Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Δημήτρης Μέλισσας


Έργα καταχωρημένα στο σύστημα

Βιβλία (25)

Συγγραφέας

Δ. Μέλισσας, Νέος Οικοδομικός Κανονισμός Ν. 4067/2012, 4η έκδ., 2024
Δ. Μέλισσας, Airbnb, 2022
Δ. Μέλισσας, Το Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο στην πράξη, 2022
Δ. Μέλισσας, Πλωτά Αιολικά Πάρκα, 2021
Δ. Μέλισσας, Προστασία της βιοποικιλότητας στο Άγιο Όρος, 2021
Δ. Μέλισσας, Οι χρήσεις γης, 2021
Δ. Μέλισσας/Κ. Σερράος, Δασικός χώρος και σχεδιασμός, 2019
Δ. Μέλισσας, Το τοπικό χωρικό σχέδιο και το ειδικό χωρικό σχέδιο, 2019
Κ. Σερράος/Δ. Μέλισσας, Φυσικές καταστροφές και χωρικές πολιτικές, 2019
Κ. Σερράος/Δ. Μέλισσας, Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός, 2018
Δ. Μέλισσας/Κ. Σερράος, Οργάνωση χρήσεων και δραστηριοτήτων κατά τη διαδικασία του σχεδιασμού του χώρου, 2017
Κ. Σερράος/Δ. Μέλισσας, Αυθαίρετη δόμηση, 2017
Δ. Μέλισσας, Νέος Οικοδομικός Κανονισμός Ν. 4067/2012, 3η έκδ., 2015
Δ. Μέλισσας, Οι χρήσεις γης, το γενικό πολεοδομικό σχέδιο και η ζώνη οικιστικού ελέγχου, 2η έκδ., 2010
Δ. Μέλισσας, Το έννομο συμφέρον και η προθεσμία στις πολεοδομικές διαφορές, 2007

Πρόλογος

Δ. Μέλισσας, Συμβάσεις – Πολεοδομία – Δικαστές και Μηχανικοί για Αειφόρο Ανάπτυξη, 2023
Ε. Παπακωνσταντίνου-Παπαδοπούλου, Ο ρόλος των δωρεών στην ανάπτυξη της Αθήνας, 2020

Επιστημονική επιμέλεια

Δ. Μέλισσας, Συμβάσεις – Πολεοδομία – Δικαστές και Μηχανικοί για Αειφόρο Ανάπτυξη, 2023
Συλλογικό Έργο, Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο Vs Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο;, 2022
Συλλογικό Έργο, Natura και Χρήσεις Γης, 2022
Συλλογικό Έργο, Μητροπολιτικός σχεδιασμός: Ο ρόλος των ρυθμιστικών σχεδίων, 2022

Επιμέλεια Σειράς

Δ. Μέλισσας, Συμβάσεις – Πολεοδομία – Δικαστές και Μηχανικοί για Αειφόρο Ανάπτυξη, 2023
Κ. Σερράος/Δ. Μέλισσας, Φυσικές καταστροφές και χωρικές πολιτικές, 2019

Διεύθυνση Σειράς

Κ. Σερράος, Το νομοθετικό διάταγμα της 17.7.1923 100 χρόνια μετά, 2024
Δ. Μέλισσας, Συμβάσεις – Πολεοδομία – Δικαστές και Μηχανικοί για Αειφόρο Ανάπτυξη, 2023

Άρθρα - Μελέτες - Γνωμοδοτήσεις (15)

Δ. Μέλισσας, Το Νομοθετικό Διάταγμα του 1923: Σταθμός για την πολεοδόμηση στην Ελλάδα, σε: Κ. Σερράος, Το νομοθετικό διάταγμα της 17.7.1923 100 χρόνια μετά, 2024
Δ. Μέλισσας, Ο δημόσιος χώρος δεν μπορεί να διαμορφωθεί χωρίς σχεδιασμό. Συμβολή στην ερμηνεία του άρθρου 10 ΝΟΚ, σε: ΕπΑκ 2/2024
Δ. Μέλισσας, Δημόσιες Συμβάσεις και Πολεοδομία στην Τεχνητή Νοημοσύνη, σε: Δ. Μέλισσας, Συμβάσεις – Πολεοδομία – Δικαστές και Μηχανικοί για Αειφόρο Ανάπτυξη, 2023
Δ. Μέλισσας, Η προστασία της βιοποικιλότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Μία σύντομη εισαγωγή, σε: Συλλογικό Έργο, Natura και Χρήσεις Γης, 2022
Δ. Μέλισσας, Δέκα τελικές σκέψεις, σε: Δ. Μέλισσας/Κ. Σερράος, Δασικός χώρος και σχεδιασμός, 2019
Δ. Μέλισσας, Το προσχέδιο και η διαβούλευση του προσχεδίου για το «Εθνικό Σύστημα Πολιτικής Προστασίας», μπορεί να συμβάλει στη διαμόρφωση ενός αποτελεσματικού πλαισίου για αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών;, σε: Κ. Σερράος/Δ. Μέλισσας, Φυσικές καταστροφές και χωρικές πολιτικές, 2019
Δ. Μέλισσας, Επίλογος, σε: Κ. Σερράος/Δ. Μέλισσας, Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός, 2018
Δ. Μέλισσας, Η νομοθεσία για την τακτοποίηση-νομιμοποίηση δοκιμάζει την αξιοπιστία της ελληνικής Πολιτείας, σε: Κ. Σερράος/Δ. Μέλισσας, Αυθαίρετη δόμηση, 2017
Δ. Μέλισσας, Η πράσινη γραμμή: το ξεπέρασμα ενός διαζυγίου και η ανοικοδόμησή του…, σε: ΕφημΔΔ 6/2015
Δ. Μέλισσας, Μήπως η παράδοση της πολεοδομικής νομοθεσίας προδιαγράφει την αναίρεση του πολεοδομικού σχεδιασμού;, σε: Τμ. Πολιτικής Επιστήμης- Δημόσιας Διοίκησης ΕΚΠΑ/Νομική Σχολή ΑΠΘ, Σύνταγμα, Δημοκρατία και Πολιτειακοί Θεσμοί, τόμ. 2, 2013
Δ. Μέλισσας, Πολεοδομίας τέλος, σε: ΔιΔικ 5/2012
Δ. Μέλισσας, Ευθύνεται η νομοθεσία για την έλλειψη αναπλάσεων;, σε: ΕφημΔΔ 4/2011
Δ. Μέλισσας, Η προθεσμία στην αίτηση ακυρώσεως, σε: ΔιΔικ 4/2006
Δ. Μέλισσας, Νομολογιακές και νομοθετικές εξελίξεις στο δίκαιο του περιβάλλοντος. Συμβολή στην ερμηνεία του άρθρου 2 του ν. 3010/2002, σε: Αρμ 12/2004
Δ. Τσάτσος/Μ. Σταθόπουλος/Δ. Μέλισσας, Ελευθερία θρησκευτικής συνείδησης και ελευθερία συνείδησης, σε: ΕλλΔνη 2/2003