Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Ευτύχης Φυτράκης


Έργα καταχωρημένα στο σύστημα

Βιβλία (2)

Συγγραφέας

Ν. Παρασκευόπουλος/Ε. Φυτράκης, Αξιόποινες σεξουαλικές πράξεις, 2η έκδ., 2021
Ν. Παρασκευόπουλος/Ε. Φυτράκης, Αξιόποινες σεξουαλικές πράξεις, 2011

Άρθρα - Μελέτες - Γνωμοδοτήσεις (9)

Ε. Φυτράκης, Προστασία και αυτονομία στη δικαστική συμπαράσταση (Με αφορμή την ΑΠ 429/2021), σε: ΕλλΔνη 3/2022
Ε. Φυτράκης, Μental health as civil and social right, σε: AIDH 8/2016
Ε. Φυτράκης, Ψυχιατρική κράτηση: «Μια φυλακή, χωρίς ποινή και δικαστή!», σε: Όμιλος Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής, Περιοριστικά μέτρα στη σύγχρονη θεραπευτική πρoσέγγιση των ψυχικά πασχόντων, 2016
Ε. Φυτράκης, The principle of legality in Greek criminal law, σε: RHDI 2/2014
Ε. Φυτράκης, Ο έλεγχος (νομιμότητας) ως παράμετρος ποιότητας της διοίκησης, σε: ΕφημΔΔ 4/2011
Ε. Φυτράκης, Η εισαγγελική παραγγελία χορήγησης εγγράφων, σε: ΕφημΔΔ 2/2009
Ε. Φυτράκης, Από τον επικίνδυνο στο μέσο συνετό άνθρωπο: Μυθολογία και εμπειρισμός στο (ποινικό) δίκαιο, σε: Συλλογικό Έργο, Τιμητικός τόμος για τον Ιωάννη Μανωλεδάκη, τόμ. 2, 2007
Ε. Φυτράκης, Ιατρικό απόρρητο και διαφάνεια στη Δημόσια Διοίκηση, σε: ΕφημΔΔ 5/2006
Ε. Φυτράκης, Παρέμβαση ΣτΠ. Ιατρικό Απόρρητο και διαφάνεια στη Δημόσια Διοίκηση, σε: Συνήγορος του Πολίτη, Ιατρικό απόρρητο, 2006

Σχόλια σε αποφάσεις (10)

ΟλομΑΠ 1/2014, σε: ΕφημΔΔ 1/2014, σχόλιο: Ε. Φυτράκης
ΣτΠ Πόρισμα 147890/14818/2012/25.4.2012, σε: ΕφημΔΔ 2/2013, σχόλιο: Ε. Φυτράκης
ΣτΠ Πόρισμα 10015/8.4.2010, σε: ΕφημΔΔ 5/2010, σχόλιο: Ε. Φυτράκης
ΣτΠ Πόρισμα 2959/6.10.2008, σε: ΕφημΔΔ 6/2008, σχόλιο: Ε. Φυτράκης
ΣτΠ Πόρισμα 11155.06.2.5/13.4.2007, σε: ΕφημΔΔ 3/2007, σχόλιο: Ε. Φυτράκης
ΑΣΕΠ (Ολ.) 6/2007, σε: ΕφημΔΔ 3/2007, σχόλιο: Ε. Φυτράκης
ΣτΠ Πόρισμα 16814.06.5 & 17997.06.4/1.10.2007, σε: ΕφημΔΔ 2/2008, σχόλιο: Ε. Φυτράκης
ΣτΠ Πόρισμα 15192/05/10.10.2006, σε: ΕφημΔΔ 1/2007, σχόλιο: Ε. Φυτράκης
ΕλΣυν Ολ 2287/2005, σε: ΕφημΔΔ 2/2006, σχόλιο: Ε. Φυτράκης
ΣτΠ Αριθμ. πρωτ.: 8354/2005.2/30.6.2005, σε: ΕφημΔΔ 3/2006, σχόλιο: Ε. Φυτράκης