Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Δημήτριος Γ. Μπαμπινιώτης


Έργα καταχωρημένα στο σύστημα

Βιβλία (1)

Συγγραφέας

Δ. Μπαμπινιώτης, Μεταβιβαστικό αποτέλεσμα της έφεσης και αντικείμενο της έκκλητης δίκης, 2016

Άρθρα - Μελέτες - Γνωμοδοτήσεις (8)

Δ. Μπαμπινιώτης, Περί της δέσμευσης ή μη των κρατικών δικαστηρίων από τις οντολογικές παραδοχές των διαιτητών όταν επιλαμβάνονται αγωγής ακύρωσης διαιτητικής απόφασης με λόγο που αφορά στη δημόσια τάξη, σε: Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης/Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης/Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Δίκαιο χωρίς σύνορα, 2018
Δ. Μπαμπινιώτης, Περί της αναγνώρισης και εκτέλεσης αλλοδαπών διαιτητικών αποφάσεων που έχουν ακυρωθεί στο κράτος έκδοσής τους, σε: Διαιτ 1/2018
Δ. Μπαμπινιώτης, Περί της αναγνώρισης και εκτέλεσης αλλοδαπών διαιτητικών αποφάσεων που έχουν ακυρωθεί στο κράτος έκδοσής τους, σε: Συλλογικό Έργο, Τιμητικός Τόμος Νικολάου Θ. Νίκα, 2018
Δ. Μπαμπινιώτης, Περί της δέσµευσης ή µη των κρατικών δικαστηρίων από τις οντολογικές παραδοχές των διαιτητών όταν επιλαµβάνονται αγωγής ακύρωσης διαιτητικής απόφασης µε λόγο που αφορά στη δημόσια τάξη, σε: ΕΠολΔ 4/2017
Δ. Μπαμπινιώτης, Περί της επέκτασης ή μη του μεταβιβαστικού αποτελέσματος της έφεσης στα κεφάλαια της απόφασης που συνέχονται αναγκαία με το εκκληθέν, σε: Νομική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, Τιμητικός Τόμος Νικολάου Κ. Κλαμαρή, τόμ. 1, 2016
Δ. Μπαμπινιώτης, Περί της επέκτασης ή μη του μεταβιβαστικού αποτελέσματος της έφεσης στα κεφάλαια της απόφασης που συνέχονται αναγκαία με το εκκληθέν, σε: ΕΠολΔ 3/2015
Δ. Μπαμπινιώτης, Η ειδική διαδικασία των περιουσιακών διαφορών κατά τον νέο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, σε: ΕΠολΔ 2/2014
Δ. Μπαμπινιώτης, ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ Ν. 2251/1994, σε: Ένωση Ελλήνων Δικονομολόγων, Δικονομικά ζητήματα του δικαίου προστασίας του καταναλωτή, 2014

Σχόλια σε αποφάσεις (95)

ΜΠρΗρακλ 628/2017, σε: ΕΠολΔ 4/2017, σχόλιο: Δ. Μπαμπινιώτης
ΑΠ 68/2016 Τμ.Β2, σε: ΕΠολΔ 6/2015, σχόλιο: Δ. Μπαμπινιώτης
ΑΠ 513/2016 Τμ.A2, σε: ΕΠολΔ 4/2016, σχόλιο: Δ. Μπαμπινιώτης
ΑΠ 332/2016 Τμ.Α2, σε: ΕΠολΔ 4/2016, σχόλιο: Δ. Μπαμπινιώτης
ΑΠ 496/2016 Τμ.A1, σε: ΕΠολΔ 5-6/2016, σχόλιο: Δ. Μπαμπινιώτης
ΑΠ 710/2016 Τμ.Α1, σε: ΕΠολΔ 1/2017, σχόλιο: Δ. Μπαμπινιώτης
ΑΠ 177/2015 Τμ. Α1, σε: ΕΠολΔ 2/2015, σχόλιο: Δ. Μπαμπινιώτης
ΑΠ 1057/2015 Τμ. Α2, σε: ΕΠολΔ 3/2015, σχόλιο: Δ. Μπαμπινιώτης
ΑΠ 824/2015 Τμ. Α1, σε: ΕΠολΔ 3/2015, σχόλιο: Δ. Μπαμπινιώτης
ΑΠ 1061/2015 Τμ. Δ, σε: ΕΠολΔ 4-5/2015, σχόλιο: Δ. Μπαμπινιώτης
ΑΠ 1373/2015 Τμ.Γ, σε: ΕΠολΔ 6/2015, σχόλιο: Δ. Μπαμπινιώτης
ΣυμβΑΠ 108/2015 Τμ. Α2, σε: Διαιτ 2/2018, σχόλιο: Δ. Μπαμπινιώτης
ΑΠ 582/2014 Τμ.B2, σε: ΕΠολΔ 3/2014, σχόλιο: Δ. Μπαμπινιώτης
ΑΠ 638/2014 Τμ.Α2, σε: ΕΠολΔ 4/2014, σχόλιο: Δ. Μπαμπινιώτης
ΑΠ 721/2014 Τμ.Γ, σε: ΕΠολΔ 4/2014, σχόλιο: Δ. Μπαμπινιώτης
ΑΠ 1509/2014 Τμ.Α1, σε: ΕΠολΔ 6/2014, σχόλιο: Δ. Μπαμπινιώτης
ΑΠ 1523/2014 Τμ.A1, σε: ΕΠολΔ 6/2014, σχόλιο: Δ. Μπαμπινιώτης
ΑΠ 1604/2014 Τμ.Α2, σε: ΕΠολΔ 6/2014, σχόλιο: Δ. Μπαμπινιώτης
ΑΠ 1564/2014 Τμ.A1, σε: ΕΠολΔ 1/2015, σχόλιο: Δ. Μπαμπινιώτης
ΑΠ 999/2013 Τμ.Α2, σε: ΕΠολΔ 1/2014, σχόλιο: Δ. Μπαμπινιώτης
ΑΠ 1026/2013 Τμ.Α2, σε: ΕΠολΔ 1/2014, σχόλιο: Δ. Μπαμπινιώτης
ΑΠ 1752/2013 Τμ.A2, σε: ΕΠολΔ 6/2013, σχόλιο: Δ. Μπαμπινιώτης
ΑΠ 1457/2013 Τμ.Γ, σε: ΕΠολΔ 6/2013, σχόλιο: Δ. Μπαμπινιώτης
ΑΠ 964/2013 Τμ.Β2, σε: ΕΠολΔ 4/2013, σχόλιο: Δ. Μπαμπινιώτης
ΑΠ 889/2013 Τμ.Α1, σε: ΕΠολΔ 4/2013, σχόλιο: Δ. Μπαμπινιώτης
ΑΠ 981/2013 Τμ.Β1, σε: ΕΠολΔ 5/2013, σχόλιο: Δ. Μπαμπινιώτης
ΑΠ 1319/2013 Τμ.Β1, σε: ΕΠολΔ 5/2013, σχόλιο: Δ. Μπαμπινιώτης
ΑΠ 970/2013 Τμ.Β2, σε: ΕΠολΔ 5/2013, σχόλιο: Δ. Μπαμπινιώτης
ΑΠ 1363/2013 Τμ.Α1, σε: ΕΠολΔ 5/2013, σχόλιο: Δ. Μπαμπινιώτης
ΕφΘεσ 162/2013, σε: ΕΠολΔ 2/2013, σχόλιο: Δ. Μπαμπινιώτης
ΑΠ 795/2012 Τμ.Δ, σε: ΕΠολΔ 4/2013, σχόλιο: Δ. Μπαμπινιώτης
ΑΠ 1556/2012 Τμ.Α2, σε: ΕΠολΔ 4/2013, σχόλιο: Δ. Μπαμπινιώτης
ΑΠ 1464/2012 Τμ.Α2, σε: ΕΠολΔ 4/2013, σχόλιο: Δ. Μπαμπινιώτης
ΑΠ 1286/2012 Τμ.Α2, σε: ΕΠολΔ 4/2013, σχόλιο: Δ. Μπαμπινιώτης
ΑΠ 659/2012 Τμ.Γ, σε: ΕΠολΔ 2/2013, σχόλιο: Δ. Μπαμπινιώτης
ΑΠ 1320/2012 Τμ.Α2, σε: ΕΠολΔ 2/2013, σχόλιο: Δ. Μπαμπινιώτης
ΑΠ 536/2012 Τμ.Α1, σε: ΕΠολΔ 2/2013, σχόλιο: Δ. Μπαμπινιώτης
ΑΠ 1132/2012 Τμ.A2, σε: ΕΠολΔ 1/2013, σχόλιο: Δ. Μπαμπινιώτης
ΑΠ 1433/2012 Τμ.Α2, σε: ΕΠολΔ 1/2013, σχόλιο: Δ. Μπαμπινιώτης
ΑΠ 230/2012 Τμ.Α1, σε: ΕΠολΔ 3/2012, σχόλιο: Δ. Μπαμπινιώτης
ΑΠ 235/2012 Τμ.Α1, σε: ΕΠολΔ 3/2012, σχόλιο: Δ. Μπαμπινιώτης
ΑΠ 212/2012 Τμ.Δ, σε: ΕΠολΔ 3/2012, σχόλιο: Δ. Μπαμπινιώτης
ΑΠ 59/2012 Τμ.Β2, σε: ΕΠολΔ 5/2012, σχόλιο: Δ. Μπαμπινιώτης
ΑΠ 466/2012 Τμ.Β1, σε: ΕΠολΔ 5/2012, σχόλιο: Δ. Μπαμπινιώτης
ΑΠ 680/2011 Τμ.Β1, σε: ΕΠολΔ 1/2012, σχόλιο: Δ. Μπαμπινιώτης
ΑΠ 560/2011 Τμ.Β2, σε: ΕΠολΔ 1/2012, σχόλιο: Δ. Μπαμπινιώτης
ΑΠ 1504/2011 Τμ.Γ, σε: ΕΠολΔ 1/2012, σχόλιο: Δ. Μπαμπινιώτης
ΑΠ 990/2011 Τμ.Β2, σε: ΕΠολΔ 2/2012, σχόλιο: Δ. Μπαμπινιώτης
ΑΠ 522/2011 Τμ.Δ, σε: ΕΠολΔ 2/2012, σχόλιο: Δ. Μπαμπινιώτης
ΜΠρΑθ 649/2011, σε: ΕΠολΔ 3/2011, σχόλιο: Δ. Μπαμπινιώτης
ΑΠ 897/2011 Τμ.Α1, σε: ΕΠολΔ 4/2011, σχόλιο: Δ. Μπαμπινιώτης
ΑΠ 948/2011 Τμ.Β2, σε: ΕΠολΔ 4/2011, σχόλιο: Δ. Μπαμπινιώτης
ΕφΘεσ 1236/2011, σε: ΕΠολΔ 6/2011, σχόλιο: Δ. Μπαμπινιώτης
ΑΠ 1332/2011 Τμ.Α2, σε: ΕΠολΔ 6/2011, σχόλιο: Δ. Μπαμπινιώτης
ΕφΘεσ 1020/2011, σε: ΕΠολΔ 6/2011, σχόλιο: Δ. Μπαμπινιώτης
ΑΠ 1590/2010 Τμ.Β2, σε: ΕΠολΔ 1/2011, σχόλιο: Δ. Μπαμπινιώτης
ΑΠ 1546/2010 Τμ.Δ, σε: ΕΠολΔ 1/2011, σχόλιο: Δ. Μπαμπινιώτης
ΑΠ 823/2010 Τμ.Γ, σε: ΕΠολΔ 2/2011, σχόλιο: Δ. Μπαμπινιώτης
ΑΠ 1556/2010 Τμ.Γ, σε: ΕΠολΔ 3/2011, σχόλιο: Δ. Μπαμπινιώτης
ΑΠ 44/2010 Τμ.Β1, σε: ΕΠολΔ 5/2010, σχόλιο: Δ. Μπαμπινιώτης
ΑΠ 1050/2010 Τμ.Α1, σε: ΕΠολΔ 5/2010, σχόλιο: Δ. Μπαμπινιώτης
ΑΠ 842/2010 Τμ.Α2, σε: ΕΠολΔ 6/2010, σχόλιο: Δ. Μπαμπινιώτης
ΑΠ 798/2010 Τμ.A1, σε: ΕΠολΔ 6/2010, σχόλιο: Δ. Μπαμπινιώτης
ΑΠ 1964/2009 Τμ.Α2, σε: ΕΠολΔ 1/2010, σχόλιο: Δ. Μπαμπινιώτης
ΑΠ 1930/2009 Τμ.A2, σε: ΕΠολΔ 1/2010, σχόλιο: Δ. Μπαμπινιώτης
ΑΠ 2194/2009 Τμ.Γ, σε: ΕΠολΔ 2/2011, σχόλιο: Δ. Μπαμπινιώτης
ΑΠ 342/2009 Τμ.Α1, σε: ΕΠολΔ 2/2011, σχόλιο: Δ. Μπαμπινιώτης
ΑΠ 1067/2009 Τμ.Α1, σε: ΕΠολΔ 5/2010, σχόλιο: Δ. Μπαμπινιώτης
ΜΠρΑθ 3489/2009, σε: ΕΠολΔ 3/2009, σχόλιο: Δ. Μπαμπινιώτης
ΑΠ 385/2009 Τμ.Δ, σε: ΕΠολΔ 3/2009, σχόλιο: Δ. Μπαμπινιώτης
ΑΠ 1092/2009 Τμ.Α1, σε: ΕΠολΔ 5/2009, σχόλιο: Δ. Μπαμπινιώτης
ΑΠ 1602/2008 Τμ.Γ, σε: ΕΠολΔ 1/2009, σχόλιο: Δ. Μπαμπινιώτης
ΑΠ 434/2008 Τμ.Δ, σε: ΕΠολΔ 1/2009, σχόλιο: Δ. Μπαμπινιώτης
ΑΠ 1843/2008 Τμ.Δ, σε: ΕΠολΔ 1/2009, σχόλιο: Δ. Μπαμπινιώτης
ΑΠ 805/2008 Τμ.Β1, σε: ΕΠολΔ 2/2009, σχόλιο: Δ. Μπαμπινιώτης
ΑΠ 787/2008 Τμ.Β2, σε: ΕΠολΔ 2/2009, σχόλιο: Δ. Μπαμπινιώτης
ΑΠ 1278/2008 Τμ.Α2, σε: ΕΠολΔ 2/2009, σχόλιο: Δ. Μπαμπινιώτης
ΜΠρΑθ 2572/2008, σε: ΕΠολΔ 3/2009, σχόλιο: Δ. Μπαμπινιώτης
ΑΠ 704/2008 Τμ.Α1, σε: ΕΠολΔ 4/2008, σχόλιο: Δ. Μπαμπινιώτης
ΑΠ 1635/2008 Τμ.Α1, σε: ΕΠολΔ 4/2009, σχόλιο: Δ. Μπαμπινιώτης
ΑΠ 1070/2008 Τμ.Δ, σε: ΕΠολΔ 4/2009, σχόλιο: Δ. Μπαμπινιώτης
ΑΠ 582/2008 Τμ.Δ, σε: ΕΠολΔ 4/2009, σχόλιο: Δ. Μπαμπινιώτης
ΑΠ 896/2008 Τμ.Α2, σε: ΕΠολΔ 5/2008, σχόλιο: Δ. Μπαμπινιώτης
ΑΠ 143/2008 Τμ.Γ, σε: ΕΠολΔ 5/2008, σχόλιο: Δ. Μπαμπινιώτης
ΑΠ 987/2008 Τμ.Α1, σε: ΕΠολΔ 6/2008, σχόλιο: Δ. Μπαμπινιώτης
ΑΠ 295/2007 Tμ.A1, σε: ΕΠολΔ 1/2008, σχόλιο: Δ. Μπαμπινιώτης
ΑΠ 1296/2007 Tμ.Γ, σε: ΕΠολΔ 1/2008, σχόλιο: Δ. Μπαμπινιώτης
ΑΠ 918/2007 Tμ.Α1, σε: ΕΠολΔ 1/2008, σχόλιο: Δ. Μπαμπινιώτης
ΑΠ 463/2007 Tμ.Β2, σε: ΕΠολΔ 1/2008, σχόλιο: Δ. Μπαμπινιώτης
ΑΠ 2178/2007 Τμ.Α2, σε: ΕΠολΔ 2/2008, σχόλιο: Δ. Μπαμπινιώτης
ΑΠ 100/2007 Τμ.Γ, σε: ΕΠολΔ 2/2008, σχόλιο: Δ. Μπαμπινιώτης
ΑΠ 537/2007 Τμ.Α1, σε: ΕΠολΔ 2/2008, σχόλιο: Δ. Μπαμπινιώτης
ΑΠ 1594/2007 Τμ.Γ, σε: ΕΠολΔ 3/2008, σχόλιο: Δ. Μπαμπινιώτης
ΑΠ 745/2007 Τμ.Β1, σε: ΕΠολΔ 3/2008, σχόλιο: Δ. Μπαμπινιώτης
ΑΠ 2130/2007 Τμ.Α2, σε: ΕΠολΔ 3/2008, σχόλιο: Δ. Μπαμπινιώτης