Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Ευάγγελος Βενιζέλος


Έργα καταχωρημένα στο σύστημα

Βιβλία (3)

Συγγραφέας

Ε. Βενιζέλος, Μαθήματα Συνταγματικού Δικαίου, 2021
Ε. Βενιζέλος, Η οικονομική κρίση ως δικανική πρόκληση, 2020

Πρόλογος

Χ. Τσιλιώτης, Η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ευρωπαϊκή ένωση (BREXIT), 2020

Άρθρα - Μελέτες - Γνωμοδοτήσεις (17)

Ε. Βενιζέλος, Η αμφιθυμία της πρόσφατης νομολογίας γύρω από τη θρησκευτική ελευθερία και το μάθημα των θρησκευτικών. Ο εσωτερικός διάλογος στο Σ.τ.Ε. και οι αποκλίσεις από τη νομολογία του Ε.Δ.Δ.Α, σε: Νομοκανονικά 1/2020
Ε. Βενιζέλος, Η Ντοβίλ του Γερμανικού Ομοσπονδιακού Συνταγματικού Δικαστηρίου - Η επαγγελία μιας παθητικής και άνισης Ευρωζώνης, σε: ΕφημΔΔ 2/2020
Ε. Βενιζέλος, Πανδημία, Θεμελιώδη Δικαιώματα και Δημοκρατία, σε: ΔτΑ 84/2020
Ε. Βενιζέλος, Οικονομική ελευθερία, κοινωνικός φιλελευθερισμός και δημοσιονομική επίγνωση, σε: ΔτΑ 86/2020
Ε. Βενιζέλος, Εισαγωγικό μάθημα Συνταγματικού Δικαίου στους πρωτοετείς φοιτητές της Νομικής Σχολής Θεσσαλονίκης, σε: ΕφημΔΔ 4/2019
Ε. Βενιζέλος, Η οικονομική κρίση ως δικανική πρόκληση. Η καμπύλη του δικαστικού ελέγχου της συνταγματικότητας των «μνημονιακών» μέτρων, σε: Συλλογικό Έργο, Το Σύνταγμα εν εξελίξει, 2019
Ε. Βενιζέλος, Ανθεκτικότητα, προσαρµοστικότητα και αναθεώρηση του Συντάγµατος. Σκέψεις για τη συνολική αξιολόγηση της περιόδου 2009 - 2019, σε: ΕφημΔΔ 6/2019
Ε. Βενιζέλος, Κοινό περί δικαίου αίσθημα vs κράτος δικαίου – Το δύσκολο τρίγωνο: Δικαιοσύνη - Κοινή Γνώμη - Πολιτική, σε: ΔιΔικ 2/2018
Ε. Βενιζέλος, Η θέση του Οικουμενικού Πατριαρχείου κατά το Ελληνικό Σύνταγμα, σε: Νομοκανονικά 2/2018
Ε. Βενιζέλος, Οι σχέσεις Κράτους και Εκκλησίας με ή χωρίς την αναθεώρηση του Συντάγματος, σε: Νομοκανονικά 1/2017
Ε. Βενιζέλος, Οι σχέσεις Κράτους και Εκκλησίας ως συνταγματικά ρυθμισμένες – Η συνταγματική θέση του Οικουμενικού Πατριαρχείου, σε: Νομοκανονικά 2/2017
Ε. Βενιζέλος, H συνταγματική οικοδόμηση της Ευρώπης και η θέση της Ελλάδας, σε: Συλλογικό Έργο, Το Δικαστήριο της ΕΕ. Εγγυητής της εύρυθμης λειτουργίας της Ένωσης και των δικαιωμάτων των πολιτών, 2016
Ε. Βενιζέλος, Εθνικό Σύνταγμα και εθνική κυριαρχία υπό συνθήκες διεθνούς οικονομικής κρίσης – Το πρόβλημα ήταν και παραμένει πολιτικό και όχι συνταγματικό, σε: ΕφημΔΔ 1/2011
Ε. Βενιζέλος, Ερμηνευτικός σχετικισμός, δικονομικοί καταναγκασμοί, δογματικές αντιφάσεις και πολιτικά διλήμματα στη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας για τις σχέσεις εθνικού συντάγματος και ευρωπαϊκού κοινοτικού δικαίου – Η «παραδειγματική» λειτουργία..., σε: ΕφημΔΔ 1/2008
Ε. Βενιζέλος, Από τις προφανείς στις λανθάνουσες τυπολογίες των θεωριών για το δίκαιο: Σημειώσεις για μια «ανοικτή» προσέγγιση και τη σημασία του συνταγματικού φαινομένου, σε: Συλλογικό Έργο, Τιμητικός τόμος για τον Ιωάννη Μανωλεδάκη, τόμ. 3, 2007
Ε. Βενιζέλος, Ποιότητα νομοθεσίας, κοινωνική συναίνεση και ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας, σε: ΕφημΔΔ 3/2006
Ε. Βενιζέλος, Η αφομοίωση της αναθεώρησης του Συντάγματος από τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, σε: Συμβούλιο της Επικρατείας, Τόμος Τιμητικός του Συμβουλίου της Επικρατείας, 2004

Σχόλια σε αποφάσεις (1)

ΣτΕ 930/1990 Ολομέλεια, σε: ΕλλΔνη 6/1990, σχόλιο: Ε. Βενιζέλος