Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Γεώργιος Α. Σεργίδης


Έργα καταχωρημένα στο σύστημα

Βιβλία (1)

Συγγραφέας

Α. Κοτζάμπαση/Ν. Κουμουτζής/Γ. Λέκκας/Δ. Παπαδοπούλου-Κλαμαρή/Π. Ραβδάς/Γ. Σεργίδης/Θ. Τροκάνας/Χ. Αργυρόπουλος/Κ. Φουντεδάκη/Ε. Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, Το οικογενειακό δίκαιο στον 21ο αιώνα, 2012

Άρθρα - Μελέτες - Γνωμοδοτήσεις (4)

Γ. Σεργίδης, Περιουσιακές σχέσεις συζύγων κατά το Κυπριακό Δίκαιο, σε: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τιμητικός Τόμος για την Καθηγήτρια Έφη Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, 2016
Γ. Σεργίδης, The components of a fair trial before the International Criminal Court, σε: RHDI 2/2012
Γ. Σεργίδης, Ο θεσμός της διαμεσολάβησης σε οικογενειακές διαφορές – αναγκαιότητα καθιέρωσης του θεσμού στην Κύπρο, σε: Α. Κοτζάμπαση/Ν. Κουμουτζής/Γ. Λέκκας/Δ. Παπαδοπούλου-Κλαμαρή/Π. Ραβδάς/Γ. Σεργίδης/Θ. Τροκάνας/Χ. Αργυρόπουλος/Κ. Φουντεδάκη/Ε. Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, Το οικογενειακό δίκαιο στον 21ο αιώνα, 2012
Γ. Σεργίδης, Παρατηρήσεις επί του Κυπριακού περί Γάμου Νόμου του 2003, σε: Αρμ 5/2004