Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Ευαγγελία Γ. Μπάλτα


Έργα καταχωρημένα στο σύστημα

Βιβλία (4)

Συγγραφέας

Ε. Μπάλτα, Ο θεσμός του δημοσίου υπολόγου στο ελληνικό δημοσιονομικό σύστημα, 2016
Ε. Μπάλτα, Ο προληπτικός έλεγχος των δημοσίων δαπανών από το Ελεγκτικό Συνέδριο, 2009

Επιστημονική επιμέλεια

Εταιρεία Διοικητικών Μελετών, Τόμος εις μνήμην Καθηγήτριας Δήμητρας Κοντόγιωργα-Θεοχαροπούλου, 2020
Τομέας Διοικητικής Επιστήμης Τμ. Δημόσιας Διοίκησης Παντείου Παν/μίου, Δημόσια Διακυβέρνηση, 2019

Άρθρα - Μελέτες - Γνωμοδοτήσεις (12)

Ε. Μπάλτα, Η προώθηση της αποτελεσματικότητας της Δημόσιας Διοίκησης και οι μεταρρυθμίσεις που αφορούν τον κρατικό προϋπολογισμό βάσει της σχέσης κόστους/οφέλους, σε: ΔιΔικ 3/2020
Ε. Μπάλτα, Από το New Public Management στο New Public Financial Management, σε: Εταιρεία Διοικητικών Μελετών, Τόμος εις μνήμην Καθηγήτριας Δήμητρας Κοντόγιωργα-Θεοχαροπούλου, 2020
Ε. Μπάλτα, Νέοι θεσμοί δημοσιονομικής διοίκησης: Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή και Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, σε: ΕφημΔΔ 2/2019
Ε. Μπάλτα, Νέοι θεσμοί δημοσιονομικής διοίκησης: Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή και Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, σε: Τομέας Διοικητικής Επιστήμης Τμ. Δημόσιας Διοίκησης Παντείου Παν/μίου, Δημόσια Διακυβέρνηση, 2019
Ε. Μπάλτα, Βασικές αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης: συστήματα και διαδικασίες προϋπολογισμού του Κράτους, σε: ΕφημΔΔ 3/2017
Ε. Μπάλτα, Καταλογιστική πράξη υπολόγου και δικαίωμα ακρόασης, σε: Ένωση Ελλήνων Νομικών e-ΘΕΜΙΣ, Επίκαιρα Ζητήματα Φορολογικού Δικαίου, 2016
Ε. Μπάλτα, Η μη αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων ανά διετία κατά το άρθρο 41 παρ. 1 του ν. 1249/1982, ως παράλειψη οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας, σε: ΔτΑ 64/2015
Ε. Μπάλτα, Η ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ ΣΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ, σε: Συλλογικό Έργο, Δημόσια Οικονομικά και Δίκαιο, 2013
Ε. Μπάλτα, Η δημοσιονομική εξουσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Από τη Συνθήκη του Λουξεμβούργου στη Συνθήκη της Λισαβόνας, σε: ΕφημΔΔ 6/2011
Ε. Μπάλτα, The modern financial control. Greek reality and European experience, σε: RHDI 2/2011
Ε. Μπάλτα, Δημοσιονομικός έλεγχος και συγκριτικό δίκαιο: σύγχρονες τάσεις, σε: ΕφημΔΔ 4/2009
Ε. Μπάλτα, Προς μια χρηστή δημοσιονομική διαχείριση: Ο ρόλος των υπηρεσιών δημοσιονομικού ελέγχου, σε: ΕφημΔΔ 1/2007

Σχόλια σε αποφάσεις (11)

ΕλΣυν Ολ. 4314/2013, σε: ΕφημΔΔ 2/2014, σχόλιο: Ε. Μπάλτα
ΔΕΕ 19.12.2012, C-363/11, Επίτροπος Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού κατά Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού --Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου, σε: ΕφημΔΔ 1/2013, σχόλιο: Ε. Μπάλτα
ΕλΣυν Ολ. 3237/2011, σε: ΕφημΔΔ 2/2012, σχόλιο: Ε. Μπάλτα
ΕλΣυν Ολ. 753/2010, σε: ΕφημΔΔ 3/2010, σχόλιο: Ε. Μπάλτα
ΕλΣυν 2351/2009 Τμ. IV, σε: ΕφημΔΔ 2/2010, σχόλιο: Ε. Μπάλτα
ΔΕΕ 15.12.2009, C-409/05, Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Ελληνικής Δημοκρατίας, σε: ΕφημΔΔ 6/2009, σχόλιο: Ε. Μπάλτα
ΕλΣυν 55/2007 Τμ. VI, σε: ΕφημΔΔ 2/2007, σχόλιο: Ε. Μπάλτα
ΕΣ Πρακτικά 23.5.2007 (9ης Γεν. Συν. Ολομέλειας), σε: ΕφημΔΔ 4/2007, σχόλιο: Ε. Μπάλτα
ΕλΣυν (Ολομ.) 2400/2007, σε: ΕφημΔΔ 3/2008, σχόλιο: Ε. Μπάλτα
ΕλΣυν Ολ 1461/2006, σε: ΕφημΔΔ 5/2006, σχόλιο: Ε. Μπάλτα
ΕλΣυν Ολ 1937/2005, σε: ΕφημΔΔ 3/2006, σχόλιο: Ε. Μπάλτα