Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Φερενίκη Παναγοπούλου-Κουτνατζή


Έργα καταχωρημένα στο σύστημα

Βιβλία (6)

Συγγραφέας

Φ. Παναγοπούλου-Κουτνατζή, O Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων 679/2016/ΕΕ, 2017
Φ. Παναγοπούλου-Κουτνατζή, Ο θεσμός του μάρτυρα δημοσίου συμφέροντος (whistleblowing), 2016
Φ. Παναγοπούλου-Κουτνατζή, Ο έλεγχος των εργαζομένων με τεχνικά μέσα, 2012
Φ. Παναγοπούλου-Κουτνατζή, Περί της ελευθερίας των ιστολογίων (blogs), 2010
Φ. Παναγοπούλου-Κουτνατζή, Οι ιστότοποι Κοινωνικής Δικτυώσεως, 2010

Επιστημονική επιμέλεια

Εταιρεία Διοικητικών Μελετών, Τόμος εις μνήμην Καθηγήτριας Δήμητρας Κοντόγιωργα-Θεοχαροπούλου, 2020

Συμβολές σε συλλογικά έργα (1)

Φ. Σπυρόπουλος/Ξ. Κοντιάδης/Χ. Ανθόπουλος/Γ. Γεραπετρίτης, Σύνταγμα, 2017
Συμβολές (1) +

Άρθρα - Μελέτες - Γνωμοδοτήσεις (23)

Φ. Παναγοπούλου-Κουτνατζή, Ζητήματα συνταγματικότητας στην εξ αποστάσεως σχολική εκπαίδευση, σε: ΕφημΔΔ 3/2020
Φ. Παναγοπούλου-Κουτνατζή, Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων: μια κριτική ηθικο-συνταγματική αποτίμηση ένα χρόνο μετά από τη θέση του σε εφαρμογή, σε: ΕφημΔΔ 2/2019
Φ. Παναγοπούλου-Κουτνατζή, Ο θεσμός του μάρτυρα δημοσίου συμφέροντος στη δημόσια διοίκηση, σε: Τομέας Διοικητικής Επιστήμης Τμ. Δημόσιας Διοίκησης Παντείου Παν/μίου, Δημόσια Διακυβέρνηση, 2019
Φ. Παναγοπούλου-Κουτνατζή, Περί του τρόπου επιλογής της ηγεσίας των ανωτάτων δικαστηρίων: σκέψεις προς τον αναθεωρητικό συντακτικό νομοθέτη, σε: ΔιΔικ 6/2018
Φ. Παναγοπούλου-Κουτνατζή, Tα νέα δικαιώµατα για τους πολίτες βάσει του Γενικού Κανονισµού Προστασίας Δεδοµένων: µια πρώτη αποτίµηση και συνταγµατική αξιολόγηση, σε: ΕφημΔΔ 1/2017
Φ. Παναγοπούλου-Κουτνατζή, Η συνταγματικώς κατοχυρωμένη προστασία επί των αδειοδοτικών αποφάσεων της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) προς χορήγηση δεδομένων, σε: ΔιΔικ 3/2017
Φ. Παναγοπούλου-Κουτνατζή, Το συμφέρον του τέκνου στην ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή: μία ηθικο-συνταγματική θεώρηση, σε: ΕφημΔΔ 2/2016
Φ. Παναγοπούλου-Κουτνατζή, Η βιοπεριβαλλοντική και ηθική προσέγγιση της απελευθερώσεως γενετικά τροποποιημένων οργανισμών (ΓΤΟ), σε: ΔτΑ 70/2016
Φ. Παναγοπούλου-Κουτνατζή, H εξέλιξη του δικαιώματος στη λήθη (περί λήθης της λήθης;), σε: ΕφημΔΔ 6/2016
Φ. Παναγοπούλου-Κουτνατζή, The International and European Bioenvironmental Approach to the Release of Genetically Modified Organisms (GMOs), σε: AIDH 8/2016
Φ. Παναγοπούλου-Κουτνατζή, Ακούσια πατρότητα, σε: ΕφημΔΔ 1/2015
Φ. Παναγοπούλου-Κουτνατζή, Το δικαίωμα του παιδιού στην πρόσβαση στη γενετική του ταυτότητα, σε: Όμιλος Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής, Η υποβοηθούμενη αναπαραγωγή στην Ευρώπη: Κοινωνικά, ηθικά και νομικά ζητήματα, 2015
Φ. Παναγοπούλου-Κουτνατζή, Χορήγηση δεδομένων υγείας με άδεια της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ): μία θεσμική αποτίμηση, σε: ΕφημΔΔ 6/2015
Φ. Παναγοπούλου-Κουτνατζή, Βιομετρικές μέθοδοι και προστασία ιδιωτικότητας: Σκέψεις με αφορμή την απόφαση ΔΕΕ Michael Schwarz κατά κρατιδίου Bochum (C-291/2012), σε: Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τιμητικός Τόμος για τον Καθηγητή Παναγιώτη Ι. Κανελλόπουλο, 2015
Φ. Παναγοπούλου-Κουτνατζή, Δικαίωμα γνώσεως δότη γεννητικού υλικού, σε: ΕφημΔΔ 4/2014
Φ. Παναγοπούλου-Κουτνατζή, Απαγόρευση καπνίσματος και ελευθερία ασκήσεως επαγγέλματος, σε: ΔτΑ 62/2014
Φ. Παναγοπούλου-Κουτνατζή, Περί της προσωπικής και οικιακής χρήσεως των προσωπικών δεδομένων, σε: ΕφημΔΔ 5/2013
Φ. Παναγοπούλου-Κουτνατζή, Η λίστα Λαγκάρντ και τα όρια της ελευθερίας του τύπου, σε: ΕφημΔΔ 6/2012
Φ. Παναγοπούλου-Κουτνατζή, Το δικαίωμα στη λήθη στην εποχή της αβάσταχτης μνήμης: Σκέψεις αναφορικά με την Πρόταση Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων, σε: ΕφημΔΔ 2/2012
Φ. Παναγοπούλου-Κουτνατζή, Η δημοσιοποίηση φωτογραφιών οροθετικών εκδιδομένων ως μέτρο για την προστασία της δημόσιας υγείας σε μία εθελοτυφλούσα κοινωνία, σε: ΕφημΔΔ 4/2012
Φ. Παναγοπούλου-Κουτνατζή, Ιδιωτικότητα και Διαδίκτυο: Το παράδειγμα του Facebook, σε: Συλλογικό Έργο, Κιβωτός Φιλίας - Τιμητικός τόμος για τον Καθηγητή Θεόδωρο Ι. Παναγόπουλο, 2011
Φ. Παναγοπούλου-Κουτνατζή, Σκέψεις αναφορικά με τo δικαίωμα διακοπής της ανθρώπινης ζωής, σε: ΕφημΔΔ 1/2010
Φ. Παναγοπούλου-Κουτνατζή, Περί της αξίας της ανθρώπινης αξίας, σε: ΕφημΔΔ 5/2010

Σχόλια σε αποφάσεις (1)

ΜΠρΑθ 34/2011, σε: ΕφημΔΔ 2/2011, σχόλιο: Φ. Παναγοπούλου-Κουτνατζή