Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Έφη Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη


Έργα καταχωρημένα στο σύστημα

Βιβλία (41)

Συγγραφέας

Ε. Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, Οικογενειακό Δίκαιο, τόμ. 1, 8η έκδ., 2021
Ε. Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, Οικογενειακό Δίκαιο, τόμ. 2, 8η έκδ., 2021
Ε. Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, Οικογενειακό Δίκαιο, τόμ. 1, 7η έκδ., 2018
Ε. Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, Οικογενειακό Δίκαιο, τόμ. 2, 7η έκδ., 2018
Ε. Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, Οικογενειακό δίκαιο, τόμ. 1, 6η έκδ., 2016
Ε. Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, Οικογενειακό δίκαιο, τόμ. 2, 6η έκδ., 2016
Α. Κοτζάμπαση/Ν. Κουμουτζής/Γ. Λέκκας/Δ. Παπαδοπούλου-Κλαμαρή/Π. Ραβδάς/Γ. Σεργίδης/Θ. Τροκάνας/Χ. Αργυρόπουλος/Κ. Φουντεδάκη/Ε. Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, Το οικογενειακό δίκαιο στον 21ο αιώνα, 2012
Ε. Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, Μελέτες Οικογενειακού Δικαίου & Δικαίου της Βιοϊατρικής (1980-2010), 2010
Ε. Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, Τεχνητή γονιμοποίηση και Οικογενειακό Δίκαιο, 2η έκδ., 2005

Πρόλογος

Όμιλος Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής, Φαρμακευτική κάνναβη και ο νόμος 4523/2018, 2019

Επιστημονική επιμέλεια

Α. Κοτζάμπαση/Ν. Κουμουτζής/Γ. Λέκκας/Δ. Παπαδοπούλου-Κλαμαρή/Π. Ραβδάς/Γ. Σεργίδης/Θ. Τροκάνας/Χ. Αργυρόπουλος/Κ. Φουντεδάκη/Ε. Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, Το οικογενειακό δίκαιο στον 21ο αιώνα, 2012
Εταιρία Νομικών Βορείου Ελλάδος, Δέκα χρόνια εφαρμογής του νέου δικαίου της υιοθεσίας (Ν. 2447/1996), 2006

Επιμέλεια Σειράς

Όμιλος Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής, Εμβολιασμοί και προστασία της δημόσιας υγείας: ιατρική, νομική και κοινωνική διάσταση, 2017
Όμιλος Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής, Αναγνώριση ταυτότητας φύλου, 2017
Τ. Βιδάλης, Βιοδίκαιο, τόμ. 2, 2017
Θ. Τροκάνας, Το Κυπριακό Δίκαιο της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, 2016
Όμιλος Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής, Επιλογές του ασθενούς και ιατρικές αποφάσεις στο τέλος της ζωής, 2016
Όμιλος Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής, Η υποβοηθούμενη αναπαραγωγή στην Ευρώπη: Κοινωνικά, ηθικά και νομικά ζητήματα, 2015
Όμιλος Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής, Παροχή ιατρικών υπηρεσιών σε περίοδο οικονομικής κρίσης, 2014
Όμιλος Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής, Ανάλυση DNA και δικαστηριακή πράξη, 2014
Όμιλος Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής, Ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή, 2013
Όμιλος Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής, Συνθετική ζωή, βιοηθική και δίκαιο, 2011
Θ. Τροκάνας, Ανθρώπινη αναπαραγωγή, 2011
Όμιλος Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής, Κλινικές μελέτες στον άνθρωπο, 2010
Όμιλος Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής, Βλαστοκύτταρα, 2009
Όμιλος Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής, Ποινικό δίκαιο και βιοηθική, 2009
Όμιλος Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής, Γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί, 2008
Όμιλος Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής, Μεταμοσχεύσεις, 2008
Όμιλος Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής, Ο άνθρωπος που υποφέρει: Ο πόνος στην ιατρική, το δίκαιο και τη λογοτεχνία, 2007
Όμιλος Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής, Ευθανασία, 2007
Τ. Βιδάλης, Βιοδίκαιο, τόμ. 1, 2007
Όμιλος Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής, Ζητήματα βιοτεχνολογίας - Κλωνοποίηση, 2006

Διεύθυνση Σειράς

Όμιλος Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής, Η Διαφθορά στο Χώρο της Υγείας, 2021
Όμιλος Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής, Φαρμακευτική κάνναβη και ο νόμος 4523/2018, 2019
Όμιλος Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής, Σύγχρονες προκλήσεις από την εφαρμογή του εκτεταμένου γονιδιακού ελέγχου, 2018
Όμιλος Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής, Προστασία δεδομένων υγείας, 2018
Όμιλος Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής, Περιοριστικά μέτρα στη σύγχρονη θεραπευτική πρoσέγγιση των ψυχικά πασχόντων, 2016
Ο. Τζωρτζάτου, Η προστασία των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων της υγείας στη βιοϊατρική έρευνα, 2015
Όμιλος Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής, Υποβοηθούμενη αναπαραγωγή και εναλλακτικά οικογενειακά σχήματα, 2014
Μ. Μηλαπίδου, Σωματική ακεραιότητα και υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, 2011
Όμιλος Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής, Ο νέος κώδικας ιατρικής δεοντολογίας (Ν. 3418/2005): βασικές ρυθμίσεις, 2006

Άρθρα - Μελέτες - Γνωμοδοτήσεις (22)

Ε. Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, Το ζήτημα της χειρουργικής και άλλων ιατρικών επεμβάσεων και αγωγών ως προϋποθέσεων για την αναγνώριση της ταυτότητας φύλου, σε: Συλλογικό Έργο, Τιμητικός Τόμος Νικολάου Θ. Νίκα, 2018
Ε. Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, Αναγνώριση ταυτότητας φύλου: Τα βασικά προαπαιτούμενα ενόψει και του Νομοσχεδίου της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής του Υπουργείου Δικαιοσύνης, σε: Εταιρία Νομικών Βορείου Ελλάδος, Επετειακός Τόμος, 2017
Ε. Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, Εισαγωγή στην προβληματική του Σχεδίου Νόμου της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την αναγνώριση της ταυτότητας φύλου, σε: Όμιλος Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής, Αναγνώριση ταυτότητας φύλου, 2017
Ε. Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, Οι σχέσεις των μερών του συμφώνου συμβίωσης μεταξύ τους και με τρίτους κατά το ν. 4356/2015, σε: ΕλλΔνη 3/2016
Ε. Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, Tριάντα χρόνια εφαρμογής του ν. 1329/1983: Γενική ανασκόπηση και αποτίμηση, σε: Ένωση Αστικολόγων, Τριάντα χρόνια εφαρμογής του ν. 1329/1983 για τη μεταρρύθμιση του οικογενειακού δικαίου, 2016
Ε. Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, Υποβοηθούμενη αναπαραγωγή με ξένο γεννητικό υλικό – Νομικά και βιοηθικά ζητήματα, σε: Όμιλος Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής, Η υποβοηθούμενη αναπαραγωγή στην Ευρώπη: Κοινωνικά, ηθικά και νομικά ζητήματα, 2015
Ε. Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, Ιατρικά υποβοηθούμενη αναπαραγωγή: Επαναπροσδιορίζοντας την έννοια της οικογένειας, σε: Όμιλος Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής, Ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή, 2013
Ε. Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, Σύμφωνο συμβίωσης: Η σύστασή του και οι σχέσεις των μερών κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του, σε: Εταιρία Νομικών Βορείου Ελλάδος, Σύμφωνο συμβίωσης και μεταρρυθμίσεις στο οικογενειακό δίκαιο (Ν. 3719/2008), 2009
Ε. Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, Το ζήτημα της δημιουργίας γονιμοποιημένων ωαρίων αποκλειστικά για τη λήψη από αυτά βλαστοκυττάρων, σε: Όμιλος Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής, Ποινικό δίκαιο και βιοηθική, 2009
Ε. Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, Die Problematik der Herstellung von befruchteten Eizellen mit dem ausschließlichen Zweck, daraus Stammzellen zu gewinnen, σε: Όμιλος Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής, Ποινικό δίκαιο και βιοηθική, 2009
Ε. Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, ΒΛΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΑ: ΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ, σε: Όμιλος Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής, Βλαστοκύτταρα, 2009
Ε. Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, Σύμφωνο συμβίωσης: H σύστασή του και οι σχέσεις των μερών κατά τη διάρκεια λειτουργίας του, σε: Αρμ 8/2009
Ε. Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, Εισαγωγή, σε: Όμιλος Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής, Ο άνθρωπος που υποφέρει: Ο πόνος στην ιατρική, το δίκαιο και τη λογοτεχνία, 2007
Ε. Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, Γλώσσα και ιδεολογία στον Aστικό Kώδικα Το παράδειγμα του Oικογενειακού Δικαίου, σε: Συλλογικό Έργο, Τιμητικός τόμος για τον Ιωάννη Μανωλεδάκη, τόμ. 3, 2007
Ε. Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, Ουσιαστικές προϋποθέσεις τέλεσης της υιοθεσίας ανηλίκων: Ο ν. 2447/1996 και οι νομοθετικές και νομολογιακές εξελίξεις της πρώτης δεκαετίας της εφαρμογής του, σε: Εταιρία Νομικών Βορείου Ελλάδος, Δέκα χρόνια εφαρμογής του νέου δικαίου της υιοθεσίας (Ν. 2447/1996), 2006
Ε. Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΑΙDS ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΠΟΓΟΝΩΝ: Η ΠΡΩΤΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΑΡΙΘΜ. 1/2006) ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, σε: Όμιλος Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής, Ζητήματα βιοτεχνολογίας - Κλωνοποίηση, 2006
Ε. Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, HIV/AIDS CARRIERS AND THEIR RIGHT TO HAVE OFFSPRING: THE FIRST DECISION (NO. 1/2006) OF THE NATIONAL AUTHORITY OF MEDICALLY ASSISTED REPRODUCTION, σε: Όμιλος Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής, Ζητήματα βιοτεχνολογίας - Κλωνοποίηση, 2006
Ε. Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, Ο νέος ν. 3305/2005 για την «εφαρμογή της ιατρικώς υποβοηθουμένης αναπαραγωγής»: ζητήματα από το συσχετισμό των διατάξεων του μεταξύ τους και με τις ρυθμίσεις του ν. 3089/2002, σε: Αρμ 5/2005
Ε. Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, Τεχνητή γονιμοποίηση και Αστικό Δίκαιο: «Το σχέδιο νόμου για την Ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή», σε: Αρμ 10/2002
Ε. Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, Η νομολογιακή εφαρμογή του άρθρου 281 ακ στο οικογενειακό δίκαιο, σε: ΕλλΔνη 7/1997
Ε. Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, Το αμάχητο τεκμήριο του άρθρου 615 ΚΠολΔ και η θέση της νομολογίας, σε: ΕλλΔνη 3/1996
Ε. Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, Ζητήματα αντικειμενικού κλονισμού στο σύγχρονο ελληνικό δίκαιο του διαζυγίου, σε: ΕλλΔνη 6/1993

Σχόλια σε αποφάσεις (3)

ΑΠ 898/2014 Α2 Τμ., σε: ΕλλΔνη 3/2014, σχόλιο: Ε. Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη
ΜΠρΗρακλ 678/2003, σε: Αρμ 11/2003, σχόλιο: Ε. Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη
ΕφΘεσ 1280/2001, σε: ΕλλΔνη 1/2002, σχόλιο: Ε. Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη