Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Ευάγγελος Βασιλακάκης


Έργα καταχωρημένα στο σύστημα

Βιβλία (9)

Συγγραφέας

Π. Αρβανιτάκης/Ε. Βασιλακάκης, Κανονισμός (ΕΚ) 861/2007 (Κανονισμός μικροδιαφορών), 2019
Π. Αρβανιτάκης/Ε. Βασιλακάκης, Κανονισμός (ΕΚ) 1393/2007 (Κανονισμός επιδόσεων), 2018
Ε. Βασιλακάκης/Α. Γραμματικάκη-Αλεξίου/Ζ. Παπασιώπη-Πασιά, Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο, 6η έκδ., 2017
Π. Αρβανιτάκης/Ε. Βασιλακάκης, Κανονισμός (ΕΚ) 2201/2003 [Κανονισμός Βρυξέλλες ΙΙα], 2016
Ε. Βασιλακάκης/Α. Γραμματικάκη-Αλεξίου/Ζ. Παπασιώπη-Πασιά, Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο, 5η έκδ., 2012
Ε. Βασιλακάκης/Σ. Παπασάββας, Στοιχεία Κυπριακού δικαίου, 2002

Επιμέλεια Σειράς

Π. Αρβανιτάκης/Ε. Βασιλακάκης, Κανονισμός (ΕΚ) 1393/2007 (Κανονισμός επιδόσεων), 2018
Π. Αρβανιτάκης/Ε. Βασιλακάκης, Κανονισμός (ΕΚ) 2201/2003 [Κανονισμός Βρυξέλλες ΙΙα], 2016

Διεύθυνση Σειράς

Π. Αρβανιτάκης/Ε. Βασιλακάκης, Κανονισμός (ΕΚ) 861/2007 (Κανονισμός μικροδιαφορών), 2019

Άρθρα - Μελέτες - Γνωμοδοτήσεις (17)

Ε. Βασιλακάκης, Ζητήματα διεθνούς δικαιοδοσίας και εφαρμοστέου δικαίου στην Ζητήματα κληρονομικής διαδοχής κατά τον Κανονισμό 650/2012, σε: Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου, Δικαστική συνεργασία σε διασυνοριακές υποθέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 2019
Ε. Βασιλακάκης, Η σύζευξη διαιτησίας και αναψηλαφήσεως κατά τα άρθρα 897 αριθ. 8 και 544 ΚΠολΔ, σε: Συλλογικό Έργο, Τιμητικός Τόμος Νικολάου Θ. Νίκα, 2018
Ε. Βασιλακάκης, Διεθνής εµπορική διαιτησία - Παραδεκτό παρεµπίπτουσας αγωγής στρεφόµενης κατά αλλοδαπού νοµικού προσώπου που δεν είχε εναχθεί αρχικά - Εφαρµοστέο δίκαιο ως προς την άρση της αυτοτέλειας του νοµικού προσώπου, σε: ΕΠολΔ 2/2017
Ε. Βασιλακάκης, Η παραπομπή της υποθέσεως σε ισόβαθμο και ομοειδές δικαστήριο κατά τα άρθρα 48-51 ΚΠολΔ, σε: Εταιρία Νομικών Βορείου Ελλάδος, Επετειακός Τόμος, 2017
Ε. Βασιλακάκης, Η δικονομική προστασία του ζημιωθέντος σε υποθέσεις ασφαλίσεων κατά τον κανονισμό Βρυξέλλες Ια, σε: ΕλλΔνη 6/2017
Ε. Βασιλακάκης, Η αµεροληψία του διαιτητή, σε: ΕΠολΔ 5/2017
Ε. Βασιλακάκης, Η επιλογή από τον διαθέτη του εφαρμοστέου δικαίου στην κληρονομική διαδοχή κατά τον Κανονισμό 650/2012 (Ρώμη IV), σε: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τιμητικός Τόμος για την Καθηγήτρια Έφη Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, 2016
Ε. Βασιλακάκης, Η σύζευξη διαιτησίας και αναψηλαφήσεως κατά τα άρθρα 897 αρ. 8 και 544 ΚΠολΔ, σε: ΕΠολΔ 5-6/2016
Ε. Βασιλακάκης, Η βιβλιογραφική άνθηση του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου: ελπίδες και παγίδες, σε: Συλλογικό Έργο, Αίνος μνήμης καθηγητού Ηλία Κρίσπη, 2015
Ε. Βασιλακάκης, International jurisdiction in insurance matters under Regulation Brussels I, σε: RHDI 2/2013
Ε. Βασιλακάκης, Υποκειμενικά όρια ισχύος της συμφωνίας διαιτησίας και άρση της αυτοτέλειας του νομικού προσώπου, σε: ΕΠολΔ 1/2010
Ε. Βασιλακάκης, Recent private international law codifications, σε: RHDI 1/2010
Ε. Βασιλακάκης, Διεθνής δικαιοδοσία και εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβάσεις οδικής μεταφοράς, σε: Τμ. Ναυτιλίας-Επιχ/κών Υπηρ. Σχολή Επιστημών & Διοίκ.-Παν. Αιγαίου, Οδικές μεταφορές - Σύχρονα ζητήματα, 2010
Ε. Βασιλακάκης, Διεθνής δικαιοδοσία και εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβάσεις οδικής μεταφοράς (σχέση CMR και κανονισμών Βρυξέλλες Ι, Ρώμη Ι και Ρώμη ΙΙ), σε: ΕπισκΕΔ 4/2009
Ε. Βασιλακάκης, 9 + 1 σκέψεις για το ευρωπαϊκό ένταλμα συλλήψεως, σε: Συλλογικό Έργο, Τιμητικός τόμος για τον Ιωάννη Μανωλεδάκη, τόμ. 2, 2007
Ε. Βασιλακάκης, Δωσιδικία του τόπου όπου συνέβη το ζημιογόνο γεγονός ή όπου ασκείται η ποινική δίωξη, σε: Συλλογικό Έργο, Η σύμβαση των Βρυξελλών για τη διεθνή δικαιοδοσία και την εκτέλεση αποφάσεων, 2000
Ε. Βασιλακάκης, Η κήρυξη εκτελεστότητας των αλλοδαπών διαιτητικών αποφάσεων, σε: ΕπισκΕΔ 2/1997

Σχόλια σε αποφάσεις (12)

ΔΕΕ της 23.10.2014, C-302/13, flyLAL-Lithuanian Airlines AS υπό εκκαθάριση κατά Starptautiskā lidosta Rīga VAS και Air Baltic Corporation AS, σε: ΕΠολΔ 3/2015, σχόλιο: Ε. Βασιλακάκης
ΔΕΕ της 17.10.2013, C-184/12, United Antwerp Maritime Agencies (Unamar) NV κατά Navigation Maritime Bulgare, σε: ΕΠολΔ 6/2013, σχόλιο: Ε. Βασιλακάκης
ΔΕΕ της 18.7.2013, C-147/12, σε: ΕΠολΔ 1/2014, σχόλιο: Ε. Βασιλακάκης
ΔΕΕ 11.3.2010, C-19/09, Wood Floor Solutions Andreas Domberger GmbH κατά Silva Trade SA, σε: ΕΠολΔ 3/2010, σχόλιο: Ε. Βασιλακάκης
ΜΠρΚιλκ 160/2010, σε: ΕΠολΔ 4/2010, σχόλιο: Ε. Βασιλακάκης
ΕφΘεσ 121/2010, σε: ΕΠολΔ 6/2010, σχόλιο: Ε. Βασιλακάκης
ΔΕΕ της 4.5.2010, C-533/08, TNT Express Nederland BV κατά AXA Versicherung AG, σε: ΕΠολΔ 5/2010, σχόλιο: Ε. Βασιλακάκης
ΑΠ 400/2009 Τμ.Γ, σε: ΕΠολΔ 1/2010, σχόλιο: Ε. Βασιλακάκης
ΑΠ 313/2009 Τμ.Α2, σε: ΕΠολΔ 5/2009, σχόλιο: Ε. Βασιλακάκης
ΠΠρΑθ 9958/1996, σε: ΕπισκΕΔ 1/1998, σχόλιο: Κ. Παμπούκης, Ε. Βασιλακάκης, Μ. Παπανικολάου
ΕφΑθ 2253/1996, σε: ΕπισκΕΔ 2/1997, σχόλιο: Ε. Βασιλακάκης
ΕφΠειρ 35/1995, σε: ΕπισκΕΔ 3/1996, σχόλιο: Ε. Βασιλακάκης