Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Ειρήνη Α. Σταματούδη


Έργα καταχωρημένα στο σύστημα

Βιβλία (4)

Συγγραφέας

Γ. Κουμάντος/Ε. Σταματούδη, Greek Copyright Law, 2014
Λ. Κοτσίρης/Ε. Σταματούδη, Νόμος για την Πνευματική Ιδιοκτησία, 2009

Επιστημονική επιμέλεια

Λ. Κοτσίρης/Ε. Σταματούδη, Νόμος για την Πνευματική Ιδιοκτησία, 2009
Συλλογικό Έργο, Δημοσιογράφοι και εκδότες ΜΜΕ, 2009

Άρθρα - Μελέτες - Γνωμοδοτήσεις (4)

Ε. Σταματούδη, Αρχές και Τάσεις στο Δίκαιο της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, σε: Ίδρυμα Διεθνών Νομικών Μελετών, Προστασία και επιστροφή των πολιτιστικών αγαθών, 2011
Ε. Σταματούδη, Σκέψεις σε σχέση με την απόφαση υπ. αριθμ. C-136/09 της 18ης Μαρτίου 2010 του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Δημόσια εκτέλεση έργων σε δωμάτια ξενοδοχείων, σε: Ένωση Προστασίας Πνευματικής Ιδιοκτησίας, Το έργο του Γιώργου Κουμάντου και τα σύγχρονα θέματα της Πνευματικής Ιδιοκτησίας, 2011
Ε. Σταματούδη, Ethics, reality and the law. The example of Promusicae v. Telefonica & LSG v. Tele2, σε: RHDI 2/2010
Ε. Σταματούδη, 11. Δικαιώματα Φωτογράφων και Δημοσίευση Φωτογραφιών σε ΜΜΕ, σε: Συλλογικό Έργο, Δημοσιογράφοι και εκδότες ΜΜΕ, 2009