Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Εμμανουέλα Δούση


Έργα καταχωρημένα στο σύστημα

Βιβλία (1)

Συγγραφέας

Ε. Δούση/Α. Παπατόλιας, Το διεθνές ποινικό δικαστήριο, 2004

Άρθρα - Μελέτες - Γνωμοδοτήσεις (6)

Ε. Δούση, The road to climate neutrality by 2050: policy realities and political dilemmas, σε: Εταιρεία Διοικητικών Μελετών, Κλιματική κρίση και Δίκαιο, 2022
Ε. Δούση, Η περιβαλλοντική διακυβέρνηση στα Ηνωμένα Έθνη: το παράδειγμα της κλιματικής αλλαγής, σε: Συλλογικό Έργο, Τα Ηνωμένα Έθνη και οι νέες προκλήσεις στο διεθνές στερέωμα, 2018
Ε. Δούση, Η Ευρωπαϊκή Ένωση και το διεθνές δίκαιο περιβάλλοντος: παρακολούθηση, συμπόρευση ή καθοδήγηση;, σε: Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τιμητικός Τόμος για τον Καθηγητή Παναγιώτη Ι. Κανελλόπουλο, 2015
Ε. Δούση, La protection de l’environnement dans la jurisprudence de la Cour Internationale de Justice : À propos de l’arrêt des Usines de pâte à papier sur la fleuve Uruguay (20 avril 2010), σε: RHDI 2/2011
Ε. Δούση, Η προστασία του περιβάλλοντος στην πρόσφατη νομολογία του Διεθνούς Δικαστηρίου των Ηνωμένων Εθνών: η απόφαση Pulp Mills (20 Απριλίου 2010), σε: Συλλογικό Έργο, Κιβωτός Φιλίας - Τιμητικός τόμος για τον Καθηγητή Θεόδωρο Ι. Παναγόπουλο, 2011
Ε. Δούση, Οι Διεθνείς Ρυθμίσεις για την Προστασία του Περιβάλλοντος: Χαρακτηριστικά, Αδυναμίες και Νέες Τάσεις, σε: Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Η Συμβολή της νομολογίας στην εξέλιξη του δικαίου περιβάλλοντος – Βιώσιμη ανάπτυξη, 2009