Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Ελισάβετ Συμεωνίδου-Καστανίδου


Έργα καταχωρημένα στο σύστημα

Βιβλία (31)

Πρόλογος

Όμιλος Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής, Φαρμακευτική κάνναβη και ο νόμος 4523/2018, 2019

Επιστημονική επιμέλεια

Ι. Μανωλεδάκης, Ποινικό Δίκαιο, 7η έκδ., 2005

Επιμέλεια Σειράς

Όμιλος Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής, Εμβολιασμοί και προστασία της δημόσιας υγείας: ιατρική, νομική και κοινωνική διάσταση, 2017
Όμιλος Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής, Αναγνώριση ταυτότητας φύλου, 2017
Τ. Βιδάλης, Βιοδίκαιο, τόμ. 2, 2017
Θ. Τροκάνας, Το Κυπριακό Δίκαιο της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, 2016
Όμιλος Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής, Επιλογές του ασθενούς και ιατρικές αποφάσεις στο τέλος της ζωής, 2016
Όμιλος Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής, Η υποβοηθούμενη αναπαραγωγή στην Ευρώπη: Κοινωνικά, ηθικά και νομικά ζητήματα, 2015
Όμιλος Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής, Παροχή ιατρικών υπηρεσιών σε περίοδο οικονομικής κρίσης, 2014
Όμιλος Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής, Ανάλυση DNA και δικαστηριακή πράξη, 2014
Όμιλος Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής, Ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή, 2013
Θ. Τροκάνας, Ανθρώπινη αναπαραγωγή, 2011
Όμιλος Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής, Συνθετική ζωή, βιοηθική και δίκαιο, 2011
Όμιλος Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής, Κλινικές μελέτες στον άνθρωπο, 2010
Όμιλος Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής, Βλαστοκύτταρα, 2009
Όμιλος Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής, Ποινικό δίκαιο και βιοηθική, 2009
Όμιλος Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής, Γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί, 2008
Όμιλος Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής, Μεταμοσχεύσεις, 2008
Τ. Βιδάλης, Βιοδίκαιο, τόμ. 1, 2007
Όμιλος Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής, Ευθανασία, 2007
Όμιλος Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής, Ο άνθρωπος που υποφέρει: Ο πόνος στην ιατρική, το δίκαιο και τη λογοτεχνία, 2007
Όμιλος Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής, Ζητήματα βιοτεχνολογίας - Κλωνοποίηση, 2006

Διεύθυνση Σειράς

Όμιλος Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής, Η Διαφθορά στο Χώρο της Υγείας, 2021
Όμιλος Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής, Φαρμακευτική κάνναβη και ο νόμος 4523/2018, 2019
Όμιλος Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής, Προστασία δεδομένων υγείας, 2018
Όμιλος Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής, Σύγχρονες προκλήσεις από την εφαρμογή του εκτεταμένου γονιδιακού ελέγχου, 2018
Όμιλος Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής, Περιοριστικά μέτρα στη σύγχρονη θεραπευτική πρoσέγγιση των ψυχικά πασχόντων, 2016
Ο. Τζωρτζάτου, Η προστασία των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων της υγείας στη βιοϊατρική έρευνα, 2015
Όμιλος Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής, Υποβοηθούμενη αναπαραγωγή και εναλλακτικά οικογενειακά σχήματα, 2014
Μ. Μηλαπίδου, Σωματική ακεραιότητα και υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, 2011
Όμιλος Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής, Ο νέος κώδικας ιατρικής δεοντολογίας (Ν. 3418/2005): βασικές ρυθμίσεις, 2006

Άρθρα - Μελέτες - Γνωμοδοτήσεις (20)

Ε. Συμεωνίδου-Καστανίδου, Η ποινική ευθύνη σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών, σε: ΔιΔικ 1/2020
Ε. Συμεωνίδου-Καστανίδου, Η Ιδιότητα του πρόσφυγα και η σημασία της για το Ποινικό Δίκαιο της παράνομης μετανάστευσης, σε: Συλλογικό Έργο, Το αλλοδαπό στοιχείο στις εθνικές έννομες τάξεις, 2020
Ε. Συμεωνίδου-Καστανίδου, Ποινικές και διοικητικές κυρώσεις για τις προσβολές του περιβάλλοντος στο ελληνικό δίκαιο, σε: Ένωση Διοικητικών Δικαστών/Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο/Πολυτεχνείο Κρήτης/Δικηγορικός Σύλλογος Χανίων, Περιβαλλοντικές Προκλήσεις στον 21ο Αιώνα, 2020
Ε. Συμεωνίδου-Καστανίδου/Ι. Ναζίρης, The New System of Penal Sanctions in Greece, σε: Χ. Παπαχαραλάμπους, The Aims of Punishment, 2020
Ε. Συμεωνίδου-Καστανίδου, Η αποκαταστατική δικαιοσύνη σε ποινικές υποθέσεις, σε: Συλλογικό Έργο, Τιμητικός Τόμος Νικολάου Θ. Νίκα, 2018
Ε. Συμεωνίδου-Καστανίδου, Self-Determination of Life as a Problem of Criminal Law: Direct and Indirect Paternalism on the Foreground, σε: Χ. Παπαχαραλάμπους, Paternalism and Criminal Law, 2018
Ε. Συμεωνίδου-Καστανίδου, Η Οδηγία 2011/36/ΕΕ για την αντιμετώπιση της εμπορίας ανθρώπων: Θεμελιώδεις επιλογές και προβλήματα εφαρμογής, σε: Νομική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, Τιμητικός Τόμος Νικολάου Κ. Κλαμαρή, τόμ. 1, 2016
Ε. Συμεωνίδου-Καστανίδου, Ο αξιόποινος χαρακτήρας της αιμομιξίας: Η «καθαρότητα των δεσμών αίματος» υπό αμφισβήτηση, σε: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τιμητικός Τόμος για την Καθηγήτρια Έφη Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, 2016
Ε. Συμεωνίδου-Καστανίδου, Παραβίαση απορρήτου επικοινωνιών και αποδεικτικές απαγορεύσεις στην ποινική δίκη, σε: Χ. Παπαχαραλάμπους, Αποδεικτικές απαγορεύσεις στην Ποινική Δίκη, 2015
Ε. Συμεωνίδου-Καστανίδου, Ανάλυση DNA και ποινική δική: το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο, σε: Τμ. Πολιτικής Επιστήμης- Δημόσιας Διοίκησης ΕΚΠΑ/Νομική Σχολή ΑΠΘ, Σύνταγμα, Δημοκρατία και Πολιτειακοί Θεσμοί, τόμ. 2, 2013
Ε. Συμεωνίδου-Καστανίδου, Η ανάγκη ενός νέου Ποινικού Κώδικα: οι σύγχρονες προκλήσεις και οι βασικές προτάσεις της επιτροπής Μανωλεδάκη, σε: Εταιρία Νομικών Βορείου Ελλάδος, Το σχέδιο Ποινικού Κώδικα της Επιτροπής Μανωλεδάκη: Διέξοδος (;) στα προβλήματα της ποινικής δικαιοσύνης, 2013
Ε. Συμεωνίδου-Καστανίδου, Η τελευταία συμβολή του Ι. Μανωλεδάκη στη Νομική Επιστήμη: Το Σχέδιο του νέου Ποινικού Κώδικα, σε: Εταιρία Νομικών Βορείου Ελλάδος, Μνήμη Ιωάννη Μανωλεδάκη "Η συμβολή του στη νομική επιστήμη", 2012
Ε. Συμεωνίδου-Καστανίδου, Η ΠΟΙΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, σε: Εταιρία Νομικών Βορείου Ελλάδος, Ζητήματα νομικής προστασίας του περιβάλλοντος, 2011
Ε. Συμεωνίδου-Καστανίδου, Η τροποποίηση του άρθρου 370Α με το ν. 3674/2008, σε: Εταιρία Νομικών Βορείου Ελλάδος, Παραβίαση της ιδιωτικότητας - Οι κάμερες, 2009
Ε. Συμεωνίδου-Καστανίδου, Η προγεννητική διάγνωση και τα χρονικά όρια επιτρεπτής διακοπής της κύησης, σε: Όμιλος Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής, Ποινικό δίκαιο και βιοηθική, 2009
Ε. Συμεωνίδου-Καστανίδου, Die Pränataldiagnose und die zeitlichen Grenzen des Schwangerschaftsabbruchs, σε: Όμιλος Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής, Ποινικό δίκαιο και βιοηθική, 2009
Ε. Συμεωνίδου-Καστανίδου, Η ΕΥΘΑΝΑΣΙΑ ΣΤΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, σε: Όμιλος Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής, Ευθανασία, 2007
Ε. Συμεωνίδου-Καστανίδου, Δικηγορικό απόρρητο και νομιμοποίηση παράνομων εσόδων, σε: Συλλογικό Έργο, Τιμητικός τόμος για τον Ιωάννη Μανωλεδάκη, τόμ. 2, 2007
Ε. Συμεωνίδου-Καστανίδου, ΤΟ ΑΞΙΟΠΟΙΝΟ ΤΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΛΩΝΟΠΟΙΗΣΗΣ, σε: Όμιλος Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής, Ζητήματα βιοτεχνολογίας - Κλωνοποίηση, 2006
Ε. Συμεωνίδου-Καστανίδου, REPRODUCTIVE CLONING AS A CRIMINAL OFFENCE, σε: Όμιλος Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής, Ζητήματα βιοτεχνολογίας - Κλωνοποίηση, 2006