Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Δημήτριος Ράικος


Έργα καταχωρημένα στο σύστημα

Βιβλία (5)

Συγγραφέας

Δ. Ράικος, Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων, 4η έκδ., 2022
Δ. Ράικος, Δίκαιο δημοσίων συμβάσεων, 3η έκδ., 2019
Δ. Ράικος/Ε. Βλάχου/Ε. Σαββίδη, Δημόσιες Συμβάσεις - Ν. 4412/2016 - Ερμηνεία κατ' άρθρο, τόμ. 1, 2018
Δ. Ράικος, Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων, 2η έκδ., 2017
Δ. Ράικος, Δικαστική ανεξαρτησία και αμεροληψία, 2008

Άρθρα - Μελέτες - Γνωμοδοτήσεις (20)

Δ. Ράικος, Δίκαιη Δίκη και αποτελεσματική δικαστική προστασία. Η προβληματική της «μυστικής απόδειξης» στον ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο, σε: ΔιΔικ 3/2023
Δ. Ράικος, Προσέγγιση πρόσφατων τροποποιήσεων του ν. 4412/2016 υπό το πρίσμα των σύγχρονων προκλήσεων του δικαίου δημοσίων συμβάσεων στην post Covid-19 εποχή, σε: ΔιΔικ 3/2022
Δ. Ράικος, Ο ρόλος του ΟΗΕ στο διεθνές περιβαλλοντικό δίκαιο και την περιβαλλοντική δικαιοσύνη, σε: ΔιΔικ 6/2022
Δ. Ράικος, Στον αστερισμό των δημοσίων συμβάσεων, σε: Ένωση Διοικητικών Δικαστών/Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.), Δημόσιες συμβάσεις - Κρίσιμα θέματα και νεότερες εξελίξεις, 2021
Δ. Ράικος, Η δικαστική δεοντολογία στα διεθνή δικαστήρια, σε: ΔιΔικ 3/2019
Δ. Ράικος, Η αντίληψη του Ν. Ι. Σαρίπολου για τη δικαιοκρατική σημασία της Διοικητικής Δικαιοσύνης και η εξέλιξη του θεσμού μέχρι τη σύγχρονη εποχή, σε: ΔιΔικ 1/2018
Δ. Ράικος, Η διαδικασία ανάθεσης της δημόσιας σύμβασης με διαπραγμάτευση, σε: Ένωση Διοικητικών Δικαστών, Τιμητικός Τόμος για τα 50 χρόνια των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, 2015
Δ. Ράικος, Η αμεροληψία κατά την απονομή της δικαιοσύνης, σε: ΔιΔικ 3/2014
Δ. Ράικος, Οικονομική ανάπτυξη και δικαστική ανεξαρτησία, σε: ΔιΔικ 1/2013
Δ. Ράικος, Διαθετική αρχή και Διοικητική Δίκη, σε: ΔιΔικ 5/2009
Δ. Ράικος, Πτυχές της λειτουργικής ανεξαρτησίας του διοικητικού δικαστή, σε: ΕφημΔΔ 4/2007
Δ. Ράικος, Η δημόσια διοίκηση απέναντι στις σύγχρονες προκλήσεις του οργανωμένου εγκλήματος και της διαφθοράς, σε: ΔιΔικ 1/2005
Δ. Ράικος, Τα γνωσιολογικά θεμέλια της αποφάσεως του διοικητικού δικαστή, σε: ΔιΔικ 3/2005
Δ. Ράικος, Επιτάχυνση της διοικητικής δίκης και «διήθηση» στο πεδίο των ενδίκων μέσων, σε: ΔιΔικ 5/2004
Δ. Ράικος, Η δικαστική προστασία στις φορολογικές διαφορές – Συγκριτικές επισημάνσεις στο πλαίσιο του γερμανικού, ισπανικού και ελληνικού διοικητικού δικονομικού δικαίου, σε: ΔιΔικ 1/2003
Δ. Ράικος, Τα προσωρινά μέτρα στον κώδικα διοικητικής δικονομίας, σε: ΔιΔικ 2/2002
Δ. Ράικος, Η κατά τον κώδικα διοικητικής δικονομίας διαδικασία για την εκτέλεση των καταψηφιστικών αποφάσεων των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων – Συστήματα οργανώσεως της εκτελεστικής διαδικασίας, σε: ΔιΔικ 5/2002
Δ. Ράικος, Δικονομικά ζητήματα κατά την αναγκαστική εκτέλεση σε βάρος του δημόσιου αποφάσεων των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων που επιδικάζουν χρηματικές αξιώσεις, σε: ΔιΔικ 6/2002
Δ. Ράικος, Αγωγή αποζημιώσεως για προσυμβατικό «πταίσμα» (ν. 2522/1997) ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων, σε: ΔιΔικ 3/1999
Δ. Ράικος, Κριτική προσέγγιση του δικαιοδοτικού ρόλου των διοικητικών δικαστηρίων στο σύγχρονο κράτος δικαίου, σε: ΔιΔικ 5/1999

Σχόλια σε αποφάσεις (1)

ΣτΕ 170/2012 Ε΄ Τμ., σε: ΔιΔικ 4/2012, σχόλιο: Δ. Ράικος