Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Δημήτριος-Παναγιώτης Λ. Τζάκας


Έργα καταχωρημένα στο σύστημα

Βιβλία (2)

Πρόλογος

Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου, Ευρωπαϊκό Τραπεζικό Δίκαιο, 2019

Επιστημονική επιμέλεια

Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου, Ευρωπαϊκό Τραπεζικό Δίκαιο, 2019

Άρθρα - Μελέτες - Γνωμοδοτήσεις (2)

Δ.-Π. Τζάκας, Η ενυπόθηκη πίστη και ο δανεισμός σε αλλοδαπό νόμισμα υπό το φως του Ν. 4438/2016 και της πρόσφατης νομολογίας επί δανείων σε ελβετικό φράγκο, σε: Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου, Ευρωπαϊκό Τραπεζικό Δίκαιο, 2019
Δ.-Π. Τζάκας, Η σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ μελών Δ.Σ. και εταιρείας στις επιχειρήσεις του ενεργειακού κλάδου, σε: Ενέργεια&Δίκαιο 29/2019