Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Διονυσία Καλλινίκου


Έργα καταχωρημένα στο σύστημα

Βιβλία (3)

Πρόλογος

Μ. Κανελλοπούλου-Μπότη, Μουσεία και Δίκαιο, 2023
Χ. Τσίγκου, Το δικαίωμα υπαναχώρησης στην πνευματική ιδιοκτησία, 2023

Επιστημονική επιμέλεια

Συλλογικό Έργο, Évolutions en matière du droit privé, 2017

Άρθρα - Μελέτες - Γνωμοδοτήσεις (11)

Δ. Καλλινίκου, Οι δημιουργοί των επιμέρους συμβολών στο οπτικοακουστικό έργο και η εύλογη αμοιβή για την ιδιωτική αναπαραγωγή, σε: Συλλογικό Έργο, Τιμητικός Τόμος για την Καθηγήτρια Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου, τόμ. 1, 2022
Δ. Καλλινίκου, Θανάσης Παπαχρίστου – Ο πνευματικός δάσκαλος, σε: Διεθνής Επιτροπή Προσωπικής Καταστάσεως - Ελληνικό Τμήμα, Το πρόσωπο και η οικογένεια στο δίκαιο και την κοινωνία, 2017
Δ. Καλλινίκου, Récentes réformes en droit d’auteur hellénique, σε: Συλλογικό Έργο, Évolutions en matière du droit privé, 2017
Δ. Καλλινίκου, Η ενσωμάτωση της Οδηγίας για τα ορφανά έργα στην Ελλάδα και οι κίνδυνοι για τα δικαιώματα των φωτογράφων, σε: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τιμητικός Τόμος για την Καθηγήτρια Έφη Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, 2016
Θ. Παπαχρίστου/Δ. Καλλινίκου, Η προσφορά του Γεώργιου Κουμάντου στην εξέλιξη του οικογενειακού δίκαιου, σε: Ένωση Αστικολόγων, Τριάντα χρόνια εφαρμογής του ν. 1329/1983 για τη μεταρρύθμιση του οικογενειακού δικαίου, 2016
Δ. Καλλινίκου, License contracts, free software and creative commons in Greece, σε: RHDI 1/2014
Δ. Καλλινίκου, Η συμβολή του Γιώργου Kουμάντου στο δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας, σε: Ένωση Προστασίας Πνευματικής Ιδιοκτησίας, Το έργο του Γιώργου Κουμάντου και τα σύγχρονα θέματα της Πνευματικής Ιδιοκτησίας, 2011
Δ. Καλλινίκου, The contribution of professor Georges Koumantos to copyright law, σε: Ένωση Προστασίας Πνευματικής Ιδιοκτησίας, Το έργο του Γιώργου Κουμάντου και τα σύγχρονα θέματα της Πνευματικής Ιδιοκτησίας, 2011
Δ. Καλλινίκου, ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, σε: Ένωση Αστικολόγων, Πνευματική ιδιοκτησία στην Ελληνική θεωρία και νομολογία, 2010
Δ. Καλλινίκου, The balance of copyright, σε: RHDI 1/2010
Δ. Καλλινίκου, Copyright promoting arts and economy, σε: RHDI 1/2008

Σχόλια σε αποφάσεις (1)

ΕφΘεσ 64/2009, σε: ΕΠολΔ 5/2009, σχόλιο: Δ. Καλλινίκου