Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Δημήτριος Α. Τραυλός-Τζανετάτος


Έργα καταχωρημένα στο σύστημα

Βιβλία (6)

Συγγραφέας

Δ. Τραυλός-Τζανετάτος, Το εργατικό δίκαιο στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, 2019
Δ. Τραυλός-Τζανετάτος, H ανταπεργία στην Ελλάδα της μεταπολίτευσης, 2018
Δ. Τραυλός-Τζανετάτος, Εργατικό Διεθνές Δίκαιο, 2017
Δ. Τραυλός-Τζανετάτος, Ανώτατα Δικαστήρια και εργασιακές σχέσεις στην εποχή των Μνημονίων, 2015
Δ. Τραυλός-Τζανετάτος, Το Εργατικό Δίκαιο στους ομίλους επιχειρήσεων, 2014
Δ. Τραυλός-Τζανετάτος, Οικονομική Κρίση και Εργατικό Δίκαιο, 2013

Άρθρα - Μελέτες - Γνωμοδοτήσεις (2)

Φ. Βεγλερής/Κ. Κεραμεύς/Π. Μάζης/Δ. Τραυλός-Τζανετάτος/Κ. Φραγκίσκος/Δ. Παπανδρέου, Ακυρότητα περίληψης κατακυρωτικής έκθεσης εξαιτίας μη σύννομης καταβολής του πλειστηριάσματος με τους οφειλόμενους τόκους από τον υπερήμερο υπερθεματιστή - Δυνατότητα ανατροπής της κατάσχεσης με βάση το άρθρο 1019 ΚΠολΔ μετά παρέλευση 6μήνου..., σε: ΕλλΔνη 2/1998
Δ. Τραυλός-Τζανετάτος, Συγχώνευση επιχειρήσεων, πρακτική της εκμετάλλευσης και αρχή της ίσης μεταχείρισης, σε: ΕλλΔνη 4/1995