Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Χρήστος Παπαστυλιανός


Έργα καταχωρημένα στο σύστημα

Βιβλία (2)

Συγγραφέας

Α. Αιμιλιανίδης/Χ. Παπαστυλιανός/Κ. Στρατηλάτης, Η Κυπριακή Δημοκρατία και το Δίκαιο της Ανάγκης, 2016
Ν. Ανδριώτης/Α. Τριανταφυλλίδου/Μ. Μαρούφωφ/Α. Παπαδόπουλος/Ξ. Γιαταγάνας/Γ. Τσιούκας/Χ. Παπαστυλιανός, Μετανάστευση, ετερότητα και θεσμοί υποδοχής στην Ελλάδα. Το στοίχημα της κοινωνικής ένταξης, 2010

Άρθρα - Μελέτες - Γνωμοδοτήσεις (8)

Χ. Παπαστυλιανός, Η απαγόρευση συναθροίσεων και η προστασία του δικαιώματος στην υγεία: οι θετικές υποχρεώσεις του κράτους ως προς την προστασία των δικαιωμάτων και τα όρια των περιορισμών, σε: ΕφημΔΔ 5/2020
Χ. Παπαστυλιανός, Οι εξαιρετικές συνθήκες και η συνταγματικότητα του άρθρου 2Α του ν. 4339/2015 στην απόφαση Ολ ΣτΕ 95/2017, σε: Συλλογικό Έργο, Το Σύνταγμα εν εξελίξει, 2019
Χ. Παπαστυλιανός, Το δίκαιο της ανάγκης και τα θεμελιώδη δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων: Η εδαφικότητα και η κυριαρχία ως προϋποθέσεις άσκησης των δικαιωμάτων, σε: Α. Αιμιλιανίδης/Χ. Παπαστυλιανός/Κ. Στρατηλάτης, Η Κυπριακή Δημοκρατία και το Δίκαιο της Ανάγκης, 2016
Χ. Παπαστυλιανός, Η είσοδος των αλλοδαπών σε ημεδαπή επικράτεια σύμφωνα με την ΕΣΔΑ και το δίκαιο της ΕΕ, σε: ΔτΑ 61/2014
Χ. Παπαστυλιανός, Διαπλάθοντας τον δήμο: Οι προοπτικές συμμετοχής στην πολιτική ζωή, σε: Ν. Ανδριώτης/Α. Τριανταφυλλίδου/Μ. Μαρούφωφ/Α. Παπαδόπουλος/Ξ. Γιαταγάνας/Γ. Τσιούκας/Χ. Παπαστυλιανός, Μετανάστευση, ετερότητα και θεσμοί υποδοχής στην Ελλάδα. Το στοίχημα της κοινωνικής ένταξης, 2010
Χ. Παπαστυλιανός, Οι αλλαγές ως προς την κτήση της ελληνικής ιθαγένειας και το καθεστώς πολιτογράφησης υπό το πρίσμα της πρόσφατης νομολογίας του ΕΔΔΑ, σε: ΕφημΔΔ 6/2010
Χ. Παπαστυλιανός, Η συνταγματική ταυτότητα των κρατών μελών της ΕΕ και η ομοιόμορφη εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου από τα κράτη μέλη, σε: ΕφημΔΔ 4/2009
Χ. Παπαστυλιανός, Ιδιότητα του Πολίτη και αλλοδαποί: ο αλλοδαπός ως υποκείμενο δικαιωμάτων στην ελληνική έννομη τάξη, σε: ΕφημΔΔ 6/2009

Σχόλια σε αποφάσεις (2)

ΣτΕ 350/2011 Τμ. Δ΄, σε: ΕφημΔΔ 1/2011, σχόλιο: Χ. Παπαστυλιανός, Ι. Κουτσούκος, Ν. Γαρυπίδης
ΣτΕ 2/1945 (Ολ.) (Πρακτ.), σε: ΕφημΔΔ 3/2008, σχόλιο: Χ. Παπαστυλιανός