Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Δημήτριος Ράικος


Έργα καταχωρημένα στο σύστημα

Βιβλία (6)

Συγγραφέας

Δ. Ράικος, Διοικητικό Δικονομικό Δίκαιο, 2024
Δ. Ράικος, Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων, 4η έκδ., 2022
Δ. Ράικος, Δίκαιο δημοσίων συμβάσεων, 3η έκδ., 2019
Δ. Ράικος/Ε. Βλάχου/Ε. Σαββίδη, Δημόσιες Συμβάσεις - Ν. 4412/2016 - Ερμηνεία κατ' άρθρο, τόμ. 1, 2018
Δ. Ράικος, Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων, 2η έκδ., 2017
Δ. Ράικος, Δικαστική ανεξαρτησία και αμεροληψία, 2008

Άρθρα - Μελέτες - Γνωμοδοτήσεις (21)

Δ. Ράικος, Δίκαιη Δίκη και αποτελεσματική δικαστική προστασία. Η προβληματική της «μυστικής απόδειξης» στον ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο, σε: ΔιΔικ 3/2023
Δ. Ράικος, Η δημόσια σύμβαση από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα στην μετά covid-19 εποχή, σε: Δ. Μέλισσας, Συμβάσεις – Πολεοδομία – Δικαστές και Μηχανικοί για Αειφόρο Ανάπτυξη, 2023
Δ. Ράικος, Προσέγγιση πρόσφατων τροποποιήσεων του ν. 4412/2016 υπό το πρίσμα των σύγχρονων προκλήσεων του δικαίου δημοσίων συμβάσεων στην post Covid-19 εποχή, σε: ΔιΔικ 3/2022
Δ. Ράικος, Ο ρόλος του ΟΗΕ στο διεθνές περιβαλλοντικό δίκαιο και την περιβαλλοντική δικαιοσύνη, σε: ΔιΔικ 6/2022
Δ. Ράικος, Στον αστερισμό των δημοσίων συμβάσεων, σε: Ένωση Διοικητικών Δικαστών/Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.), Δημόσιες συμβάσεις - Κρίσιμα θέματα και νεότερες εξελίξεις, 2021
Δ. Ράικος, Η δικαστική δεοντολογία στα διεθνή δικαστήρια, σε: ΔιΔικ 3/2019
Δ. Ράικος, Η αντίληψη του Ν. Ι. Σαρίπολου για τη δικαιοκρατική σημασία της Διοικητικής Δικαιοσύνης και η εξέλιξη του θεσμού μέχρι τη σύγχρονη εποχή, σε: ΔιΔικ 1/2018
Δ. Ράικος, Η διαδικασία ανάθεσης της δημόσιας σύμβασης με διαπραγμάτευση, σε: Ένωση Διοικητικών Δικαστών, Τιμητικός Τόμος για τα 50 χρόνια των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, 2015
Δ. Ράικος, Η αμεροληψία κατά την απονομή της δικαιοσύνης, σε: ΔιΔικ 3/2014
Δ. Ράικος, Οικονομική ανάπτυξη και δικαστική ανεξαρτησία, σε: ΔιΔικ 1/2013
Δ. Ράικος, Διαθετική αρχή και Διοικητική Δίκη, σε: ΔιΔικ 5/2009
Δ. Ράικος, Πτυχές της λειτουργικής ανεξαρτησίας του διοικητικού δικαστή, σε: ΕφημΔΔ 4/2007
Δ. Ράικος, Η δημόσια διοίκηση απέναντι στις σύγχρονες προκλήσεις του οργανωμένου εγκλήματος και της διαφθοράς, σε: ΔιΔικ 1/2005
Δ. Ράικος, Τα γνωσιολογικά θεμέλια της αποφάσεως του διοικητικού δικαστή, σε: ΔιΔικ 3/2005
Δ. Ράικος, Επιτάχυνση της διοικητικής δίκης και «διήθηση» στο πεδίο των ενδίκων μέσων, σε: ΔιΔικ 5/2004
Δ. Ράικος, Η δικαστική προστασία στις φορολογικές διαφορές – Συγκριτικές επισημάνσεις στο πλαίσιο του γερμανικού, ισπανικού και ελληνικού διοικητικού δικονομικού δικαίου, σε: ΔιΔικ 1/2003
Δ. Ράικος, Τα προσωρινά μέτρα στον κώδικα διοικητικής δικονομίας, σε: ΔιΔικ 2/2002
Δ. Ράικος, Η κατά τον κώδικα διοικητικής δικονομίας διαδικασία για την εκτέλεση των καταψηφιστικών αποφάσεων των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων – Συστήματα οργανώσεως της εκτελεστικής διαδικασίας, σε: ΔιΔικ 5/2002
Δ. Ράικος, Δικονομικά ζητήματα κατά την αναγκαστική εκτέλεση σε βάρος του δημόσιου αποφάσεων των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων που επιδικάζουν χρηματικές αξιώσεις, σε: ΔιΔικ 6/2002
Δ. Ράικος, Αγωγή αποζημιώσεως για προσυμβατικό «πταίσμα» (ν. 2522/1997) ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων, σε: ΔιΔικ 3/1999
Δ. Ράικος, Κριτική προσέγγιση του δικαιοδοτικού ρόλου των διοικητικών δικαστηρίων στο σύγχρονο κράτος δικαίου, σε: ΔιΔικ 5/1999

Σχόλια σε αποφάσεις (1)

ΣτΕ 170/2012 Ε΄ Τμ., σε: ΔιΔικ 4/2012, σχόλιο: Δ. Ράικος