Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Ελένη Ζερβογιάννη


Έργα καταχωρημένα στο σύστημα

Βιβλία (1)

Συγγραφέας

Ε. Ζερβογιάννη, Κληρονομικές συμβάσεις, 2015

Άρθρα - Μελέτες - Γνωμοδοτήσεις (7)

Ε. Ζερβογιάννη, Πρόνοια για την τρίτη ηλικία με τα μέσα του Αστικού Δικαίου, σε: ΕΔΕΚΑ/Ένωση Αστικολόγων, Το Εργατικό και το Αστικό Δίκαιο σε ανοικτό διάλογο, 2019
Ε. Ζερβογιάννη, Künstliche Fortpflanzung in Griechenland, σε: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τιμητικός Τόμος για την Καθηγήτρια Έφη Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, 2016
Ε. Ζερβογιάννη, Αντίστροφη υποθήκη και λοιποί τρόποι άντλησης ρευστότητας από ακίνητη περιουσία, σε: Ένωση Αστικολόγων, Το Αστικό Δίκαιο και οι σύγχρονες οικονομικές εξελίξεις, 2016
Ε. Ζερβογιάννη, Disgorgement of profits: Greek report, σε: RHDI 1/2014
Ε. Ζερβογιάννη, On the recovery of non-pecuniary loss in Greece, σε: RHDI 1/2011
Ε. Ζερβογιάννη, Αμφισβητούμενα ζητήματα διαζευκτικής αιτιότητας, σε: ΕλλΔνη 4/2010
Ε. Ζερβογιάννη/Α. Χατζής, H δικαστική αναπροσαρμογή των συμβατικών όρων στις καταπλεονεκτικές δικαιοπραξίες, σε: ΕλλΔνη 3/2007

Σχόλια σε αποφάσεις (1)

ΜΠρΚω 494/2006, σε: ΕλλΔνη 5/2007, σχόλιο: Ε. Ζερβογιάννη