Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Δημήτριος Γ. Κρεμπενιός


Έργα καταχωρημένα στο σύστημα

Βιβλία (2)

Συγγραφέας

Δ. Κρεμπενιός, Η νομολογία του Συμβουλίου Επικρατείας επί εκκλησιαστικών ζητημάτων υπό το ισχύον Σύνταγμα, 2018

Πρόλογος

Δ. Κρεμπενιός, Η νομολογία του Συμβουλίου Επικρατείας επί εκκλησιαστικών ζητημάτων υπό το ισχύον Σύνταγμα, 2018

Σχόλια σε αποφάσεις (7)

ΔΕφΑθ 1084/2021 Τμ. 1ο Τριμ., σε: Νομοκανονικά 2/2021, σχόλιο: Δ. Κρεμπενιός
ΟλΣτΕ 1822/2020, σε: Νομοκανονικά 1/2021, σχόλιο: Δ. Κρεμπενιός
ΟλΣτΕ 869/2018, σε: Νομοκανονικά 1/2019, σχόλιο: Δ. Κρεμπενιός
ΣτΕ 1731/2018 Τµ. Β΄, σε: Νομοκανονικά 2/2019, σχόλιο: Δ. Κρεμπενιός
ΜΠρΑθ 274/2017, σε: Νομοκανονικά 1/2018, σχόλιο: Δ. Κρεμπενιός
ΑΠΔΠΧ 94/2015 Ολοµ., σε: Νομοκανονικά 2/2016, σχόλιο: Δ. Κρεμπενιός
ΔΕφΘεσ 2147/2013 Τµ. Δ, σε: Νομοκανονικά 1/2015, σχόλιο: Δ. Κρεμπενιός