Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Χρήστος Παπαστυλιανός


Έργα καταχωρημένα στο σύστημα

Βιβλία (2)

Συγγραφέας

Α. Αιμιλιανίδης/Χ. Παπαστυλιανός/Κ. Στρατηλάτης, Η Κυπριακή Δημοκρατία και το Δίκαιο της Ανάγκης, 2016
Ν. Ανδριώτης/Α. Τριανταφυλλίδου/Μ. Μαρούφωφ/Α. Παπαδόπουλος/Ξ. Γιαταγάνας/Γ. Τσιούκας/Χ. Παπαστυλιανός, Μετανάστευση, ετερότητα και θεσμοί υποδοχής στην Ελλάδα. Το στοίχημα της κοινωνικής ένταξης, 2010

Άρθρα - Μελέτες - Γνωμοδοτήσεις (8)

Χ. Παπαστυλιανός, Η απαγόρευση συναθροίσεων και η προστασία του δικαιώματος στην υγεία: οι θετικές υποχρεώσεις του κράτους ως προς την προστασία των δικαιωμάτων και τα όρια των περιορισμών, σε: ΕφημΔΔ 5/2020
Χ. Παπαστυλιανός, Οι εξαιρετικές συνθήκες και η συνταγματικότητα του άρθρου 2Α του ν. 4339/2015 στην απόφαση Ολ ΣτΕ 95/2017, σε: Συλλογικό Έργο, Το Σύνταγμα εν εξελίξει, 2019
Χ. Παπαστυλιανός, Το δίκαιο της ανάγκης και τα θεμελιώδη δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων: Η εδαφικότητα και η κυριαρχία ως προϋποθέσεις άσκησης των δικαιωμάτων, σε: Α. Αιμιλιανίδης/Χ. Παπαστυλιανός/Κ. Στρατηλάτης, Η Κυπριακή Δημοκρατία και το Δίκαιο της Ανάγκης, 2016
Χ. Παπαστυλιανός, Η είσοδος των αλλοδαπών σε ημεδαπή επικράτεια σύμφωνα με την ΕΣΔΑ και το δίκαιο της ΕΕ, σε: ΔτΑ 61/2014
Χ. Παπαστυλιανός, Οι αλλαγές ως προς την κτήση της ελληνικής ιθαγένειας και το καθεστώς πολιτογράφησης υπό το πρίσμα της πρόσφατης νομολογίας του ΕΔΔΑ, σε: ΕφημΔΔ 6/2010
Χ. Παπαστυλιανός, Διαπλάθοντας τον δήμο: Οι προοπτικές συμμετοχής στην πολιτική ζωή, σε: Ν. Ανδριώτης/Α. Τριανταφυλλίδου/Μ. Μαρούφωφ/Α. Παπαδόπουλος/Ξ. Γιαταγάνας/Γ. Τσιούκας/Χ. Παπαστυλιανός, Μετανάστευση, ετερότητα και θεσμοί υποδοχής στην Ελλάδα. Το στοίχημα της κοινωνικής ένταξης, 2010
Χ. Παπαστυλιανός, Η συνταγματική ταυτότητα των κρατών μελών της ΕΕ και η ομοιόμορφη εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου από τα κράτη μέλη, σε: ΕφημΔΔ 4/2009
Χ. Παπαστυλιανός, Ιδιότητα του Πολίτη και αλλοδαποί: ο αλλοδαπός ως υποκείμενο δικαιωμάτων στην ελληνική έννομη τάξη, σε: ΕφημΔΔ 6/2009

Σχόλια σε αποφάσεις (2)

ΣτΕ 350/2011 Τμ. Δ΄, σε: ΕφημΔΔ 1/2011, σχόλιο: Χ. Παπαστυλιανός, Ι. Κουτσούκος, Ν. Γαρυπίδης
ΣτΕ 2/1945 (Ολ.) (Πρακτ.), σε: ΕφημΔΔ 3/2008, σχόλιο: Χ. Παπαστυλιανός