Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Γεώργιος Διαμαντόπουλος


Έργα καταχωρημένα στο σύστημα

Βιβλία (26)

Συγγραφέας

Γ. Διαμαντόπουλος, Εθνικό Κτηματολόγιο, 2020
Γ. Διαμαντόπουλος, Αστικό Δικονομικό Δίκαιο και Νομολογιακό Γίγνεσθαι, 2019
Γ. Διαμαντόπουλος, Ερανισμοί και ανταποδόσεις Θέμιδος, τόμ. 3, 2019
Κ. Μακρίδου/Χ. Απαλαγάκη/Γ. Διαμαντόπουλος, Πολιτική Δικονομία, 2η έκδ., 2018
Γ. Διαμαντόπουλος, Ο κομβικός ρόλος του συμβολαιογράφου στο δίκαιο, 2017
Κ. Μακρίδου/Χ. Απαλαγάκη/Γ. Διαμαντόπουλος, Πολιτική Δικονομία, 2016
Γ. Διαμαντόπουλος, Η δίκη των αντιρρήσεων ενώπιον του κτηματολογικού δικαστή, 2015
Γ. Διαμαντόπουλος, Εφαρμογές Δικαίου Κτηματολογίου, 2015
Γ. Διαμαντόπουλος/Κ. Εμμανουηλίδου, Ζητήματα Κτηματολογικού Δικονομικού Δικαίου, 2014
Γ. Διαμαντόπουλος, Ερανισμοί και Ανταποδόσεις Θέμιδος, τόμ. 2, 2014
Γ. Καρύμπαλη-Τσίπτσιου/Γ. Διαμαντόπουλος, Δίκαιο Κτηματολογίου, 2013

Πρόλογος

Συλλογικό Έργο, Issues of Estoppel and Res Judicata in Anglo-American and Greek Law, 2014

Επιστημονική επιμέλεια

Γ. Διαμαντόπουλος, Ο κομβικός ρόλος του συμβολαιογράφου στο δίκαιο, 2017
Συλλογικό Έργο, Χρησικτησία και Εθνικό Κτηματολόγιο, 2017
ΠΜΣ ΑΠΘ Κτηματολόγιο: Νομικές, Τεχνικές και Περιβ/κές Διαστάσεις, Δάση, δασικοί χάρτες, δασολόγιο και κτηματολόγιο, 2017
Συλλογικό Έργο, Civil trial of first and second instance according to Swiss and Greek Law, 2014
Συλλογικό Έργο, Issues of Estoppel and Res Judicata in Anglo-American and Greek Law, 2014

Επιστημονική διεύθυνση

Γ. Διαμαντόπουλος, Εθνικό Κτηματολόγιο, 2020

Επιμέλεια Σειράς

Συλλογικό Έργο, Evidence in Spanish and Greek Procedural Law, 2018
Κ. Παπαγεωργίου, Εκκλησιαστική περιουσία και Εθνικό Κτηματολόγιο, 2017
Συλλογικό Έργο, Provisional measures in Italian and Greek Procedural Law, 2016
Γ. Διαμαντόπουλος, Εφαρμογές Δικαίου Κτηματολογίου, 2015
Μ. Τσιλιγγερίδου, Ένδικη προστασία για ακίνητο φερόμενο ως «άγνωστου» ιδιοκτήτη, 2015
Γ. Διαμαντόπουλος, Η δίκη των αντιρρήσεων ενώπιον του κτηματολογικού δικαστή, 2015
Συλλογικό Έργο, Issues of Estoppel and Res Judicata in Anglo-American and Greek Law, 2014
Συλλογικό Έργο, Civil trial of first and second instance according to Swiss and Greek Law, 2014

Άρθρα - Μελέτες - Γνωμοδοτήσεις (51)

Γ. Διαμαντόπουλος, H καλή πίστη στο πεδίο του Κτηµατολογικού Κανονισµού Δωδεκανήσου. Αναγκαίο περιεχόµενο διεκδικητικής αγωγής ακινήτου, όταν αυτή ασκείται στο ρυθµιστικό πεδίο του Κτηµατολογικού Κανονισµού Δωδεκανήσου. Πότε δεν είναι αναγκαία η τήρηση της..., σε: ΕπΑκ 1/2020
Γ. Διαμαντόπουλος, Αντικείμενο δίκης στην ανακοπή κατά πρακτικού δημοσίευσης δημόσιας διαθήκης (κατ’ άρθρο 583 ΚΠολΔ) και στην περί κλήρου αγωγή (κατ’ άρθρα 1871 επ. ΑΚ), σε: ΕπΑκ 2/2020
Γ. Διαμαντόπουλος, Αποτελεσματική δικαστική προστασία του ασθενέστερου διαδίκου στην πολιτική δίκη, σε: ΕλλΔνη 3/2020
Γ. Διαμαντόπουλος, Ο ρόλος του συµβολαιογράφου στη διασφάλιση καταχώρισης των εµπράγµατων δικαιωµάτων, σε: ΕπΑκ 1/2019
Γ. Διαμαντόπουλος, Προϋποθέσεις αντιτάξιμου του αποσβεστικού αποτελέσματος λόγω προκαταβολής μισθωμάτων έναντι του κατασχόντος Δημοσίου, κατ’ άρθρο 32 § 2 ΚΕΔΕ, σε: ΕπΑκ 2/2019
Γ. Διαμαντόπουλος, Αστοχίες του συστήματος ηλεκτρονικής εκπλειστηρίασης κινητών ή ακινήτων, σε: Ένωση Ελλήνων Δικονομολόγων, Ζητήματα αναγκαστικής εκτέλεσης, 2019
Γ. Διαμαντόπουλος, Δουλεία άντλησης ύδατος από τις πηγές Βοϊράνης περιοχής Κεφαλαρίου Δράμας, σε: ΕπΑκ 3/2019
Γ. Διαμαντόπουλος, Αντισυνταγματικότητα διατάξεων νόμου ειδικής διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης·ειδικώς το καθεστώς του ν.δ. 3077/1954, σε: ΕλλΔνη 5/2019
Γ. Διαμαντόπουλος, Άμυνα του αγοραστή ακινήτου δυνάμει προσυμφώνου (με εξοφλημένο το σύνολο του τιμήματος) στην επιβληθείσα κατάσχεση ακινήτου, στο οποίο ως κύριος φέρεται ο εκ προσυμφώνου πωλητής, σε: ΕπΑκ 4/2019
Γ. Διαμαντόπουλος, Διαδικαστικό πλαίσιο άρσης της εκκρεμότητας που δημιουργείται από την άρνηση προϊσταμένου κτηματολογικού γραφείου να προβεί σε καταχώριση πράξης στα κτηματολογικά φύλλα, σε: Συλλογικό Έργο, Τιμητικός Τόμος Νικολάου Θ. Νίκα, 2018
Γ. Διαμαντόπουλος, A comparison between the Spanish and the Greek evidence law. Concluding remarks, σε: Συλλογικό Έργο, Evidence in Spanish and Greek Procedural Law, 2018
Γ. Διαμαντόπουλος, Διαδικαστικό πλαίσιο άρσης της εκκρεμότητας που δημιουργείται από την άρνηση προϊσταμένου κτηματολογικού γραφείου να προβεί σε καταχώρηση πράξης στα κτηματολογικά φύλλα, σε: ΕλλΔνη 1/2017
Γ. Διαμαντόπουλος, Πορίσματα εργασιών 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Κέντρου Κτηματολογικών Μελετών με θέμα: «Χρησικτησία και Εθνικό Κτηματολόγιο» από τον επιστημονικό διευθυντή του Κέντρου καθηγητή Γεώργιο Διαμαντόπουλο, σε: Συλλογικό Έργο, Χρησικτησία και Εθνικό Κτηματολόγιο, 2017
Γ. Διαμαντόπουλος, Παράρτημα: τινά περί ενόρκων βεβαιώσεων, σε: Συλλογικό Έργο, Χρησικτησία και Εθνικό Κτηματολόγιο, 2017
Γ. Διαμαντόπουλος, Ο συμβολαιογράφος ως το κατεξοχήν εξωδικαστικό όργανο της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ειδικώς, η ενώπιον συμβολαιογράφου λήψη ένορκων βεβαιώσεων πολιτικής δίκης, σε: Γ. Διαμαντόπουλος, Ο κομβικός ρόλος του συμβολαιογράφου στο δίκαιο, 2017
Γ. Διαμαντόπουλος, ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΑ, σε: Νομική Σχολή ΑΠΘ/Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, Η πολιτική δίκη σε κρίσιμη καμπή, 2016
Γ. Διαμαντόπουλος, The varieties of estoppel, σε: Νομική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, Festschrift für Professor Nikolaos K. Klamaris, τόμ. 2, 2016
Γ. Διαμαντόπουλος, Άρνηση υποθηκοφύλακα να μεταγράψει σύμβαση αγοραπωλησίας ακινήτου, αφενός επειδή από τη συμβολαιογραφική πράξη αγοραπωλησίας δεν προκύπτει η ταυτότητα του ακινήτου (λόγω νομιμοποίησης και «τακτοποίησης» αυθαίρετων κατασκευών και προσθηκών) και..., σε: ΕλλΔνη 4/2016
Γ. Διαμαντόπουλος, Η κατ’ άρθρo 236 ΚΠολΔ καθοδηγητική εξουσία του δικαστή στην πολιτική δίκη, σε: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τιμητικός Τόμος για την Καθηγήτρια Έφη Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, 2016
Γ. Διαμαντόπουλος, Provisional measures. A comparative approach through the scope of the Greek regulation, σε: Συλλογικό Έργο, Provisional measures in Italian and Greek Procedural Law, 2016
Γ. Διαμαντόπουλος, Αποδεικτική δύναμη ομολογίας στην κατ’ έφεση δίκη, όταν η ομολογία έχει λάβει χώρα σε προηγηθείσα δίκη αναστολής της προσωρινής εκτελεστότητας, σε: ΕλλΔνη 2/2015
Γ. Διαμαντόπουλος, Η κατ’ άρθρο 236 ΚΠολΔ καθοδηγητική εξουσία του δικαστή στην πολιτική δίκη, σε: ΕλλΔνη 3/2014
Γ. Διαμαντόπουλος, Επίκαιρα νομολογιακά ζητήματα κτηματολογικού δικονομικού δικαίου, σε: Εταιρία Νομικών Βορείου Ελλάδος, Κτηματολογικό Δίκαιο: Νομοθετική έκρηξη και νομολογιακή πραγματικότητα, 2014
Γ. Διαμαντόπουλος/Β. Κουμπλή, On mediation law in Greece, σε: RHDI 1/2014
Γ. Διαμαντόπουλος, PROLOGUE: The varieties of estoppel, σε: Συλλογικό Έργο, Issues of Estoppel and Res Judicata in Anglo-American and Greek Law, 2014
Γ. Διαμαντόπουλος, Appellate proceedings according to Greek law, σε: Συλλογικό Έργο, Civil trial of first and second instance according to Swiss and Greek Law, 2014
Γ. Διαμαντόπουλος, JUDICIAL ESTOPPEL: Contradictory procedural behavior in Greek and American, σε: Συλλογικό Έργο, Issues of Estoppel and Res Judicata in Anglo-American and Greek Law, 2014
Γ. Διαμαντόπουλος, Ισοδύναμη εναλλαγή του κατ' άρθ. 214Α ΚΠολΔ πρακτικού επιλύσεως διαφοράς προς τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου και δυνατότητα χρησιμοποιήσεώς του ως τίτλου προς μεταγραφή, όταν ο συμβιβασμός έχει αντικείμενο τη σύσταση, μετάθεση,..., σε: ΕλλΔνη 1/2013
Γ. Διαμαντόπουλος, Άμυνα του αγοραστή ακινήτου δυνάμει προσυμφώνου (με εξοφλημένο το σύνολο του τιμήματος) στη διεκδικητική αγωγή του φερόμενου ως κυρίου του ακινήτου οικοπεδούχου, ο οποίος κήρυξε έκπτωτο τον εργολάβο μετά τη συντέλεση της (εκ προσυμφώνου)..., σε: ΕλλΔνη 5/2013
Γ. Διαμαντόπουλος, Η επάνοδος των διαδίκων στην προ της αναιρεθείσης αποφάσεως κατάσταση, η παραπομπή της υποθέσεως και η συζήτησή της ενώπιον του δικαστηρίου της παραπομπής., σε: ΕλλΔνη 2/2012
Γ. Διαμαντόπουλος, Αγωγή «κακοδικίας» εις βάρος συμβολαιογράφου, σε: ΕλλΔνη 4/2012
Γ. Διαμαντόπουλος, Δικαίωμα αποζημίωσης του καθ’ ου η άκυρη εκτέλεση, ακόμη κι όταν παρήλθε άπρακτη η προθεσμία ανακοπής της άκυρης πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης, η οποία αποτέλεσε την αιτία της ζημίας, σε: ΕλλΔνη 1/2011
Γ. Διαμαντόπουλος, Τριτανακοπή δικαστικής απόφασης, δυνάμει της οποίας αναγνωρίστηκε και εγγράφηκε στο βιβλίο σωματείων του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης σωματείο με την επωνυμία «Ελληνο-τουρκικό Επιμελητήριο Βορείου Ελλάδος». Αρχή της πολλαπλότητας των σωματείων...., σε: ΕλλΔνη 2/2011
Γ. Διαμαντόπουλος, Οι διαπλαστικές αποφάσεις κατά τον ΚΠολΔ, σε: ΕλλΔνη 3/2011
Γ. Διαμαντόπουλος, Μεταβίβαση λόγω δωρεάς ακινήτου στο οποίο υφίστανται ναοί, που κτίστηκαν από το εκκλησιαστικό σωματείο, το οποίο προβαίνει στη δωρεά, σε: ΕλλΔνη 5/2011
Κ. Μακρίδου/Γ. Διαμαντόπουλος, Αντισυνταγματικότητα της ρύθμισης περί εισπράξεως εκ μέρους των άμισθων υποθηκοφυλάκων και των προϊσταμένων των υποθηκοφυλακείων που λειτουργούν ως κτηματολογικά γραφεία πάγιων δικαιωμάτων επί εγγραφής προσημείωσης ή υποθήκης προς διασφάλιση..., σε: ΕλλΔνη 3/2010
Γ. Διαμαντόπουλος, Πρόσθετοι λόγοι ανακοπής κατά διαταγής πληρωμής. Χρόνος παραδεκτής άσκησής τους. Δυνατότητα θεραπείας της αοριστίας κύριου λόγου ανακοπής με το δικόγραφο των πρόσθετων λόγων. Επιτρεπτό μεταβολής της ιστορικής βάσης ανακοπής, σε: ΕλλΔνη 1/2009
Γ. Καρύμπαλη-Τσίπτσιου/Γ. Διαμαντόπουλος, Πολλαπλή κτήση κυριότητας. Αντιφατικές αιτιολογίες δικαστικής απόφασης. Σιγή απόρριψη ένστασης χρησικτησίας. Προϋποθέσεις και έννομες συνέπειες τακτικής και έκτακτης χρησικτησίας, σε: ΕλλΔνη 5/2009
Κ. Μακρίδου/Γ. Διαμαντόπουλος, Το δεδικασμένο αποφάσεως περί αναγνωρίσεως δικαιούχων δεν επεκτείνεται και στο προδικαστικό ζήτημα της κυριότητας επί του ακινήτου που απαλλοτριώθηκε σε δίκη άσχετη με την αποζημίωση απαλλοτριώσεως· κύρος συμβάσεως αγοραπωλησίας όταν την υπό..., σε: ΕλλΔνη 1/2008
Γ. Διαμαντόπουλος, Οι ποινές τάξης των άρθρων 205-207 ΚΠολΔ, σε: ΕλλΔνη 1/2007
Κ. Μακρίδου/Γ. Διαμαντόπουλος, Αίτηση ειδικής εκκαθαρίσεως του άρθρου 45 Ν. 1892/1990 – Προϋποθέσεις παραδεκτού και νόμω βασίμου – Μεταβατικό δίκαιο (άρθρο 182 § 2 Ν. 3588/2007), σε: ΕπισκΕΔ 4/2007
Γ. Διαμαντόπουλος, Οι ποινές τάξης των άρθρων 205-207 ΚΠολΔ, σε: Συλλογικό Έργο, Τιμητικός τόμος για τον Ιωάννη Μανωλεδάκη, τόμ. 3, 2007
Γ. Διαμαντόπουλος, Οι πρόσφατες τροποποιήσεις του δικαίου της αναγκαστικής εκτέλεσης και του οικογενειακού δικαίου από το ν. 3346/2005, σε: ΕλλΔνη 2/2006
Γ. Διαμαντόπουλος, Ανταγωγή συμμετοχής στα αποκτήματα (ΑΚ 1400 § 2) επί αγωγής διαζυγίου (ΑΚ 1439 § 3), σε: ΕλλΔνη 2/2005
Ν. Νίκας/Γ. Διαμαντόπουλος, Η δυνατότητα χρήσεως στην πολιτική δίκη αποδεικτικών μέσων που αποκτήθηκαν παράνομα, σε: ΕλλΔνη 3/2004
Γ. Διαμαντόπουλος, Καταγγελία εμπορικής μίσθωσης από το μισθωτή. Τύχη αποζημίωσης μεταμελείας και «εγγύησης», σε: ΕλλΔνη 1/2002
Γ. Διαμαντόπουλος, Nομική φύση της διαταγής πληpωμής, σε: ΕλλΔνη 5/2002
Γ. Διαμαντόπουλος, Venire contra factum proprium, σε: ΕλλΔνη 8/1998
Γ. Διαμαντόπουλος, Η συμβολή του δικαιούχου συζύγου στην επαύξηση της περιουσίας του υπόχρεου ως προϋπόθεση της αξίωσης συμμετοχής στα αποχτήματα, σε: ΕλλΔνη 3/1993
Γ. Διαμαντόπουλος, Δυνατότητα διεξαγωγής αποδείξεων για τη βασιμότητα λόγων έφεσης, σε: ΕλλΔνη 2/1990
Γ. Διαμαντόπουλος, Αποδεικτικής φύσης ιδιορρυθμίες στις γαμικές διαφορές και στις διαφορές που αφορούν τις σχέσεις γονέων και τέκνων, σε: ΕλλΔνη 5/1990

Σχόλια σε αποφάσεις (97)

ΜΕφΑθ 710/2019, σε: ΕπΑκ 2/2019, σχόλιο: Γ. Διαμαντόπουλος
ΜΠρΡεθ 29/2019, σε: ΕπΑκ 3/2019, σχόλιο: Γ. Διαμαντόπουλος
ΑΠ 787/2019 (A2΄ τµήµα), σε: ΕπΑκ 1/2020, σχόλιο: Γ. Διαμαντόπουλος
ΟλομΑΠ 5/2018, σε: ΕπΑκ 1/2019, σχόλιο: Γ. Διαμαντόπουλος
ΑΠ 181/2018 (Γ΄ τμήμα), σε: ΕπΑκ 2/2019, σχόλιο: Γ. Διαμαντόπουλος
ΟλΑΠ 13/2018, σε: ΕπΑκ 4/2019, σχόλιο: Γ. Διαμαντόπουλος
ΤρΕφΔωδ 37/2017, σε: ΕπΑκ 1/2019, σχόλιο: Γ. Διαμαντόπουλος
ΑΠ 208/2017 (Δ΄ τμήμα), σε: ΕπΑκ 2/2019, σχόλιο: Γ. Διαμαντόπουλος
ΑΠ 241/2015 Τμ. Α1, σε: ΕΠολΔ 2/2015, σχόλιο: Γ. Διαμαντόπουλος
ΑΠ 241/2015 Α1 Τμ., σε: ΕλλΔνη 1/2017, σχόλιο: Γ. Διαμαντόπουλος
ΜΠρΘεσ 12784/2015, σε: ΕλλΔνη 1/2017, σχόλιο: Γ. Διαμαντόπουλος
ΑΠ 1838/2014 Τμ.Γ, σε: ΕΠολΔ 1/2015, σχόλιο: Γ. Διαμαντόπουλος
ΑΠ 1175/2014 Γ΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 1/2017, σχόλιο: Γ. Διαμαντόπουλος
ΑΠ 1824/2014 Γ΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 1/2017, σχόλιο: Γ. Διαμαντόπουλος
ΑΠ 1838/2014 Γ΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 1/2017, σχόλιο: Γ. Διαμαντόπουλος
ΕφΑθ 2421/2012, σε: ΕλλΔνη 3/2012, σχόλιο: Γ. Διαμαντόπουλος
ΜΠρΘεσ 2250/2012, σε: ΕλλΔνη 4/2012, σχόλιο: Γ. Διαμαντόπουλος
ΜΠρΑθ 1028/2011, σε: ΕλλΔνη 1/2012, σχόλιο: Γ. Διαμαντόπουλος
ΑΠ 1264/2011 Α1 Τμ., σε: ΕλλΔνη 1/2012, σχόλιο: Γ. Διαμαντόπουλος
ΑΠ 734/2011 Α1 Τμ., σε: ΕλλΔνη 2/2012, σχόλιο: Γ. Διαμαντόπουλος
ΑΠ 155/2011 Α2 Τμ., σε: ΕλλΔνη 2/2012, σχόλιο: Γ. Διαμαντόπουλος
ΑΠ 20/2011 Β΄ Τακτική Ολομέλεια, σε: ΕλλΔνη 3/2012, σχόλιο: Γ. Διαμαντόπουλος
ΑΠ 8/2011 Α1 Τμ., σε: ΕλλΔνη 2/2011, σχόλιο: Γ. Διαμαντόπουλος
ΑΠ 57/2011 Α2 Τμ., σε: ΕλλΔνη 3/2011, σχόλιο: Γ. Διαμαντόπουλος
ΜΠρΣυρ 29/2009, σε: ΕλλΔνη 1/2009, σχόλιο: Γ. Διαμαντόπουλος
ΑΠ 2230/2009 Γ΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 1/2011, σχόλιο: Γ. Διαμαντόπουλος
ΑΠ 214/2009 Γ΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 1/2011, σχόλιο: Γ. Διαμαντόπουλος
ΕφΘεσ 184/1999, σε: ΕλλΔνη 7/1999, σχόλιο: Γ. Διαμαντόπουλος
ΑΠ 5/1998 Β΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 1/1999, σχόλιο: Γ. Διαμαντόπουλος
ΕφΘεσ 3312/1998, σε: ΕλλΔνη 7/1999, σχόλιο: Γ. Διαμαντόπουλος
ΜΠρΧαλκιδικ 149/1998, σε: ΕλλΔνη 2/2000, σχόλιο: Γ. Διαμαντόπουλος
ΕφΘεσ 915/1997, σε: ΕλλΔνη 8/1997, σχόλιο: Γ. Διαμαντόπουλος
ΕφΘεσ 998/1997, σε: ΕλλΔνη 2/1998, σχόλιο: Γ. Διαμαντόπουλος
ΑΠ 279/1996 Β΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 5/1996, σχόλιο: Γ. Διαμαντόπουλος
ΜΠρΡοδοπ 105/1996, σε: ΕλλΔνη 5/1996, σχόλιο: Γ. Διαμαντόπουλος
ΜΠρΘεσ 18715/1996, σε: ΕλλΔνη 5/1996, σχόλιο: Γ. Διαμαντόπουλος
ΕφΘεσ 1558/1996, σε: ΕλλΔνη 6/1996, σχόλιο: Γ. Διαμαντόπουλος
ΕφΘεσ 2469/1996, σε: ΕλλΔνη 1/1997, σχόλιο: Γ. Διαμαντόπουλος
ΠΠρΘεσ 25410/1996, σε: ΕλλΔνη 1/1997, σχόλιο: Γ. Διαμαντόπουλος
ΕφΑθ 3470/1996, σε: ΕλλΔνη 7/1997, σχόλιο: Γ. Διαμαντόπουλος
ΕφΘεσ 1960/1996, σε: ΕπισκΕΔ 4/1996, σχόλιο: Γ. Διαμαντόπουλος
ΕφΘεσ 3357/1995, σε: ΕλλΔνη 1/1996, σχόλιο: Γ. Διαμαντόπουλος
ΕφΘεσ 3344/1995, σε: ΕλλΔνη 1/1996, σχόλιο: Γ. Διαμαντόπουλος
ΑΠ 587/1995 Α΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 2/1996, σχόλιο: Γ. Διαμαντόπουλος
ΑΠ 556/1995 Α΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 2/1996, σχόλιο: Γ. Διαμαντόπουλος
ΕφΑθ 2391/1995, σε: ΕλλΔνη 2/1996, σχόλιο: Γ. Διαμαντόπουλος
ΕφΑθ 558/1995, σε: ΕλλΔνη 2/1996, σχόλιο: Γ. Διαμαντόπουλος
ΑΠ 558/1995 Α΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 3/1996, σχόλιο: Γ. Διαμαντόπουλος
ΕφΑθ 236/1995, σε: ΕλλΔνη 3/1996, σχόλιο: Γ. Διαμαντόπουλος
ΑΠ 282/1995 Α΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 5/1996, σχόλιο: Γ. Διαμαντόπουλος
ΕφΘεσ 2472/1995, σε: ΕλλΔνη 5/1997, σχόλιο: Γ. Διαμαντόπουλος
ΕφΑθ 6322/1995, σε: ΕλλΔνη 3/1998, σχόλιο: Γ. Διαμαντόπουλος
ΕφΠειρ 1299/1995, σε: ΕλλΔνη 2/1996, σχόλιο: Γ. Διαμαντόπουλος
ΕφΘεσ 2013/1994, σε: ΕλλΔνη 7/1994, σχόλιο: Γ. Διαμαντόπουλος
ΑΠ 1277/1994 Α΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 3/1996, σχόλιο: Γ. Διαμαντόπουλος
ΜΠρΑθ 3646/1992, σε: ΕλλΔνη 2/1993, σχόλιο: Γ. Διαμαντόπουλος
ΕφΘεσ 1962/1992, σε: ΕλλΔνη 6/1992, σχόλιο: Γ. Διαμαντόπουλος
ΕφΘεσ 1966/1992, σε: ΕλλΔνη 6/1992, σχόλιο: Γ. Διαμαντόπουλος
ΜΠρΑθ 630/1991, σε: ΕλλΔνη 3/1991, σχόλιο: Γ. Διαμαντόπουλος
ΠΠρΧαλκιδικ 53/1991, σε: ΕλλΔνη 6/1991, σχόλιο: Γ. Διαμαντόπουλος
ΑΠ 1105/1991 Β΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 7/1992, σχόλιο: Γ. Διαμαντόπουλος
ΕφΘεσ 1312/1991, σε: ΕλλΔνη 6/1992, σχόλιο: Γ. Διαμαντόπουλος
ΕφΘεσ 1752/1991, σε: ΕλλΔνη 6/1992, σχόλιο: Γ. Διαμαντόπουλος
ΕφΚρ 27/1991, σε: ΕλλΔνη 6/1992, σχόλιο: Γ. Διαμαντόπουλος
ΕφΚρ 143/1991, σε: ΕλλΔνη 6/1992, σχόλιο: Γ. Διαμαντόπουλος
ΕφΘεσ 35/1990, σε: ΕλλΔνη 6/1990, σχόλιο: Γ. Διαμαντόπουλος
ΕφΘεσ 290/1990, σε: ΕλλΔνη 6/1990, σχόλιο: Γ. Διαμαντόπουλος
ΕφΘεσ 310/1990, σε: ΕλλΔνη 6/1990, σχόλιο: Γ. Διαμαντόπουλος
ΕφΘεσ 328/1990, σε: ΕλλΔνη 6/1990, σχόλιο: Γ. Διαμαντόπουλος
ΕφΘεσ 362/1990, σε: ΕλλΔνη 6/1990, σχόλιο: Γ. Διαμαντόπουλος
ΕφΘεσ 391/1990, σε: ΕλλΔνη 6/1990, σχόλιο: Γ. Διαμαντόπουλος
ΠΠρΘεσ 928/1990, σε: ΕλλΔνη 5/1991, σχόλιο: Γ. Διαμαντόπουλος
ΠΠρΘεσ 951/1990, σε: ΕλλΔνη 5/1991, σχόλιο: Γ. Διαμαντόπουλος
ΕφΘεσ 1729/1990, σε: ΕλλΔνη 6/1991, σχόλιο: Γ. Διαμαντόπουλος
ΕφΘεσ 1988/1990, σε: ΕλλΔνη 6/1991, σχόλιο: Γ. Διαμαντόπουλος
ΕφΘεσ 2269/1990, σε: ΕλλΔνη 6/1991, σχόλιο: Γ. Διαμαντόπουλος
ΕφΘεσ 3256/1990, σε: ΕλλΔνη 6/1991, σχόλιο: Γ. Διαμαντόπουλος
ΕφΘεσ 3556/1990, σε: ΕλλΔνη 6/1991, σχόλιο: Γ. Διαμαντόπουλος
ΕφΘεσ 3884/1990, σε: ΕλλΔνη 1/1992, σχόλιο: Γ. Διαμαντόπουλος
ΕφΚρ 151/1990, σε: ΕλλΔνη 6/1992, σχόλιο: Γ. Διαμαντόπουλος
ΕφΘεσ 1834/1989, σε: ΕλλΔνη 5/1990, σχόλιο: Γ. Διαμαντόπουλος
ΕφΘεσ 15/1989, σε: ΕλλΔνη 6/1990, σχόλιο: Γ. Διαμαντόπουλος
ΕφΘεσ 1610/1989, σε: ΕλλΔνη 6/1990, σχόλιο: Γ. Διαμαντόπουλος
ΕφΘεσ 1622/1989, σε: ΕλλΔνη 6/1990, σχόλιο: Γ. Διαμαντόπουλος
ΕφΘεσ 2955/1989, σε: ΕλλΔνη 6/1990, σχόλιο: Γ. Διαμαντόπουλος
ΕφΘεσ 3026/1989, σε: ΕλλΔνη 6/1990, σχόλιο: Γ. Διαμαντόπουλος
ΜΠρΠατρ 695/1989, σε: ΕλλΔνη 6/1990, σχόλιο: Γ. Διαμαντόπουλος
ΕφΘεσ 1815/1989, σε: ΕλλΔνη 6/1991, σχόλιο: Γ. Διαμαντόπουλος
ΕφΘεσ 1869/1989, σε: ΕλλΔνη 6/1991, σχόλιο: Γ. Διαμαντόπουλος
ΕφΘεσ 2219/1989, σε: ΕλλΔνη 6/1991, σχόλιο: Γ. Διαμαντόπουλος
ΕφΘεσ 2581/1989, σε: ΕλλΔνη 6/1991, σχόλιο: Γ. Διαμαντόπουλος
ΕφΘεσ 2611/1989, σε: ΕλλΔνη 6/1991, σχόλιο: Γ. Διαμαντόπουλος
ΕφΘεσ 2632/1989, σε: ΕλλΔνη 6/1991, σχόλιο: Γ. Διαμαντόπουλος
ΕφΘεσ 2738/1989, σε: ΕλλΔνη 6/1991, σχόλιο: Γ. Διαμαντόπουλος
ΕφΘεσ 2891/1989, σε: ΕλλΔνη 6/1991, σχόλιο: Γ. Διαμαντόπουλος
ΕφΘεσ 1871/1989, σε: ΕλλΔνη 5/1990, σχόλιο: Γ. Διαμαντόπουλος
ΕφΘεσ 3575/1988, σε: ΕλλΔνη 6/1991, σχόλιο: Γ. Διαμαντόπουλος