
ΕφΘεσ 915/1997, σε: ΕλλΔνη 8/1997, σχόλιο: Γ. Διαμαντόπουλος
ΕφΘεσ 998/1997, σε: ΕλλΔνη 2/1998, σχόλιο: Γ. Διαμαντόπουλος
ΑΠ 279/1996 Β΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 5/1996, σχόλιο: Γ. Διαμαντόπουλος
ΜΠρΡοδοπ 105/1996, σε: ΕλλΔνη 5/1996, σχόλιο: Γ. Διαμαντόπουλος
ΜΠρΘεσ 18715/1996, σε: ΕλλΔνη 5/1996, σχόλιο: Γ. Διαμαντόπουλος
ΕφΘεσ 1558/1996, σε: ΕλλΔνη 6/1996, σχόλιο: Γ. Διαμαντόπουλος
ΕφΘεσ 2469/1996, σε: ΕλλΔνη 1/1997, σχόλιο: Γ. Διαμαντόπουλος
ΠΠρΘεσ 25410/1996, σε: ΕλλΔνη 1/1997, σχόλιο: Γ. Διαμαντόπουλος
ΕφΑθ 3470/1996, σε: ΕλλΔνη 7/1997, σχόλιο: Γ. Διαμαντόπουλος
ΕφΘεσ 1960/1996, σε: ΕπισκΕΔ 4/1996, σχόλιο: Γ. Διαμαντόπουλος
ΕφΘεσ 3357/1995, σε: ΕλλΔνη 1/1996, σχόλιο: Γ. Διαμαντόπουλος
ΕφΘεσ 3344/1995, σε: ΕλλΔνη 1/1996, σχόλιο: Γ. Διαμαντόπουλος
ΑΠ 587/1995 Α΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 2/1996, σχόλιο: Γ. Διαμαντόπουλος
ΑΠ 556/1995 Α΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 2/1996, σχόλιο: Γ. Διαμαντόπουλος
ΕφΑθ 2391/1995, σε: ΕλλΔνη 2/1996, σχόλιο: Γ. Διαμαντόπουλος
ΕφΑθ 558/1995, σε: ΕλλΔνη 2/1996, σχόλιο: Γ. Διαμαντόπουλος
ΑΠ 558/1995 Α΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 3/1996, σχόλιο: Γ. Διαμαντόπουλος
ΕφΑθ 236/1995, σε: ΕλλΔνη 3/1996, σχόλιο: Γ. Διαμαντόπουλος
ΑΠ 282/1995 Α΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 5/1996, σχόλιο: Γ. Διαμαντόπουλος
ΕφΘεσ 2472/1995, σε: ΕλλΔνη 5/1997, σχόλιο: Γ. Διαμαντόπουλος
ΕφΑθ 6322/1995, σε: ΕλλΔνη 3/1998, σχόλιο: Γ. Διαμαντόπουλος
ΕφΠειρ 1299/1995, σε: ΕλλΔνη 2/1996, σχόλιο: Γ. Διαμαντόπουλος
ΕφΘεσ 2013/1994, σε: ΕλλΔνη 7/1994, σχόλιο: Γ. Διαμαντόπουλος
ΑΠ 1277/1994 Α΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 3/1996, σχόλιο: Γ. Διαμαντόπουλος
ΜΠρΑθ 3646/1992, σε: ΕλλΔνη 2/1993, σχόλιο: Γ. Διαμαντόπουλος
ΕφΘεσ 1962/1992, σε: ΕλλΔνη 6/1992, σχόλιο: Γ. Διαμαντόπουλος
ΕφΘεσ 1966/1992, σε: ΕλλΔνη 6/1992, σχόλιο: Γ. Διαμαντόπουλος
ΜΠρΑθ 630/1991, σε: ΕλλΔνη 3/1991, σχόλιο: Γ. Διαμαντόπουλος
ΠΠρΧαλκιδικ 53/1991, σε: ΕλλΔνη 6/1991, σχόλιο: Γ. Διαμαντόπουλος
ΑΠ 1105/1991 Β΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 7/1992, σχόλιο: Γ. Διαμαντόπουλος
ΕφΘεσ 1312/1991, σε: ΕλλΔνη 6/1992, σχόλιο: Γ. Διαμαντόπουλος
ΕφΘεσ 1752/1991, σε: ΕλλΔνη 6/1992, σχόλιο: Γ. Διαμαντόπουλος
ΕφΚρ 27/1991, σε: ΕλλΔνη 6/1992, σχόλιο: Γ. Διαμαντόπουλος
ΕφΚρ 143/1991, σε: ΕλλΔνη 6/1992, σχόλιο: Γ. Διαμαντόπουλος
ΕφΘεσ 35/1990, σε: ΕλλΔνη 6/1990, σχόλιο: Γ. Διαμαντόπουλος
ΕφΘεσ 290/1990, σε: ΕλλΔνη 6/1990, σχόλιο: Γ. Διαμαντόπουλος
ΕφΘεσ 310/1990, σε: ΕλλΔνη 6/1990, σχόλιο: Γ. Διαμαντόπουλος
ΕφΘεσ 328/1990, σε: ΕλλΔνη 6/1990, σχόλιο: Γ. Διαμαντόπουλος
ΕφΘεσ 362/1990, σε: ΕλλΔνη 6/1990, σχόλιο: Γ. Διαμαντόπουλος
ΕφΘεσ 391/1990, σε: ΕλλΔνη 6/1990, σχόλιο: Γ. Διαμαντόπουλος
ΠΠρΘεσ 928/1990, σε: ΕλλΔνη 5/1991, σχόλιο: Γ. Διαμαντόπουλος
ΠΠρΘεσ 951/1990, σε: ΕλλΔνη 5/1991, σχόλιο: Γ. Διαμαντόπουλος
ΕφΘεσ 1729/1990, σε: ΕλλΔνη 6/1991, σχόλιο: Γ. Διαμαντόπουλος
ΕφΘεσ 1988/1990, σε: ΕλλΔνη 6/1991, σχόλιο: Γ. Διαμαντόπουλος
ΕφΘεσ 2269/1990, σε: ΕλλΔνη 6/1991, σχόλιο: Γ. Διαμαντόπουλος
ΕφΘεσ 3256/1990, σε: ΕλλΔνη 6/1991, σχόλιο: Γ. Διαμαντόπουλος
ΕφΘεσ 3556/1990, σε: ΕλλΔνη 6/1991, σχόλιο: Γ. Διαμαντόπουλος
ΕφΘεσ 3884/1990, σε: ΕλλΔνη 1/1992, σχόλιο: Γ. Διαμαντόπουλος
ΕφΚρ 151/1990, σε: ΕλλΔνη 6/1992, σχόλιο: Γ. Διαμαντόπουλος
ΕφΘεσ 1834/1989, σε: ΕλλΔνη 5/1990, σχόλιο: Γ. Διαμαντόπουλος
ΕφΘεσ 15/1989, σε: ΕλλΔνη 6/1990, σχόλιο: Γ. Διαμαντόπουλος
ΕφΘεσ 1610/1989, σε: ΕλλΔνη 6/1990, σχόλιο: Γ. Διαμαντόπουλος
ΕφΘεσ 1622/1989, σε: ΕλλΔνη 6/1990, σχόλιο: Γ. Διαμαντόπουλος
ΕφΘεσ 2955/1989, σε: ΕλλΔνη 6/1990, σχόλιο: Γ. Διαμαντόπουλος
ΕφΘεσ 3026/1989, σε: ΕλλΔνη 6/1990, σχόλιο: Γ. Διαμαντόπουλος
ΜΠρΠατρ 695/1989, σε: ΕλλΔνη 6/1990, σχόλιο: Γ. Διαμαντόπουλος
ΕφΘεσ 1815/1989, σε: ΕλλΔνη 6/1991, σχόλιο: Γ. Διαμαντόπουλος
ΕφΘεσ 1869/1989, σε: ΕλλΔνη 6/1991, σχόλιο: Γ. Διαμαντόπουλος
ΕφΘεσ 2219/1989, σε: ΕλλΔνη 6/1991, σχόλιο: Γ. Διαμαντόπουλος
ΕφΘεσ 2581/1989, σε: ΕλλΔνη 6/1991, σχόλιο: Γ. Διαμαντόπουλος
ΕφΘεσ 2611/1989, σε: ΕλλΔνη 6/1991, σχόλιο: Γ. Διαμαντόπουλος
ΕφΘεσ 2632/1989, σε: ΕλλΔνη 6/1991, σχόλιο: Γ. Διαμαντόπουλος
ΕφΘεσ 2738/1989, σε: ΕλλΔνη 6/1991, σχόλιο: Γ. Διαμαντόπουλος
ΕφΘεσ 2891/1989, σε: ΕλλΔνη 6/1991, σχόλιο: Γ. Διαμαντόπουλος
ΕφΘεσ 1871/1989, σε: ΕλλΔνη 5/1990, σχόλιο: Γ. Διαμαντόπουλος
ΕφΘεσ 3575/1988, σε: ΕλλΔνη 6/1991, σχόλιο: Γ. Διαμαντόπουλος