Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Δημήτριος Η. Παπαστερίου


Έργα καταχωρημένα στο σύστημα

Βιβλία (18)

Συγγραφέας

Δ. Παπαστερίου, Δασικό δίκαιο & Εθνικό Κτηματολόγιο, 2η έκδ., 2023
Δ. Παπαστερίου, Αλφάβητος Κτηματολογικού Δασικού Δικαίου, 2022
Δ. Παπαστερίου/Δ. Κλαβανίδου, Δίκαιο της δικαιοπραξίας, 2η έκδ., 2021
Δ. Παπαστερίου, Αναδάσωση, 2020
Δ. Παπαστερίου, Κτηματολογικό δίκαιο, 2η έκδ., 2019
Δ. Παπαστερίου, Δασικοί Χάρτες, 2019
Δ. Παπαστερίου, Δασικό δίκαιο και εθνικό κτηματολόγιο, 2017
Δ. Παπαστερίου, Οριζόντια και κάθετη ιδιοκτησία στο Κτηματολογικό Δίκαιο, 2014
Δ. Παπαστερίου, Κτηματολογικό δίκαιο, 2013
Δ. Παπαστερίου, Εποικιστικό δίκαιο, 2011
Δ. Παπαστερίου, Γενικές αρχές αστικού δικαίου, 2η έκδ., 2009
Δ. Παπαστερίου/Δ. Κλαβανίδου, Δίκαιο της δικαιοπραξίας, 2008
Δ. Παπαστερίου, Εμπράγματο δίκαιο, τόμ. 2, 2008
Δ. Παπαστερίου, Εμπράγματο δίκαιο, τόμ. 1, 2008
Δ. Παπαστερίου, Εμπράγματο δίκαιο, τόμ. 3, 2008

Επιστημονική επιμέλεια

Εταιρία Νομικών Βορείου Ελλάδος, Η προστασία των δασών υπό το πρίσμα του Κτηματολογικού Δικαίου, 2017
Εταιρία Νομικών Βορείου Ελλάδος, Κτηματολογικό Δίκαιο: Νομοθετική έκρηξη και νομολογιακή πραγματικότητα, 2014
Συλλογικό Έργο, Studia in Honorem Pelayia Yessiou-Faltsi, 2007

Άρθρα - Μελέτες - Γνωμοδοτήσεις (15)

Δ. Παπαστερίου, Αναπτυξιακή αειφορία, Μελετήματα Sakkoulas Online, 2022
Δ. Παπαστερίου, Βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη (;) και ερμηνεία Συντάγματος. Κατά την ΟλΣτΕ 1364/2021 (σκέψη 19), σε: ΔιΔικ 4/2022
Δ. Παπαστερίου, Ορθότητα κατά πραγματικότητας. Μία ανισόπεδη διάβαση προς τη ΣτΕ 881/2019, Μελετήματα Sakkoulas Online, 2021
Δ. Παπαστερίου, Νομολογιακό Συντακτικό Αξιών. Με βάση τις δέκα οκτώ (18) σκέψεις της ΟλΣτΕ 685/2019, Μελετήματα Sakkoulas Online, 2020
Δ. Παπαστερίου, Ενσυναίσθηση του παρωχημένου. Με βάση τη ΣτΕ 652/2019, Μελετήματα Sakkoulas Online, 2019
Δ. Παπαστερίου, Πρωθύστερο ή μεθύστερο. Η δασική βλάστηση κατά τη ΣτΕ 418/2019, Μελετήματα Sakkoulas Online, 2019
Δ. Παπαστερίου, Κοινωνική υπαιτιότητα και θυσιαζόμενα δάση: οικιστικές πυκνώσεις, σε: ΔιΔικ 5/2018
Δ. Παπαστερίου, Εξελίξεις στην έννομη τάξη: το Κτηματολογικό Δασικό Δίκαιο, σε: Εταιρία Νομικών Βορείου Ελλάδος, Η προστασία των δασών υπό το πρίσμα του Κτηματολογικού Δικαίου, 2017
Δ. Παπαστερίου, Προς ένα νέο Εμπράγματο Δίκαιο;, σε: Εταιρία Νομικών Βορείου Ελλάδος, Επετειακός Τόμος, 2017
Δ. Παπαστερίου, Ο κανονισμός πολυκατοικίας ως καταχωριζόμενη πράξη, σε: ΕλλΔνη 1/2014
Δ. Παπαστερίου, Η εκρηκτική νομοθετική παραγωγή στην κτηματολογική έννομη τάξη, σε: Εταιρία Νομικών Βορείου Ελλάδος, Κτηματολογικό Δίκαιο: Νομοθετική έκρηξη και νομολογιακή πραγματικότητα, 2014
Δ. Παπαστερίου, Αλληλεπιδράσεις ιδιωτικού και δημόσιου δικαίου Δύο παραδείγματα (κοινωνία δικαιώματος και κατοχή) και μερικά συμπεράσματα, σε: Συλλογικό Έργο, Τιμητικός τόμος για τον Ιωάννη Μανωλεδάκη, τόμ. 3, 2007
Δ. Παπαστερίου, Ευρωπαϊκό Αστικό Δίκαιο (Πραγματικότητα και προοπτικές), σε: Αρμ 6/2004
Δ. Παπαστερίου, Η αρχή της νομιμότητας στο εθνικό κτηματολόγιο, σε: ΕλλΔνη 8/1999
Δ. Παπαστερίου, Η δήλωση βουλήσεως ως στοιχείο (της νομοτυπικής μορφής) της δικαιοπραξίας, σε: ΕλλΔνη 3/1994