Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Ευγενία Σαχπεκίδου


Έργα καταχωρημένα στο σύστημα

Βιβλία (8)

Συγγραφέας

Ε. Σαχπεκίδου, Ευρωπαϊκό Δίκαιο, 3η έκδ., 2021
Ν. Νίκας/Ε. Σαχπεκίδου, Ευρωπαϊκή Πολιτική Δικονομία, 2016
Ε. Σαχπεκίδου, Ευρωπαϊκό Δίκαιο, 2η έκδ., 2013
Ε. Σαχπεκίδου, Η παρέκταση της διεθνούς δικαιοδοσίας στον ενιαίο ευρωπαϊκό χώρο, 2000

Πρόλογος

Ε. Νικολάου, Η συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπό αμφισβήτηση, 2022
Ε. Φωτιάδου, Η προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2022

Επιμέλεια Σειράς

Ι. Κτενίδης, Το νομοθετικό σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2017
Ι. Κυριτσάκη, Το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης και η αρχή του διττού αξιόποινου, 2009

Άρθρα - Μελέτες - Γνωμοδοτήσεις (15)

Ε. Σαχπεκίδου, Παρέκταση διεθνούς δικαιοδοσίας κατά τα άρθρα 25 και 26 του Κανονισμού 1215/2012 για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, σε: Συλλογικό Έργο, Το αλλοδαπό στοιχείο στις εθνικές έννομες τάξεις, 2020
Ε. Σαχπεκίδου, Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως διαιτητικό δικαστήριο, σε: Συλλογικό Έργο, Τιμητικός Τόμος Νικολάου Θ. Νίκα, 2018
Ε. Σαχπεκίδου, Παρέκταση διεθνούς δικαιοδοσίας κατά τα άρθρα 25 και 26 του Κανονισµού 1215/2012 για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εµπορικές υποθέσεις, σε: ΕΠολΔ 5/2018
Ε. Σαχπεκίδου, Πρόσφατη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) για το άσυλο και τους πρόσφυγες, σε: Αρμ 3/2015
Ε. Σαχπεκίδου, Οι νομικές διαστάσεις της διεθνούς οικονομικής κρίσης – Εισαγωγική ομιλία για την εκδήλωση «Νομικές Διαστάσεις της Διεθνούς Οικονομικής Κρίσης», σε: Αρμ 1/2014
Ε. Σαχπεκίδου, Υποθέσεις ακινήτων Ελληνοκυπρίων στη Βόρεια Κύπρο ενώπιον του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, σε: ΕΠολΔ 3/2009
Ε. Σαχπεκίδου, Κυρώσεις σε βάρος κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για παραβίαση των θεμελιωδών αρχών της ελευθερίας, της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (άρθρο 7 ΣΕΕ), σε: ΕλλΔνη 3/2008
Ε. Σαχπεκίδου, Επίδραση της νομολογίας του ΔΕΚ στη διαμόρφωση των θεμελιωδών δικονομικών αρχών, σε: Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, Η πολιτική δίκη υπό το φως της νομολογίας του ΔΕΚ και του ΕΔΔΑ, 2008
Ε. Σαχπεκίδου, Θεμελιώδεις Κοινοτικές Ελευθερίες και Ανθρώπινη Αξιοπρέπεια, σε: Συλλογικό Έργο, Τιμητικός τόμος για τον Ιωάννη Μανωλεδάκη, τόμ. 3, 2007
Ε. Σαχπεκίδου, Θεμελιώδεις Κοινοτικές ελευθερίες και ανθρώπινη αξιοπρέπεια, σε: Αρμ 1/2007
Ε. Σαχπεκίδου, Πληροφορική και Κοινοτικό Δίκαιο, σε: Αρμ 7/2007
Ε. Σαχπεκίδου, Η κοινωνικοποίηση της δικαστικής συνεργασίας σε αστικές υποθέσεις μετά τη συνθήκη του Άμστερνταμ, σε: Αρμ 12/2001
Ε. Σαχπεκίδου, Συμφωνίες παρέκτασης διεθνούς δικαιοδοσίας κατά το άρθρο 17 της Σύμβασης των Βρυξελλών, σε: Συλλογικό Έργο, Η σύμβαση των Βρυξελλών για τη διεθνή δικαιοδοσία και την εκτέλεση αποφάσεων, 2000
Ε. Σαχπεκίδου, Ευθύνη κράτους μέλους των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για παράλειψη μεταφοράς οδηγίας στο εσωτερικό δίκαιο, σε: ΕπισκΕΔ 2/1997
Ε. Σαχπεκίδου, Παραδείγματα εμμέσων επιδράσεων του κοινοτικού δίκαιου στις έννομες τάξεις των κρατών μελών, σε: ΕλλΔνη 3/1994