Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Δημήτρης Ν. Μανιώτης


Έργα καταχωρημένα στο σύστημα

Βιβλία (1)

Συγγραφέας

Δ. Μανιώτης, Αρχές του δικαίου αποδείξεως στην πολιτική δίκη, 2013

Άρθρα - Μελέτες - Γνωμοδοτήσεις (14)

Δ. Μανιώτης, „Actio ad exhibendum“. H φύση, οι δυσκολίες θεμελιώσεως και η σημασία αυτής για την παράκαμψη των αποδεικτικών δυσχερειών, ιδίως στις υποθέσεις του αθέμιτου ανταγωνισμού, σε: ΕΠολΔ 2/2018
Δ. Μανιώτης, Η αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης στον πρώτο βαθμό υπό το πρίσμα των τροποποιήσεων του ν. 4335/2015, σε: Συλλογικό Έργο, Τιμητικός Τόμος Νικολάου Θ. Νίκα, 2018
Δ. Μανιώτης, Το ηλεκτρονικό έγγραφο - Επίκαιρες πρακτικές εφαρμογές, σε: ΕΠολΔ 2/2017
Δ. Μανιώτης, Η αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης στον πρώτο βαθμό υπό το πρίσμα των τροποποιήσεων του ν. 4335/2015, σε: ΕΠολΔ 1/2016
Δ. Μανιώτης, Αλλαγή στη δομή της προδικασίας και χρονικά προκαθορισμένη εξέλιξη της διαδικασίας. Δύο προτάσεις για την αποτελεσματικότητα της απονομής της δικαιοσύνης, σε: Νομική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, Τιμητικός Τόμος Νικολάου Κ. Κλαμαρή, τόμ. 1, 2016
Δ. Μανιώτης, Περί της αστικής ευθύνης μετά την αμετάκλητη ακύρωση της αναγκαστικής εκτελέσεως. Συστηματική προσέγγιση δύο υπερόριων ρυθμίσεων (άρθρ. 940 § 3 και 914 ΚΠολΔ) ενοχικών σχέσεων, σε: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τιμητικός Τόμος για την Καθηγήτρια Έφη Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, 2016
Δ. Μανιώτης, Provisional measures in family matters. A survey of the Greek law, σε: Συλλογικό Έργο, Provisional measures in Italian and Greek Procedural Law, 2016
Δ. Μανιώτης, Η δοκιμασία της δικαστικής ανεξαρτησίας κατά την εκδίκαση δυσχερών υποθέσεων, σε: ΕλλΔνη 3/2015
Δ. Μανιώτης, Αλλαγή στη δομή της προδικασίας και χρονικά προκαθορισμένη εξέλιξη της διαδικασίας. Δύο προτάσεις για την αποτελεσματικότητα της απονομής της δικαιοσύνης, σε: ΕΠολΔ 5/2013
Δ. Μανιώτης, Περί της οριοθετήσεως της ελευθερίας της ιδιωτικής βουλήσεως στις εναλλακτικές μορφές επιλύσεως διενέξεων, σε: ΕΠολΔ 6/2012
Δ. Μανιώτης, Ακαδημαϊκός έπαινος (Laudatio) του Καθηγητού κ. Dieter Leipold, σε: ΕΠολΔ 1/2009
Δ. Μανιώτης, Αστικό αδίκημα με μεγάλο αριθμό ζημιωθέντων. Μερικά δικονομικά ζητήματα, σε: ΕΠολΔ 3/2008
Δ. Μανιώτης, Δικονομικά ζητήματα από την οριστική εκδίκαση της αξιώσεως παραλείψεως ως αιτήσεως παροχής προληπτικής δικαστικής προστασίας, σε: ΕλλΔνη 5/2006
Δ. Μανιώτης, Η Συμβολή του άρθρου 13 του Π.Δ 131/2003 στην αποτροπή μεταγενεστέρων αλλοιώσεων των ηλεκτρονικών εγγράφων, σε: ΕλλΔνη 1/2004

Σχόλια σε αποφάσεις (1)

ΠΠρΘεσ 3256/2015, σε: ΕΠολΔ 4-5/2015, σχόλιο: Δ. Μανιώτης