Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Δημήτρης Ζερδελής


Έργα καταχωρημένα στο σύστημα

Βιβλία (15)

Συγγραφέας

Δ. Ζερδελής, Εγχειρίδιο Εργατικού Δικαίου, 8η έκδ., 2023
Δ. Ζερδελής, Συλλογικό Εργατικό Δίκαιο, 6η έκδ., 2023
Δ. Ζερδελής, Εργατικό Δίκαιο, 5η έκδ., 2022
Δ. Ζερδελής, Εργατικό Δίκαιο, 4η έκδ., 2019
Δ. Ζερδελής, Συλλογικό Εργατικό Δίκαιο, 3η έκδ., 2019
Δ. Ζερδελής, Η απαγόρευση διακρίσεων λόγω ηλικίας στο ευρωπαϊκό και το ελληνικό εργατικό δίκαιο, 2018
Δ. Ζερδελής, Συλλογικό εργατικό δίκαιο, 2η έκδ., 2017
Δ. Ζερδελής, Συλλογικό Εργατικό Δίκαιο, 2016
Δ. Ζερδελής, Εργατικό Δίκαιο, 3η έκδ., 2015
Δ. Ζερδελής, Αναλογικότητα και Απεργία, 2013

Πρόλογος

Α. Μεντεσίδου, Η σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου - Περιορισμοί της ελευθερίας σύναψης στον ιδιωτικό τομέα, 2020

Επιμέλεια Σειράς

Α. Τσέτουρα, Ο Ευρωπαίος συνταξιούχος, 2017
Α. Λεβέντη, Μεταβίβαση Επιχείρησης και Συλλογικές Σχέσεις Εργασίας, 2016

Διεύθυνση Σειράς

Α. Μεντεσίδου, Η σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου - Περιορισμοί της ελευθερίας σύναψης στον ιδιωτικό τομέα, 2020
Δ. Σιδέρης, Επίσχεση εργασίας, 2019

Άρθρα - Μελέτες - Γνωμοδοτήσεις (13)

Δ. Ζερδελής, Ζητήματα κατανομής του βάρους απόδειξης στις εργατικές διαφορές, σε: ΕΠολΔ 5/2023
Δ. Ζερδελής, Ο περιορισμός της ευθύνης του εργαζομένου για ζημίες κατά την εκτέλεση της εργασίας (Α.Κ. 652), σε: Συλλογικό Έργο, Τιμητικός Τόμος για την Καθηγήτρια Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου, τόμ. 1, 2022
Δ. Ζερδελής, Η τύχη των ομαδικών συνταξιοδοτικών προγραμμάτων σε περίπτωση μεταβίβασης της επιχείρησης, σε: Συλλογικό Έργο, Εθνικός και Υπερεθνικός Δικαιικός Χώρος, 2022
Δ. Ζερδελής, Εργασιακές σχέσεις στους ομίλους επιχειρήσεων, σε: Συλλογικό Έργο, Συγκριτικό δικονομικό δίκαιο και δικονομική ενοποίηση, 2021
Δ. Ζερδελής, Η προστασία από την απόλυση μετά τον ν. 4611/2019, σε: ΕΕΕυρΔ 1/2020
Δ. Ζερδελής, Οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου κατά το ενωσιακό δίκαιο, σε: Συλλογικό Έργο, Οικονομία - τεχνολογία - δίκαιο και εργασία, 2020
Δ. Ζερδελής, Η υπερημερία δανειστή στη σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, σε: ΕΔΕΚΑ/Ένωση Αστικολόγων, Το Εργατικό και το Αστικό Δίκαιο σε ανοικτό διάλογο, 2019
Δ. Ζερδελής, Οι επιθυμίες των πελατών και η πολιτική ουδετερότητας ως λόγοι διακρίσεων λόγω θρησκείας: Με αφορμή τις αποφάσεις του ΔΕΕ στις υποθέσεις Bougnaoui (C-188/15) και Achbita (C-157/15), σε: ΕΕΕυρΔ 3/2019
Δ. Ζερδελής, Η υπερημερία δανειστή στη σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, σε: Συλλογικό Έργο, Τιμητικός Τόμος Νικολάου Θ. Νίκα, 2018
Δ. Ζερδελής, Η υποχρέωση ενημέρωσης και διαβούλευσης σύμφωνα με το π.δ. 240/2006 και οι συνέπειές της παράβασής της, σε: Αρμ 9/2017
Δ. Ζερδελής, Επίκαιρα ζητήματα ουσιαστικού και δικονομικού εργατικού δικαίου, σε: Εταιρία Νομικών Βορείου Ελλάδος, Εργατικές διαφορές και νέες διατάξεις του ΚΠολΔ (ν. 4335/2015), 2016
Δ. Ζερδελής, Ευθύνη μισθωτού λόγω πλημμελούς εκπλήρωσης, σε: ΕλλΔνη 2/2015
Δ. Ζερδελής, Η ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΛΟΓΩ ΗΛΙΚΙΑΣ, σε: ΕΔΕΚΑ, Οικονομικές ελευθερίες, κοινωνικά δικαιώματα και η απαγόρευση των διακρίσεων στο δίκαιο της ΕΕ, 2010